Dokumentmallar

Här är samtliga mallar som ingår i Företagande-Plus.

Compact mode helps you find stories faster

Inkråmsöverlåtelseavtal mall för inkråmsaffär

Inkråmsöverlåtelseavtal mall för inkråmsaffär

En företagsförsäljning kan ske antingen genom en aktieöverlåtelse eller en inkråmsöverlåtelse. Vid ett aktieförvärv blir... Läs mer
Redaktionen | 6 minuter
Mall för kompanjonsavtal och samarbetsavtal

Mall för kompanjonsavtal och samarbetsavtal

Ett samarbetsavtal, (benämns även som kompanjonsavtal, samverkansavtal eller partnerskapsavtal) kan ingås mellan... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter
Underentreprenörsavtal mall

Underentreprenörsavtal mall

En entreprenad är ett löfte att, till ett i förväg uppgjort pris mellan en beställare och en entreprenör, utföra ett arbete... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter
Licensavtal mall

Licensavtal mall

Med ett licensavtal menas vanligen ett avtal varigenom licensgivaren upplåter en ensamrätt till en utvald licenstagare. Man... Läs mer
Redaktionen | 7 minuter

Löpande skuldebrev - orderskuldebrev mall

Enligt 11 § skuldebrevslagen finns två typer av löpande skuldebrev, vilka är innehavarskuldebrev och orderskuldebrev.... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter
Löpande skuldebrev - innehavarskuldebrev mall

Löpande skuldebrev - innehavarskuldebrev mall

Enligt 11 § skuldebrevslagen finns två typer av skuldebrev, vilka är innehavarskuldebrev och orderskuldebrev. Ett... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter
Lägenhetsarrende mall

Lägenhetsarrende mall

Det finns 4 typer av arrenden – jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Den mall som vi... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter
Uppsägning av anställd mall

Uppsägning av anställd mall

Antingen kan din arbetstagare bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. Har din arbetstagare begått... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter
Leveransavtal leverantörsavtal mall

Leveransavtal leverantörsavtal mall

Ett leveransavtal, även kalla leverantörsavtal, är ett generellt avtal som går in på de avtalsbestämmelser som ska gälla mellan... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter
Kundregister mall

Kundregister mall

Denna mall för kundregister är enkelt utformad i Word. Ett kundregister används för att samla in och hålla reda på uppgifter... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter
Kommissionsavtal mall

Kommissionsavtal mall

Kommissionsavtal är ett avtal om kommission. Avtalsförhållande som omfattas av kommissionslagen är då en part åtar sig att: på... Läs mer
Redaktionen | 7 minuter
Jordbruksarrende mall

Jordbruksarrende mall

Avtalsmallen för jordbruksarrende är en skriftlig upplåtelse av jord där jorden kan brukas mot ersättning. Avsikten ska vara att... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter
Hyreskontrakt mall - privat uthyrning av rum i egen bostad eller villa

Hyreskontrakt mall - privat uthyrning av rum i egen bostad eller villa

Denna mall gäller när du är hyresvärd, alltså inte i den situation när ett andrahandskontrakt skall upprättas. Man skulle kunna... Läs mer
Redaktionen | 5 minuter
Hyresavtal, hyreskontrakt mall förstahandskontrakt

Hyresavtal, hyreskontrakt mall förstahandskontrakt

Denna mall är för att kunna skriva ett kontrakt vid uthyrning av bostad i första hand. Det innebär att hyresvärden hyr ut en... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter
Hyresavtal, hyreskontrakt mall lokal

Hyresavtal, hyreskontrakt mall lokal

Denna mall i Word använder du för att kunna skriva ett avtal vid uthyrning av lokal, ett lokalkontrakt. Uthyrning av lokal skiljer... Läs mer
Redaktionen | 5 minuter
  • 1
  • 2