Företagsmallar

Här kan du ladda ner en rad vanliga mallar och dokument som du har nytta av i företaget. De flesta är helt gratis medans några som vi lagt extra tid på att göra riktigt bra kostar. Här kan du söka efter mallarna med en sökfunktion.

Compact mode helps you find stories faster

Man med eget företag skriver ett samboavtal.

Samboavtal mall gratis

Vad är ett samboavtal? Avtalsmallen samboavtal används då två personer ska flytta ihop eller redan bor ihop och ska göra... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter

Kreditavtal gratis mall

Vid marknadsföring av kreditavtal ska näringsidkaren, med angivande av ett ”representativt exempel”, lämna information om den... Läs mer
John Knutsson | 3 minuter
Gratis mall företagsbesiktning - due diligence

Gratis mall företagsbesiktning - due diligence

Ska du köpa ett företag behöver du anlita en företagsbesiktningskonsult. Dessa skiljer sig från en sedvanlig advokat eller revisor... Läs mer
John Knutsson | 1 minuter

Köpeavtal lös egendom gratis mall

Ska du köpa eller sälja någon egendom av något slag? Då kan ni använda er av vårt köpekontrakt. Ska ni köpa eller sälja en... Läs mer
John Knutsson | 1 minuter
Borgensåtagande hyresavtal gratis mall, borgensförbindelse

Borgensåtagande hyresavtal gratis mall, borgensförbindelse

Behöver ni ett borgensavtal vid hyra av lägenhet, hyresrätt, bostadsrätt eller hus? Då kan du ladda ner och använda... Läs mer
John Knutsson | 2 minuter
Mall teckningslista nyemission, kallelse bolagsstämma, tilldelningsbeslut

Mall teckningslista nyemission, kallelse bolagsstämma, tilldelningsbeslut

Ska du öka aktiekapitalet i ditt bolag genom att befintliga aktieägare tillför nytt kapital eller ska du ta in nya aktieägare?Med... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter
Handelsbolagsavtal mall

Handelsbolagsavtal mall

Vill du starta och driva företag tillsammans med någon annan kan ni bilda ett handelsbolag och bör då skriva ett... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter
Man skriver avtal för uppstart av kommanditbolag.

Kommanditbolag avtalsmall

Vill du starta och driva företag tillsammans med någon annan kan ni bilda ett kommanditbolag. I kommanditbolag har man minst en... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter

Entreprenadavtal konsument samt villkor för renovering och nyuppförande av villa/tillbyggnad

Ska ni renovera er bostad eller vill ni bygga ett nytt småhus från grunden? Vi har med hjälp av vår entreprenadjurist granskat de... Läs mer
John Knutsson | 2 minuter

Försvara sig själv i rätten - Mall för upprättande av stämningsansökan i tvistemål

Det finns olika typer av stämningsansökningar. En vanlig typ är fullgörelsetalan, dvs. att någon ska göra något som att betala... Läs mer
John Knutsson | 2 minuter
Bolagsordning gratis mall

Bolagsordning gratis mall

Bolagsordningen är ett aktiebolags regelverk som tillsammans med aktiebolagslagen anger ramarna för bolagets verksamhet. Tillsammans... Läs mer
John Knutsson | 4 minuter
Någon skriver på en stiftelseurkund med apportbildning när de ska starta ett aktiebolag tillsammans.

Stiftelseurkund apportegendom gratis mall

Stiftelseurkunden är grunden för aktiebolaget. Den innehåller få uppgifter om bolaget och dess huvudsakliga syfte är istället att... Läs mer
John Knutsson | 5 minuter
Gratis fakturamall för ROT & RUT avdrag

Gratis fakturamall för ROT & RUT avdrag

Dokumentmallen ”Faktura ROT & RUT” används som ett betalningsunderlag vid försäljning av tjänster där avdrag för ROT... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter

Gratis körjournal mall

Dokumentmallen körjournal används som underlag och bevismedel då Skatteverket gör bedömningar av bilförmån och/eller... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Styrelseledamot skriver under och skickar ut en kallelse till extra stämma.

Extra bolagsstämma - kallelse gratis mall

Dokumentmallen kallelse till extra bolagsstämma används då ett aktiebolag planerar en bolagsstämma för att behandla frågor... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter