Gratis mallar

Compact mode helps you find stories faster

Företagare skriver under avtal som ska skickas till kund och noteras om i ett kundregister.

Kundregister

Denna mall för kundregister är enkelt utformad i Word. Ett kundregister används för att samla in och hålla reda på uppgifter... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Avvikelserapport

Avvikelserapport

Avvikelserapportering gör man för att dokumentera eventuella avvikelser i en verksamhet. En avvikelse kan som exempel bestå av olika... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter
Arbetsorder

Arbetsorder

Arbetsorder är en specifikation för en beställning dvs hur ett visst arbete ska genomföras. Den innehåller alla delar som... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter
Egenföretagare skriver äktenskapsförord i samband med giftermål.

Äktenskapsförord

Allt som makarna äger under ett äktenskap är deras gemensamma giftorättsgods. Det betyder å andra sidan inte att det är deras... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Testamente mall

Testamente mall

Vad är ett testamente och varför skriva det?Testamente är en handling, ett juridiskt bindande dokument, där du talar om vad som ska... Läs mer
Redaktionen | 6 minuter
Man med eget företag skriver ett samboavtal.

Samboavtal

Vad är ett samboavtal? Avtalsmallen samboavtal används då två personer ska flytta ihop eller redan bor ihop och ska göra... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter

Kreditavtal

Vid marknadsföring av kreditavtal ska näringsidkaren, med angivande av ett ”representativt exempel”, lämna information om den... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Mall företagsbesiktning - due diligence

Mall företagsbesiktning - due diligence

Ska du köpa ett företag behöver du anlita en företagsbesiktningskonsult. Dessa skiljer sig från en sedvanlig advokat eller revisor... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter

Köpeavtal lös egendom

Ska du köpa eller sälja någon egendom av något slag? Då kan ni använda er av vårt köpekontrakt. Ska ni köpa eller sälja en... Läs mer
John Knutsson | 1 minuter
En fastighetsägare signerar ett köpekontrakt vid köp av fastighet, samt köpebrev och ett handpenningavtal.

Köpekontrakt fastighet, köpebrev och handpenningavtal

Om du ska köpa en fastighet, exempelvis en villa, så måste du upprätta ett skriftligt köpekontrakt. När köpekontraktet... Läs mer
John Knutsson | 2 minuter
Borgensåtagande hyresavtal, borgensförbindelse

Borgensåtagande hyresavtal, borgensförbindelse

Behöver ni ett borgensavtal vid hyra av lägenhet, hyresrätt, bostadsrätt eller hus? Då kan du ladda ner och använda... Läs mer
John Knutsson | 2 minuter
Ett borgensavtal skrivs under i samband med ett byggprojekt och företagsinvestering.

Borgensavtal, borgensförbindelse

Det finns två typer av borgen, enkel borgen och proprieborgen. Vid enkel borgen kan borgenären kräva beloppet av gäldenären först... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Teckningslista nyemission, kallelse bolagsstämma, tilldelningsbeslut

Teckningslista nyemission, kallelse bolagsstämma, tilldelningsbeslut

Ska du öka aktiekapitalet i ditt bolag genom att befintliga aktieägare tillför nytt kapital eller ska du ta in nya aktieägare?Med... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter
Man skriver avtal för uppstart av kommanditbolag.

Kommanditbolagsavtal

Vill du starta och driva företag tillsammans med någon annan kan ni bilda ett kommanditbolag. I kommanditbolag har man minst en... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter

Stämningsansökan i tvistemål

Det finns olika typer av stämningsansökningar. En vanlig typ är fullgörelsetalan, dvs. att någon ska göra något som att betala... Läs mer
John Knutsson | 2 minuter