Arbetsmiljö

Ett företags arbetsmiljö innefattar allt som medarbetarna kommer i kontakt med och som påverkar individen på något sätt. Det kan vara fysiska tillstånd som luft, ljus och ljud, temperatur eller arbetsplatsens maskiner, verktyg, kontorsmöbler. Men det kan också vara relaterat till faktorer som arbetsprocesser och företagets rutiner.

Dåliga arbetsmiljöer brukar bland annat associeras med dålig luft och ventilation, höga ljud och buller, kontakt med kemikalier och monotona arbetsuppgifter. Men det talas allt oftare om de psykosociala bitarna och de interaktionerna på arbetsplatsen mellan kollegor, kunder, medarbetare och företagets ledning. Alla dessa kan bidra till eller motverka stress, mobbning, kränkningar, utmattningssyndrom/utbrändhet och annan psykisk ohälsa.

Andra saker som möjligheten att utvecklas personligen, kunna vara med och påverka och se att sina arbetsinsatser kommer till nytta är med viktiga saker för att skapa en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljölagen, förkortat AML är den lag som ska förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet men är även i övrigt till för att uppnå en god arbetsmiljö.

Det finns flera skäl till att investera och satsa på arbetsmiljön. Du skapar en attraktiv arbetsplats där personalen mår bra, det är en investering som återbetalar sig då sjukfrånvaro minskar, samt ett starkt juridiskt skäl – du håller dig på lagens sida.

På denna webplats hittar du en rad artiklar och intervjuer om ämnet.

Compact mode helps you find stories faster

Ett hållbart arbetsliv gäller även för chefer, men vem tänker egentligen på chefens arbetsmiljö?

Ett hållbart arbetsliv gäller även för chefer, men vem tänker egentligen på chefens arbetsmiljö?

Arbetsmiljöverkets rapport från 2024 handlar om att verket ville undersöka och kartlägga hur första linjens chefers... Läs mer
Camilla Renström | 3 minuter
Är hybridarbete det nya normala?

Är hybridarbete det nya normala?

Sunt arbetsliv (2024), refererar till ett flertal studier kring distansarbete, som har genomförts under och efter Coronapandemin.... Läs mer
Camilla Renström | 3 minuter
Kvinna med en tröja där det sår mental hälsa spelar roll

Psykisk ohälsa på arbetsplatsen - Hur mår vi egentligen?

Enligt Försäkringskassan (2024) och Folkhälsomyndigheten (2023) kan vi se att den psykiska ohälsan i samhället fortsätter att... Läs mer
Camilla Renström | 3 minuter
En anställd mot väggen i en ohållbar situation.

Den ohälsosamma arbetsplatsen - en säker väg mot undergång

Från 2016 gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö och har fokus på det förebyggande... Läs mer
Camilla Renström | 2 minuter
Kvinna ber någon annan hålla tyst med fingret mot läpparna.

Våga vägra hålla käften på arbetsplatsen

Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, ska genomföra en forskning kring ämnet tystnadskultur på svenska arbetsplatser. Orsaken... Läs mer
Camilla Renström | 1 minuter
Morgondagens arbetsplats - Trendspaning

Morgondagens arbetsplats - Trendspaning

Även kontor drabbades och än idag finns ett stort bestånd underutnyttjad kontorsyta som man inte riktigt vet hur man ska använda. I... Läs mer
Cecilia Bolter | 2 minuter
När cancelkultur drabbar får det ofta stora följder

När cancelkultur drabbar får det ofta stora följder

Uppkomsten av cancelkultur sammanfaller ofta med ett välbekant mönster: En offentlig person gör eller säger något ”fel” vilket... Läs mer
Cecilia Bolter | 2 minuter
Kontorshund förbättrar arbetsmiljön

Så förbättras arbetsmiljön av kontorshundar

Att hunden är människans bästa vän vet vi sedan gammalt. Antalet registrerade hundar har ökat kraftigt de senaste åren och många... Läs mer
Mia Falk | 2 minuter
En kvinna och ung man går och pratar i en park

Våga fråga, våga lyssna, våga agera - för att rädda liv

De flesta svenskar uppvisar en god hälsa, men i Sverige är psykisk ohälsa ett av de vanligaste hälsoproblemen och anledning till... Läs mer
Marie Niljung | 3 minuter
Två personer samtalar om psykisk ohälsa och personens suicidtankar.

Psykisk hälsa - lika viktigt som fysisk hälsa

Vad är då psykisk livräddning?Jo, det handlar om att öka kunskapen om psykisk hälsa. Vilka våra skyddsfaktorer är och vilka... Läs mer
Marie Niljung | 2 minuter
Människor skålar med vinglas; bild för artikel om socialstyrelsens nya alkoholråd

Socialstyrelsen nya alkoholråd - vad betyder de för mitt företag?

Vi lever i en spännande och utmanande tid. Höga räntor, krig i Europa och en svag svensk valuta gör att många företag kämpar... Läs mer
Anna Sjöström | 3 minuter
Till vänster HSEQ-konsulten Elaine Breske Hirschers sitter med sin hund. Till höger två arbetare installerar solceller på ett tak.

HSEQ-specialisten: "Att gå till jobbet och komma hem helskinnad borde vara en självklarhet"

– Alla tror att jag är ingenjör men jag är den minst "ingenjöriga" som jobbar inom ingenjörsbranschen, säger hon och... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter
Kontor med elektriska prylar. Tips som kan minska förbrukningen av el och sänka kostnaderna.

3 praktiska tips för att sänka företagets elräkning

I det läge, med skenande elpriser, som vi befinner oss i behövs alla typer av åtgärder, från att dra ut mobilladdaren från... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Små och mellanstora företag i Europa ligger efter med omställningen till hybridarbete

Små och mellanstora företag i Europa ligger efter med omställningen till hybridarbete

En ny undersökning från Dynabook visar att hälften av företagen tappar minst tolv arbetsdagar per år och anställd på grund av... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter
Tre kollegor samtalar och dricker kaffe på kontoret

Därför är det dags att återvända till kontoret

Under pandemin började många arbeta hemifrån och många upptäckte fördelarna med att jobba hemifrån. Men låt oss inte heller... Läs mer
Alexandra Viippola | 1 minuter