Företagsekonomi råd

Compact mode helps you find stories faster

Personligt betalningsansvar i aktiebolag - 8 situationer en styrelseledamot vill undvika

Lite då och då så träffar jag företagare som fått klart för sig att om man driver ett AB så det inte möjligt att få ett... Läs mer
Antti J. Niemi | 4 minuter

Detta gäller vid ROT- och RUT-avdrag

Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete och rotarbete. Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material-... Läs mer
PwC | 5 minuter

Så fixar du enklare och billigare redovisning för aktiebolaget utan revision

Om du planerar att avstå från revision i framtiden eller har startat ett aktiebolag utan revisor är det viktigt att se till så... Läs mer
Tobias Ryberg | 2 minuter

Vad tjänar du som småföretagare på de nya reglerna för frivillig revision?

Ungefär 270 000 aktiebolag får med de nya reglerna möjlighet att spara i genomsnitt 12 700 kronor per år genom att avstå från... Läs mer
Tobias Ryberg | 2 minuter
Rörelsemarginal är ett marginalmått du kan använda för att jämföra marginalerna i olika företag

Nyckeltal - Rörelsemarginal

Betydelsen av rörelsemarginal är hur stor del av varje omsatt krona som är kvar till att täcka räntor, skatt och ge eventuell... Läs mer
Michael Andersson | 3 minuter

Bank: Bankens kreditbedömning

”Bankens kreditbedömning vilar på två fundament: företagaren och affärsplanen. I affärsplanen ska finnas den information vi... Läs mer
Connect Sverige | 3 minuter

Bank: Säkerheter

Företagsinteckning Detta innebär en förmånsrätt (förtur före andra fordringsägare) till betalning upp till ett visst... Läs mer
Connect Sverige | 1 minuter

Bank: Att välja bank

En bank bör betraktas som en av företagets leverantörer. Vid val av bank bör Du ställa samma fråga som när Du väljer andra... Läs mer
Connect Sverige | 4 minuter

Minimera ekonomiska risker

RISKVILLIGA KREDITER Riskvilliga krediter kan Ditt företag få från offentliga finansiärer. Krediterna är ofta avsedda för ett... Läs mer
Connect Sverige | 3 minuter

Ekonomisk planering

VECKORAPPORTERING De flesta ekonomisystem genererar olika former av ekonomiska sammanställningar.Ofta finns det... Läs mer
Connect Sverige | 3 minuter

Stöd till egenföretagare - inte till socialt företag

Stadskontoret fick i september 2009 i uppdrag av regeringen att undersöka behovet av ett starta eget-bidrag för personer med... Läs mer
Förare sponsrad med flera kända varumärken

Sponsring - så funkar det

Om du ska sponsra och vill göra avdrag, tänk på att motprestationen från den sponsrade avgör storleken på avdraget. Det är ofta... Läs mer
PwC | 3 minuter

Undvik personligt betalningsansvar vid kapitalbrist

Om du som ledamot då inte agerar, kan du tvingas betala de skulder som därefter uppkommer i bolaget. Personligt betalningsansvar... Läs mer
Charlotte Törnberg | 3 minuter

Olika typer av offentlig upphandling, är de något för ditt företag?

Många företag drar sig för att vara med om en offentlig upphandling. Det är inte så konstigt. För att delta, och slutligen... Läs mer
Redaktionen | 5 minuter

När företaget är igång

Hur du praktiskt lägger upp bokföringen finns beskrivet i fördjupningsdelen. En viktig del i redovisningen är att hitta en... Läs mer
ALMI | 3 minuter