Det är just nu tufft för många butiker och varje dag kommer nya uppgifter om butiker som gått i konkurs. Men det är också nu som det avgörs vilka butiker som kommer att överleva. Att se framåt och lägga upp en strategi för hur framtiden ska se ut är det bästa sättet att agera.

Återhämtningen tar tid och för många kommer det aldrig att bli ”som förut” men helt klart är att det kommer att komma en tid efter detta, när vi åter träffas, fikar, går på bio och även shoppar.

Det är lätt att känna både panik och hopplöshet och tappa energi och motivation med den rådande situationen inom detaljhandeln och utvecklingen som egentligen påbörjades redan under förra året. Med pandemin rullade hjulen ännu snabbare och det fanns inte längre tid för den anpassning som man insett skulle komma att krävas och en del påbörjat.

Handeln arbetar med olika säsonger och inköpen för varje säsong görs tidigt. Detta känns idag som ett förlegat arbetssätt då allt omkring oss sker med mycket större hastighet än tidigare.

Detaljhandeln måste därför tänka om och här handlar det om att ta ett helhetsgrepp på allt från att skapa nya förutsättningar för kunden att shoppa för just den specifika bransch man tillhör till att jobba med sortiment och varupresentation.

En annan del som många lätt glömmer och inte avsätter den tid som behövs för är varumärkesbyggande och att skapa kundrelationer.

Agilt arbetssätt

Detta är en metod som tillämpats inom IT-branschen under många år. Det gör företaget snabbare, effektivare och mer flexibelt. Hur kan detta överföras på retailbranschen och på varje enskild butik?

Beskrivet i korthet är det att arbeta i mindre team som har möjlighet att fatta snabba beslut. Långsiktig planering ersätts med att testa olika lösningar och förändra/förbättra under arbetets gång. 

För enskilda butiker och mindre butikskedjor är ett Agilt arbetssätt enkelt att införa då det per automatik är en mindre organisation som ska involveras. För de större butikerna finns det möjlighet att arbeta parallellt med olika team och olika delar av verksamheten.

Här följer fem olika punkter som enkelt kan appliceras på alla typer och storlekar av verksamheter:

1. Kunden är viktigast

Lyssna på kundens feedback genom de kanaler som finns för att hålla kontakten med din kund. Vad tycker kunden? Vilka förändringar har du möjlighet att göra nu, om en vecka eller om en månad? Se över kundresan i både den fysiska butiken, online butiken och digitala kanaler. Stämmer den med koncept och varumärke?

Oavsett hur liten eller stor verksamheten är bör det finnas ett koncept - det sätter ramarna för hur hela verksamheten ska drivas.

Lästips: Varför pris och försäljningsvolym inte alltid hänger samman

2. Större medarbetaransvar

I ett Agilt arbetssätt ges varje medarbetare ett större ansvar och ingår i ett arbetsteam. Alla har då större möjlighet att påverka men även ett större övergripande ansvar. Det kanske finns någon spetskompetens hos någon av medarbetarna som inte utnyttjas. Att arbeta med butik är ett lagarbete!

Relaterad läsning: Hur du ökar ert medarbetarengagemang

3. Regelbunden feedback

Gör alla involverade i arbetsprocessen! Använd en whiteboard där alla kan se vad som genomförts, vad som ska göras och vem som ska göra vad. Ge regelbunden feedback, till exempel varannan vecka, där ni pratar igenom vad som fungerar och vad som behöver förbättras. Vid varje tillfälle ska minst tre förslag ges på vad som ska göras under de nästkommande veckorna. Detta gör att det blir en ständigt pågående process som utvärderas löpande och förändringar och förbättringar kan göras för att snabbt möta kundernas önskemål och efterfrågan.

Missa inte: 7 triggers som får fler att köpa det du säljer

4. Kortare planeringsprocesser

Det Agila arbetssättet påverkar även den övergripande planeringen av till exempel inköp. Mindre ordrar gör produkten mer unik, löpande analyser av sortiment och kampanjer gör att man snabbt kan se vad som inte fungerat och vilka produkter som ska köpas om eller behöver aktiveras.

Det ställer större krav på beställaren men även på leverantören men kommer på sikt att innebära att man kan förhindra stora volymer som är svårsålda. Nyckelordet är samarbete!

Butiken blir också attraktivare då flödet med nya varor blir jämnare och man på så sätt kan skapa en högre besöksfrekvens i både den den fysiska butiken och onlinebutiken.

5. Utnyttja teknologin

Oavsett om det är kommunikation i nutid som till exempel att skicka ut erbjudanden, eller snabb förändring i sortiment eller verktyg för att främja shoppingupplevelsen är det viktigt att prova och utnyttja de kanaler som fungerar för varje enskild verksamhet. En kanal som är rätt för en verksamhet kan var helt fel för en annan.

Se även: Utmaningar online blir kärnan i den nya fysiska butiken

Att annonsera i sociala medier är enkelt och man har möjlighet att nå många människor. Vad man dock bör tänka på är att marknadsföringen ska skapa ett mervärde för både mottagaren och avsändaren. Lova heller inget som inte är sant och skippa allt som inte är relevant.

…och slutligen, det allra viktigaste är att:

Ta fram ett Koncept - det som allt utgår från och ligger till grund för allt annat arbete.

Ha en Strategi - du måste veta vad du ska göra, på vilket sätt och när.

Gör alltid Uppföljning - vad gick bra, vad gick mindre bra. Förändra och förbättra.

Men vad man än gör handlar det om att inte vara rädd för att prova sig fram, lära av misstagen och försöka på nytt!

Läs vidare: 3 nyckeltal för att styra ditt lager

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.