Franchise

En man med kostym sitter och planerar hur han ska starta företag

Starta franchise företag - hur det fungerar att bli franchisetagare

På denna sidan kan du läsa vad franchise betyder och vad det innebär att starta franchise och bli franchisetagare.

Du får även en intervju från en expert inom ämnet, samt en rad artiklar fulla av tips om franchising.

Franchising är en företagsform som har vuxit de senaste decennierna och ett intressant sätt att både starta eget på, men även ett sätt för att kunna utveckla sitt eget företag eller affärskoncept.

Den lite trista statistiken gällande traditionellt företagande säger att runt en tredjedel av alla nystartade företag kursar inom de tre första åren. (Källa: Ekonomifakta)

Överlevnadsgraden för ett franchiseföretag är betydligt högre. Endast ca 0,5 % av franchisetagares bolag gick i konkurs 2008. (Källa: HUI undersökning 2008)

Vad betyder franchising - var kommer det ifrån?

Franchising härstammar språkligt från latinets franco som betyder rättighet, privilegium. Det har alltså ingenting att göra med generalissimo Franco, snarare med frankostämpling. Skall man hyra ut sin idé, sitt koncept, sitt varumärke till andra för att utnyttjas i deras verksamhet så måste man självklart se till att skydda och att dokumentera detta på ett tydligt sätt.

I dagens affärsbruk står begreppet franchising för en rättighet från en varumärkesägare till en person eller ett företag att mot ersättning använda dennes affärskoncept för att sälja produkter och tjänster under det aktuella namnet. I enlighet med vissa standarder till skydd för goodwill och varumärke. Franchising är alltså en slags säljrätt. Internationellt är det ett affärsmässigt begrepp, liksom leasing och factoring.

Kristina Låftman, VD för Franchise GroupVi ställde några frågor till Kristina Låftman som är delägare och VD för Franchise Group som är Nordens ledande konsultföretag inom franchising. Kristina har arbetat med franchiserelaterade frågor och uppdrag sedan 1994.

Varför är franchise ett bra sätt starta företag på?

Man kan säga att det är som en genväg till att snabbt komma igång med ett eget företag. Anledning till att välja att bli franchisetagare är ofta att få tillgång till ett redan fungerande koncept, ett känt varumärke, rutiner och logistiklösningar, färdiga dataplattformar, fördelaktiga leverantörsavtal, kraftfull central marknadsföring mm. Att också få en partner som stöttar upp i det mesta samt hjälper till med utbildning är också mycket värdefullt. Många som drivit eget företag upplever att det är väldigt ensamt, och att det blir något helt annorlunda med att vara franchisetagare när man både har franchisegivaren och andra franchisetagare som affärskollegor. Det är också vanligt att man har gemensamma konferenser, studieresor och andra trevligheter. Ytterligare en fördel är inte minst att det kan vara lättare att få igenom sin finansiering då franchisegivaren ofta redan har etablerade bankkontakter samt att banken vet att det är en affärsidé som är framgångsrik som ska finansieras.

Passar franchise alla som vill driva företag?

Det passar många men inte riktigt alla. Även om det på flera sätt är enklare att driva företag som franchisetagare så måste det ändå till ett visst mått av entreprenörskap, ambition och en vilja att ta risker för att trivas. Det passar inte heller ”superentreprenören” som hela tiden har massor av nya idéer. En sådan person kommer inte att trivas i ett system som är färdigt med tydliga ramar och strukturer. Med det är det inte sagt att man inte kan påverka i ett franchisesystem, men idéer måste prövas noga och sedan anpassas så att det är till gagn för alla.

Tips till de som funderar på att bli franchisetagare?

Ett tips är att be franchisegivaren om att få kontakta andra franchisetagare i systemet och höra hur de tycker det är att vara franchisetagare i just detta koncept. Man kan också höra av sig till Svensk Franchise som är en intresseorganisation för franchising och som kan hjälpa till med diverse information.

Finns det några nackdelar med franchising?

Om man inte accepterar att till viss del vara begränsad av ett färdigt koncept med ramar och regler, så bör man hellre starta helt eget. Mer om fördelar och nackdelar med franchising.

Vad kostar normalt en franchiselicens?

Beloppet för en franchiselicens varierar. Ju mer känt varumärke och framgångsrikt koncept, desto dyrare är det oftast. Det kan variera från 0 kr till 1 000 000 kr. Vanligast är att en franchiselicens, även kallad, inträdesavgift, ligger på 100 000-200 000 kr i Sverige.

Hur många procent är normalt att man betalar i royalties?

Royalties eller serviceavgift, som är ett vanligt uttryck, varierar beroende på bransch och hur arbetsfördelningen ser ut mellan franchisegivare och franchisetagare. I branscher med låga marginaler (t ex restaurang och detaljhandel) är serviceavgifterna oftast lite lägre (ensiffriga procent) och i branscher med högre marginaler (tjänster och service) är det ofta lite högre (tvåsiffriga procent). Om många arbetsuppgifter utförs centralt hos franchisegivaren såsom t ex utbildning, marknadsföring, central försäljning, bokföring, Data/IT etc. desto högre blir oftast avgiften. Ju mer arbetsuppgifter som åligger franchisetagaren att utföra desto lägre avgifter. Det är viktigt att utvärdera noga ”vad man får” och inte bara stirra sig blind på procentsatsen.

Kan man räkna med lön från start eller tar det tid att bygga upp en inkomst?

Det tar oftast tid att få lönsamhet precis som i ett vanligt företag, men förhoppningsvis går det lite fortare för att varumärket redan är känt och att man kan fokusera på drift av företaget från dag ett. Framförallt så ska man inte behöva göra lika många misstag som man ofta gör när man börjar helt själv.

Kan man starta franchisekonceptet ihop med kollega, vän eller familjemedlem?

Det kan skilja sig från koncept till koncept, men det vanligaste är att en franchisegivare välkomnar kompanjoner som franchisetagare. Viktigt dock att tänka på om man driver företag tillsammans med någon annan, är att man skriver ett kompanjonavtal innan man startar som reglerar hur man ska göra om t ex en av parterna vill sälja sin andel eller om man blir oense om något.

Hur kan man lita på att man får stöd under uppstarten?

Det bästa är att ta kontakt med andra franchisetagare i kedjan och höra vad de tycker och hur de upplever det som franchisetagare, vilket stöd de får och har fått från start. Man kan också kontakta Svensk Franchise eller Franchisefinder.se för att höra om de har hört talas om företaget.

Se även: Det bästa, värsta och mest överraskande med franchise

Om man ångrar sig och vill sälja eller lägga ner företaget?

Man ska, innan man skriver på kontrollera noga vad som står i franchiseavtalet om just detta scenario inträffar. I svenska franchiseavtal är det oftast möjligt att överlåta franchiserätten vidare, dvs sälja verksamheten till någon annan som vill bli franchisetagare. Det är så man gör om inte vill vara kvar längre. Man är själv ansvarig för att sälja företaget, men ibland kan och vill franchisegivaren hjälpa till.

Vad får man normalt hjälp med av franchisegivaren?

Det är ganska vanligt att franchisegivaren hjälper till att söka lokal. När franchisegivaren söker en franchisetagare till en speciell ort är det vanligt att det redan finns en lokal på gång. Om man hittar lokalen själv så kommer franchisegivaren alltid att vilja godkänna läget och lokalen. Marknadsföring brukar man dela upp i central marknadsföring och lokal marknadsföring. Den centrala marknadsföringen jobbar franchisegivaren med och är ofta av naturen varumärkesbyggande. Den lokala marknadsföringen som franchisetagaren jobbar med handlar om att ”skapa trafik” till butiken eller enheten, t ex annonsering i lokaltidningen, bjuda in kunder på event etc.

Att anställa personal är en uppgift som i princip alltid åligger franchisetagaren.

Missa inte: Att köpa en franchise i Sverige - några råd

Statistik om franchising i Sverige:

- Antal franchisekedjor: ca 750

- Antal franchisetagare: ca 24 500

- Antal anställda i franchisekedjor: ca 103 000

- Del av BNP: 4,3 %

- Del av totala sysselsättningen i Sverige: 2,4 %

- Överlevnadsgrad: ca 99, 5 %

Fler artiklar och inspiration om ämnet nedan.

Compact mode helps you find stories faster

Vilken support kan man förvänta sig av franchisegivaren?

I den optimala värden så rullar allting bara på, och den support som franchisetagaren får av franchisegivaren är precis det stöd... Läs mer
Franchising växer i Sverige men är samtidigt under förändring

Bra att känna till innan du tar steget att bli franchisetagare

Franchising växer i Sverige men är samtidigt under förändring. Ett av världens kändaste varumärken, McDonald's, kan hålla på... Läs mer
Patrik Nilsson | 3 minuter

Vilken utbildning eller kurs är bäst om jag vill jobba med franchising?

Jag är en ungman på 19 år som tar studenten juni 2016. Sedan 2 år tillbaka blev jag intresserad av franchising. Min fråga är,... Läs mer
Starta företag med franchise - tips som guidar dig rätt. Författad av Robert Dimmlich

Bli franchisetagare... eller inte?

För många verksamheter passar franchise utmärkt. Det finns dock vissa skiljelinjer mellan valet av franchise respektive kedjedrift... Läs mer

Varför välja ett franchiseföretag jämfört med att starta egen butik eller utveckla egen affärsidé?

Hej Mats, Jag funderar på att starta företag och överväger att bli franchisetagare inom några av alla franchiseföretag som finns... Läs mer
Mats Ottoson | 2 minuter

Fungerande franchise rekryteringsföretag

Har du någon erfarenhet av rekryteringsföretag som skapat franchisemodeller som fungerar? Eller kanske liknande konsultverksamheter... Läs mer
Mats Ottoson | 1 minuter

Är franchiseverksamhet bra för att expandera?

Hej! Jag driver en internetverksamhet som fungerar bra och jag funderar på att expandera utanför min egen stad och gå offline. I så... Läs mer
Mats Ottoson | 1 minuter

Vilka råd kan du ge butiksägaren och franchisegivaren?

Butikskedjan Vardagslyx drivs i franchisingform med en franchisegivare och 39 butiker. Sortimentet är indelat i kategorierna A, B och... Läs mer
Mats Ottoson | 1 minuter

Därför valde vi franchising när vi startade företag

Johanna och Henrik har drivit sin butik med franchisekonceptet Moogio i ca 6 år. Med deras kompletterande kunskaper och bra support i... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter

Vilken typ av franchisetagare är bäst att rekrytera?

Vi ska rekrytera en franchisetagare och hamnade i en diskussion - vad säger din erfarenhet? Bör vi hitta en person med... Läs mer
Mats Ottoson | 1 minuter

Fler fungerande franchisesystem med rätt avtal och noggrant förarbete

Det finns i vårt land ca 600 franchisesystem. Flera av dessa går inte särskilt bra. Många konflikter pågår och rättegångar... Läs mer
Mats Ottoson | 2 minuter

Starta franchisekedja och expandera i Europa som franchisegivare - hur går vi tillväga?

Vi funderar på att expandera ut i Europa genom att omvandla vårt företag till ett franchisekoncept. Vad är det första vi ska göra... Läs mer
Mats Ottoson | 1 minuter

Fördelar och nackdelar med franchising

Franchise är ett spännande affärskoncept och det finns både positiva och negativa saker att ta med sig om och när man funderar på... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter

Skulle ditt företag passa som franchisekoncept?

För ett befintligt företag kan franchising innebära flera intressanta möjligheter. Men för att lyckas är det viktigt att... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter

Det bästa, värsta och mest överraskande med franchise

En undersökning gjordes i USA, där man frågade olika franchisetagare över hela landet om deras upplevelser av franchise. Man... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter
  • 1
  • 2