Företagsöverlåtelse

Överlåtelse av affärsverksamhet

På denna sidan hittar du artiklar och tips hur du gör en affärsöverlåtelse. Det kan innebära att du lämnar över verksamheten till dina barn, ett generationsskifte i verksamheten som det ofta benämns, eller att du köper eller säljer affärsverksamheten.

På två sätt kan man köpa ett företag. Det ena sättet innebär att köparen endast köper samtliga eller delar av ett företags tillgångar, t ex en sajt, en verkstad, en butik eller en maskin. Detta kallas en inkråmsaffär, inkråmsöverlåtelse eller inkråmsförsäljning. Här finns en mall för inkråmsavtal.

Det andra sättet innebär att köparen köper hela eller en del av företaget genom att köpa aktier i ett aktiebolag eller andelar i ett handelsbolag.

Hitta företag: Lista med medlemmar som erbjuder tjänster inom överlåtelser av verksamhet

Vanliga fällor och misstag vid en företagsöverlåtelse

Vilka vanliga fällor finns då vid en företagsöverlåtelse och vilka vanliga misstag brukar man begå? Nedan följer några av de vanliga misstagen företagsägare gör när de ska sälja sitt bolag.

Underskattning av försäljningsprocessens komplexitet och tidsåtgång

Tidig planering är A och O när du ska sälja ditt företag. Börja planera långt innan själva företagsöverlåtelsen ska ske och förbered dig och bolaget grundligt. Räkna med att en företagsförsäljning kan ta mellan sex månader och ett år. Det är lätt att du tappar fokus på den löpande verksamheten och att stor del av din tid går åt till att hitta köpare, sitta i förhandlingar, diskutera avtalsförslag osv. Din ordinarie verksamhet blir lidande vilket slutligen syns genom lägre intäkter och försäljningssumman fastställs ofta baserat på de senaste sex månadernas resultat.

Övertro på ditt egna företags värde

Ett företags värde bestäms alltid av marknaden och om du har för stora förväntningar på ditt eget företags värde riskerar du att inte få ditt företag sålt. Se till att göra en ordentlig värdering av företaget innan du sätter igång försäljningsprocessen. Då kan du också lättare ta ställning till de bud som kommer in.

Ordning och reda i företaget

Det är viktigt att företaget som du säljer är färdigställt inför försäljningen. Att det är ordning och reda i bokföringen, kundreskontra och lager. Du ska inte underskatta betydelsen av att det är rent och städat i kontors- och industrilokaler. Home-styling för företag.

För hög sekretessnivå

Att sälja ditt livsverk kan vara känsligt, men med för hög sekretessnivå riskerar du att missa eventuella köpare och intressenter. Med en öppnare informationsnivå och bred spridning av säljuppdraget får du fler köpare och priset blir det rätta.

Fundera igenom din situation ordentligt

Beslutet att sälja ditt företag, och vad du ska göra efter, måste vara klart innan du drar igång processen. Att sälja sitt livsverk kräver ofta långa förberedelser inte minst mentalt. För att underlätta beslutsprocessen är det viktigt att ha ett framtida mål eller en idé vad man ska ägna sig åt efter genomförd försäljning.

Ett generellt råd för att kringgå många misstag vid en företagsöverlåtelse är att tidigt ta kontakt med en seriös och etablerad företagsmäklare med erfarenhet från din bransch.

/Martin Chemnitz, Swedbank

Compact mode helps you find stories faster

Man planerar sin exit och räknar hur han ska öka värdet på företaget. Christoffer Nielsen specialiserad på företagsvärdering.

8 strategier för exitplanering och hur du ökar bolagets värde

Många företagare som funderar på en exit, vill höja värdet på bolaget först. Christoffer Nielsen har skrivit en bok som heter 8... Läs mer
Redaktionen | 7 minuter
Due Diligence - köparens företagsbesiktning

Due Diligence - köparens företagsbesiktning

När du ska köpa ett företag aktualiseras Due Diligence. Det är en företagsbesiktning. För dig som köpare gäller att... Läs mer
Redaktion | 3 minuter

Både säljare och köpare tjänar på en lyckad exit

Efter en lång karriär inom industrin arbetar jag idag sedan 4 år tillbaka som företagsmäklare. Jag har under denna tid varit... Läs mer
Svante Magnusson | 3 minuter

Att välja rätt typ av företagsmäklartjänst

Att köpa tjänsten ”Företagsmäkleri” är en sällanköpsvara, det vill säga något som de flesta företagare bara gör en gång... Läs mer
Svante Magnusson | 2 minuter
Ska du sälja ditt aktiebolag? Undvik fallgropar, tänk på följande 8 tips

Ska du sälja ditt aktiebolag? Undvik fallgropar, tänk på följande 8 tips

För att lyckas med försäljningen av ett bolag är det många saker som ska på plats. Att företaget ska vara rätt prissatt är... Läs mer
Katarina Biertz | 6 minuter
Vad är ditt företag värt? En guide för företagsvärdering

Vad är ditt företag värt? En guide för företagsvärdering

Frågan om företagets värde är något som de flesta företagare ställer sig. Bakomliggande orsaker till intresset varierar från... Läs mer
Svante Magnusson | 6 minuter
6 funderingar inför pension, ägarskifte och bolagsförsäljning

6 funderingar inför företagsförsäljning och pension

Frågorna inför pensionen är många. Vem ska ta över, räcker pensionen, kommer jag sakna livet som företagare? Att driva eget... Läs mer
Svante Magnusson | 5 minuter
Företagsbesiktning, Due Diligence eller DD, är en process för att samla in och analysera information inför ett företagsförvärv

Ska du köpa ett företag? Här är en Due Diligence guide!

Due diligence och företagsbesiktning När man köper ett företag besiktigar man först det. I sin företagsbesiktning ska man vara... Läs mer
John Knutsson | 7 minuter

Attribut som höjer företagens försäljningsvärde

Vi har identifierat fyra gemensamma attribut som gör ett företag attraktivt för en köpare. Dessa är, utan undantag, generella för... Läs mer
Helge Ström Olsen | 2 minuter

6 tips för dig som ska sälja ditt företag - så gör du företagsöverlåtelsen smidigare för medarbetarna

Om du står inför en försäljning av ditt företag så innebär kanske försäljningen att du firar eller släpper ifrån dig en... Läs mer
Redaktionen | 5 minuter

Tre nyckelfaktorer som påverkar företagsförsäljningen

Att ha ett urval intressenter är det effektivaste sättet att skapa en marknad för att sälja företaget och är den enskilt... Läs mer
Helge Ström Olsen | 5 minuter

Sälja företag - Vikten av att ha ett urval potentiella köpare

I denna artikel behandlar vi några kritiska punkter där avsaknaden av urval oftast resulterar i en försäljning till ett väsentligt... Läs mer
Helge Ström Olsen | 3 minuter
Alternativt tillvägagångssätt för bolagsvärdering

Alternativt tillvägagångssätt för bolagsvärdering

Det enda sättet att med absolut säkerhet ta reda på vad ett bolag faktiskt är värt är att aktivt marknadsföra alla positiva... Läs mer
Helge Ström Olsen | 3 minuter
Traditionella företagsvärderingar och de 3 vanligaste misstagen

Traditionella företagsvärderingar och de 3 vanligaste misstagen

Företagsvärdering är när man gör en uppskattning av värdet på ett företag, vanligtvis inför en försäljning av bolaget, för... Läs mer
Helge Ström Olsen | 5 minuter

Hur mycket är mitt företag värt?

Någon gång ställer varje företagare sig frågan: "Hur mycket är mitt företag värt?" Efter år av slit med framgångar och... Läs mer
Helge Ström Olsen | 1 minuter
  • 1
  • 2