Startsida

Företagsmallar

Här kan du ladda ner en rad vanliga mallar och dokument som du har nytta av i företaget. De flesta är helt gratis medans några som vi lagt extra tid på att göra riktigt bra kostar. Här kan du söka efter mallarna med en sökfunktion.
Gratis mall årsstämmoprotokoll, bolagsstämmoprotokoll

Gratis mall årsstämmoprotokoll, bolagsstämmoprotokoll

Dokumentmallen årsstämmoprotokoll eller även kallat bolagsstämmoprotokoll används till att föra protokoll över beslut tagna... Läs mer
av Redaktionen i Företagsmallar | 2 minuter

Mall styrelsemötesprotokoll

Dokumentmallen ”Styrelsemötesprotokoll” används till att dokumentera vad som förevarit vid ett styrelsesammanträde. En person... Läs mer
av Redaktionen i Företagsmallar | 2 minuter
Gratis mall protokoll extra bolagsstämma

Gratis mall protokoll extra bolagsstämma

Dokumentmallen ”Protokoll extra bolagsstämma” används till att föra protokoll över beslut tagna på bolagsstämman precis som... Läs mer
av Redaktionen i Företagsmallar | 2 minuter

Gratis mall lönebesked, lönespecifikation

Dokumentmallen lönebesked eller lönespecifikation kan även användas av arbetstagaren om arbetsgivaren av någon anledning inte... Läs mer
av Redaktionen i Företagsmallar | 2 minuter
11

Gratis mall sekretessavtal

Dokumentmallen ”Avtal om sekretess” används då det finns ett behov av att reglera informationshantering i ett samarbete mellan... Läs mer
av Redaktionen i Företagsmallar | 2 minuter

Gratis mall aktiebrev

Dokumentmallarna ”Aktiebrev 1-4” används som ett bevis på att någon äger aktier i ett aktiebolag och skall utfärdas om en... Läs mer
av Redaktionen i Företagsmallar | 1 minuter

Gratis mall inkassokrav

Dokumentmallen ”Inkassokrav” används då en kund inte har betalat en faktura och fungerar som ett starkare påtryckningsmedel än... Läs mer
av Redaktionen i Företagsmallar | 3 minuter
2

Gratis mall egen uppsägning

Dokumentmallen ”Uppsägning” används då en arbetstagare vill säga upp sig från sin anställning hos sin arbetsgivare. En... Läs mer
av Redaktionen i Företagsmallar | 1 minuter
Vad är skuldebrev? Läs här och ladda ner gratis mall

Vad är skuldebrev? Läs här och ladda ner gratis mall

Vad är skuldebrev? Dokumentmallen ”Skuldebrev” används då en borgenär önskar låna ut pengar till en gäldenär. En annan... Läs mer
av Redaktionen i Företagsmallar | 2 minuter
1

Gratis mall arbetsgivarintyg

Arbetsgivarintyg används för att bevisa att en person har varit anställd hos en arbetsgivare under en viss tid. Det är ett intyg... Läs mer
av Redaktionen i Företagsmallar | 2 minuter
2
Gratis mall anställningsavtal

Gratis mall anställningsavtal

Dokumentmallen ”Anställningsavtal” används vid anställning av arbetstagare och innehåller de grundläggande uppgifter som skall... Läs mer
av Redaktionen i Företagsmallar | 2 minuter
3

Mall kreditfaktura

Dokumentmallen ”Kreditfaktura” används då en köpare av en vara eller tjänst är missnöjd med denna vara eller tjänst. Genom... Läs mer
av Redaktionen i Företagsmallar | 2 minuter
2

Mall kontantkvitto

Dokumentmallen ”Kontantkvitto” används som ett bevis på att kontant betalning har erlagts för en vara eller en tjänst och är... Läs mer
av Redaktionen i Företagsmallar | 1 minuter
2
Gratis mall offert - offertmall

Gratis mall offert - offertmall

Dokumentmallen ”Offert” används då en leverantör av varor eller tjänster vill ge en potentiell kund ett skriftligt anbud... Läs mer
av Redaktionen i Företagsmallar | 2 minuter
2

Gratis mall hyresavtal, hyreskontrakt

Dokumentmallen ”Hyresavtal” används då en hyresgivare och en hyrestagare önskar fastställa skriftligt vad som skall gälla dem... Läs mer
av Redaktionen i Företagsmallar | 2 minuter