Startsida

Företagsmallar

Här kan du ladda ner en rad vanliga mallar och dokument som du har nytta av i företaget. De flesta är helt gratis medans några som vi lagt extra tid på att göra riktigt bra kostar. Här kan du söka efter mallarna med en sökfunktion.

Kreditavtal mall

Vid marknadsföring av kreditavtal ska näringsidkaren, med angivande av ett ”representativt exempel”, lämna information om den... Läs mer
av John Knutsson i Företagsmallar | 4 minuter
Mall uppdragsavtal företagsbesiktning - due diligence

Mall uppdragsavtal företagsbesiktning - due diligence

Ska du köpa ett företag behöver du anlita en företagsbesiktningskonsult. Dessa skiljer sig från en sedvanlig advokat eller... Läs mer
av John Knutsson i Företagsmallar | 2 minuter

Köpeavtal lös egendom gratis mall

Ska du köpa eller sälja någon egendom av något slag? Då kan ni använda er av vårt köpekontrakt. Ska ni köpa eller sälja en... Läs mer
av John Knutsson i Företagsmallar | 2 minuter
Gratis mall köpekontrakt hus, fastighet, köpebrev och handpenningavtal

Gratis mall köpekontrakt hus, fastighet, köpebrev och handpenningavtal

Om du ska köpa en fastighet, exempelvis en villa, så måste du upprätta ett skriftligt köpekontrakt. När köpekontraktet... Läs mer
av John Knutsson i Företagsmallar | 3 minuter

Borgensåtagande vid hyresavtal gratis mall

Behöver ni ett borgensavtal vid hyra av lägenhet eller hus? Det finns vissa specialregler i hyreslagen som måste finnas med... Läs mer
av John Knutsson i Företagsmallar | 2 minuter

Borgensavtal gratis mall

I ett borgensåtagande är borgenären (långivaren) den som lånar ut ett kapital till gäldenären (låntagaren). Borgensmannen är... Läs mer
av John Knutsson i Företagsmallar | 3 minuter

Mall nyemission, kallelse bolagsstämma, tilldelningsbeslut och teckningslista

Ska du öka aktiekapitalet i ditt bolag genom att befintliga aktieägare tillför nytt kapital eller ska du ta in nya aktieägare? Med... Läs mer
av John Knutsson i Företagsmallar | 4 minuter
Aktieöverlåtelseavtal mall

Aktieöverlåtelseavtal mall

Skall ni ta in en ny ägare i ert bolag eller sälja samtliga aktier? Då skall ni fylla i ett aktieöverlåtelseavtal. Därefter kan... Läs mer
av Redaktionen i Företagsmallar | 2 minuter
Handelsbolagsavtal mall

Handelsbolagsavtal mall

Vill du starta och driva företag tillsammans med någon annan kan ni bilda ett handelsbolag och bör då skriva ett bolagsavtal,... Läs mer
av Redaktionen i Företagsmallar | 2 minuter
Kommanditbolagsavtal mall

Kommanditbolagsavtal mall

Vill du starta och driva företag tillsammans med någon annan kan ni bilda ett kommanditbolag. I kommanditbolag har man minst en... Läs mer
av John Knutsson i Företagsmallar | 2 minuter

Entreprenadavtal konsument samt villkor för renovering och nyuppförande av villa/tillbyggnad

Ska ni renovera er bostad eller vill ni bygga ett nytt småhus från grunden? Vi har med hjälp av vår entreprenadjurist granskat de... Läs mer
av John Knutsson i Företagsmallar | 2 minuter

Försvara sig själv i rätten - Mall för upprättande av stämningsansökan i tvistemål

Det finns olika typer av stämningsansökningar. En vanlig typ är fullgörelsetalan, dvs. att någon ska göra något som att betala... Läs mer
av John Knutsson i Företagsmallar | 2 minuter
1
Bolagsordning gratis mall

Bolagsordning gratis mall

Bolagsordningen är ett aktiebolags regelverk som tillsammans med aktiebolagslagen anger ramarna för bolagets verksamhet. Tillsammans... Läs mer
av John Knutsson i Företagsmallar | 6 minuter
1

Stiftelseurkund kontantbildning & apportegendom gratis mall

Stiftelseurkunden är grunden för aktiebolaget. Den innehåller få uppgifter om bolaget och dess huvudsakliga syfte är istället att... Läs mer
av John Knutsson i Företagsmallar | 6 minuter
Gratis fakturamall för ROT & RUT avdrag

Gratis fakturamall för ROT & RUT avdrag

Dokumentmallen ”Faktura ROT & RUT” används som ett betalningsunderlag vid försäljning av tjänster där avdrag för ROT... Läs mer
av Redaktionen i Företagsmallar | 3 minuter
4