Företagsmallar

Här kan du ladda ner en rad vanliga mallar och dokument som du har nytta av i företaget. De flesta är helt gratis medans några som vi lagt extra tid på att göra riktigt bra kostar. Här kan du söka efter mallarna med en sökfunktion.

Compact mode helps you find stories faster

Aktieöverlåtelseavtal mall

Aktieöverlåtelseavtal mall

Aktieöverlåtelseavtal mall används när du eller ni ska ta in en ny ägare i bolaget eller sälja samtliga aktier. I... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Fem affärskollegor diskuterar och skriver ner sina tankar i det som ska bli aktieägaravtalet.

Aktieägaravtal mall: 8 anledningar att skriva ett avtal

Förutom genom bolagsordningen, som är ett offentligt dokument som måste skickas till Bolagsverket, och som i princip brukar vara... Läs mer
Redaktionen | 6 minuter
Mall uppdragsavtal konsultavtal på engelska

Mall uppdragsavtal konsultavtal på engelska

Detta är en mall för uppdragsavtal på engelska, därför är texten nedan skriven på engelska. A consulting... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Resellers agreement template - återförsäljaravtal engelska

Resellers agreement template - återförsäljaravtal engelska

Detta är en mall för Återförsäljaravtal på engelska. A reseller agreement is a type distribution contract and refers to an... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter
Shareholders agreement template - aktieägaravtal engelska

Shareholders agreement template - aktieägaravtal engelska

Detta är en mall för Aktieägaravtal på engelska. A shareholder’s agreement also includes information about the management, how... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter
Återförsäljaravtal mall

Återförsäljaravtal mall

I ett återförsäljaravtal, som är en typ av distributionsavtal (även kallat distributörsavtal, regleras bland annat villkoren för... Läs mer
Redaktionen | 7 minuter
Uppdragsavtal mall konsultavtal

Uppdragsavtal mall konsultavtal

Mallen uppdragsavtal används framförallt i samband med olika former av affärssamarbeten mellan företag eller då ett företag... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter
Sales and Trade Agent Agreement template - agentavtal engelska

Sales and Trade Agent Agreement template - agentavtal engelska

Detta är en mall för Agentavtal på engelska.An agent or agency agreement is a legal contract where the first party ("the principal")... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter
Uppdragsavtal för Styrelseledamot

Uppdragsavtal för Styrelseledamot

Ett företags styrelse har en viktig roll. Styrelsen bär det yttersta ansvaret för företaget. Därför är det av vikt att de... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter
Avtalsmall för direktpension

Avtalsmall för direktpension

Denna mall använder du för att upprätta ett avtal om direktpension mellan företaget och en anställd. Avtalet innebär att... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter
Mall för avvikelserapportering

Mall för avvikelserapportering

Avvikelserapportering gör man för att dokumentera eventuella avvikelser i en verksamhet. En avvikelse kan bestå av olika slags fel... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter

Mall för arbetsorder

Arbetsorder är en specifikation för en beställning dvs hur ett visst arbete ska genomföras. Den innehåller alla delar som... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Mall för Avsiktsförklaring, Letter of intent

Mall för Avsiktsförklaring, Letter of intent

Ett exempel där det är vanligt att skriva en avsiktsförklaring är vid företagsförsäljning, affärsöverlåtelse,... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Vad är ett äktenskapsförord? Läs här och ladda ner gratis mall

Vad är ett äktenskapsförord? Läs här och ladda ner gratis mall

Vad är ett äktenskapsförord? Äktenskapsförord är ett avtal som skrivs mellan makar, eller blivande makar, om vad som ska vara... Läs mer
John Knutsson | 3 minuter
Mall arv och skriva testamente: Bröstarvingars laglott / Särkullbarns arvsrätt / Arvsklasser

Mall arv och skriva testamente: Bröstarvingars laglott / Särkullbarns arvsrätt / Arvsklasser

Vad är ett testamente och varför skriva det?Testamente är en handling, ett juridiskt bindande dokument, där du talar om vad som ska... Läs mer
Redaktionen | 7 minuter