Compact mode helps you find stories faster

Möjligen textilkläder från en av Borås klädtillverkare, bild från ett hotellrum i Ishotell i Kiruna och en ratt i en Volvobil.
Finansminister Elisabeth Svantesson går den traditionella budgetpromenaden från Finansdepartementet till riksdagen för att sen presentera 2024 års statsbudget.
Ett stort lager fullt med varor som ska inventeras och värderas för att kunna räkna ut nettoförsäljningsvärde.
Riksbankschefen Erik Thedéen och en bild på riksbankshuset.
Finansminister Elisabeth Svantesson presenterar höstens budget för 2024.
Kvinna syr kläder i ett land i Europa där tillverkning av produkter kan vara intressant för import till Sverige.
Svenska kronan når ännu ett bottenrekord mot Euron och kostar omkring 12 kronor.
Stark ökning av nya företag – efter hacket i tillväxtkurvan
Digital bolagsstämma i ett aktiebolag pågår med styrelsen uppdelad där en del är med på mötet online med skärm och andra på företagets kontor.
Kvinna sköter bokföring av lön, arbetsgivaravgifter och andra personalkostnader i företaget.
Redovisningskonsult sköter bokföringen av moms i ett företag.
Sista chansen för företag att ansöka om elstöd