Startsida

Företagsekonomi råd

Minimera ekonomiska risker

RISKVILLIGA KREDITER Riskvilliga krediter kan Ditt företag få från offentliga finansiärer. Krediterna är ofta avsedda för ett... Läs mer

Ekonomisk planering

VECKORAPPORTERING De flesta ekonomisystem genererar olika former av ekonomiska sammanställningar.Ofta finns det... Läs mer

Stöd till egenföretagare - inte till socialt företag

Stadskontoret fick i september 2009 i uppdrag av regeringen att undersöka behovet av ett starta eget-bidrag för personer med... Läs mer
Förare sponsrad med flera kända varumärken

Sponsring - så funkar det

Om du ska sponsra och vill göra avdrag, tänk på att motprestationen från den sponsrade avgör storleken på avdraget. Det är ofta... Läs mer
av PwC i Företagsekonomi råd | 3 minuter
1

Undvik personligt betalningsansvar vid kapitalbrist

Om du som ledamot då inte agerar, kan du tvingas betala de skulder som därefter uppkommer i bolaget. Personligt betalningsansvar... Läs mer
1

Olika typer av offentlig upphandling, är de något för ditt företag?

Många företag drar sig för att vara med om en offentlig upphandling. Det är inte så konstigt. För att delta, och slutligen... Läs mer

När företaget är igång

Hur du praktiskt lägger upp bokföringen finns beskrivet i fördjupningsdelen. En viktig del i redovisningen är att hitta en... Läs mer
av ALMI i Företagsekonomi råd | 3 minuter

Inkasso vad är det?

Samhället är uppbyggt kring regeln att man skall betala sina räkningar och andra skulder i tid men ibland händer det att folk gör... Läs mer
10 tips för att undvika hamna på obestånd och konkurs

10 tips för att undvika hamna på obestånd och konkurs

Alla företag går upp och ner under sin livstid med såväl goda som dåliga tider. Tyvärr är man som småföretagare ofta mer... Läs mer
2

Börsnotera är inte alltid bäst

Att börsnotera ett företag är att flytta ut ägandet till en ansiktslös och obönhörlig kapitalplacerare. Men denna nya ägare... Läs mer
1

Står vi inför en recession? Dra nytta av smådriftsfördelar i ekonomisk nedgång

Ekonomisk nedgång skapar förvisso problem. Men i problem finns också möjligheter, brukar man ju säga. Vilka då, då? För mindre... Läs mer
1