Undvik konkurs

Early Warning Sverige

Vi hjälper ekonomiskt stressade företag att undvika
konkurs. Kostnadsfri, opartisk och konfidentiell
rådgivning till företag i kris.
Kostnadsfri rådgivning
header image
Vad är Early warning?

Småföretagen är Sveriges största arbetsgivare och ryggraden i svensk ekonomi. Varje månad går ungefär 700 företag i konkurs och i många fall inleds den helt i onödan. Konkurser skapar lidande för individ och familj, samtidigt som jobb och skatteintäkter går förlorade. Detta skadar hela samhället. Den goda nyheten är att många av dessa företag kan räddas och det är här Early Warning Sverige kommer in i bilden.

Early Warning Sverige hjälper ekonomiskt stressade företag kostnadsfritt att försöka undvika konkurs, eller när konkursen är ett faktum göra den så smärtfri som möjligt för alla inblandade. Organisationen drivs av Företagande.se som har fått förtroendet av det internationella nätverket Early Warning Europe, som redan finns i 13 länder.

Vi arbetar för att fler företag i kris ska överleva och att de företag som sätts i konkurs ska avvecklas snabbare och med mindre skulder. Vi jobbar också för att livskraftiga delar av konkurshotade företag ska kunna drivas vidare och därmed vara en fortsatt tillgång i samhället.

Antal företag vi hjälpt

2024-07-14

0
0
1
4
2 miljoner
Så mycket kostar en konkurs första året enligt beräkningar av holländska Early Warning.
8 868
Antal konkurser i Sverige 2023 vilka berörde 20 712 anställda.
18 miljoner
De företag som fått hjälp av Early Warnings mentorer i Danmark hade 18 miljoner DKK mindre skulder än kontrollgruppen som inte fått det.
1 miljard
Danmark räddar 500-600 företag per år. Räknat på att en konkurs kostar 2 miljoner besparar de årligen samhället 1 miljard kronor – med en budget på bara 15 miljoner.
55-58%
Överlevnadsgrad hos företagen som får hjälp av Early Warning. Då är inte rekonstruktioner eller omvandling till hobbyverksamhet inräknat.
40 gånger
Early Warning systemet är så effektivt att varje investerad krona ger tillbaka 40 kronor till samhället.
sponsor
Hjälp oss hjälpa Sveriges hjältar

Att hjälpa sunda småföretag på fötter igen är en ren samhällsnytta som gagnar alla. Det sparar samhället enormt mycket pengar i form av räddade skatteintäkter, arbetstillfällen, minskade juridiska kostnader och sänkta skatteskulder. Minskat lidande för individ och anhöriga kan vi inte räkna på.

Early Warning Sverige är helt beroende av frivilliga donationer och eldsjälar. Vill du hjälpa till och bli en av Sveriges hjältar? Kontakta oss idag.

Bli sponsor
Bli volontär

Early warning bygger på engagerade volontärer som förstår vikten av hjälpas åt för att rädda landets företagare.

Om du är intresserad av att bli volontär, tveka inte att kontakta oss. Vi välkomnar ansökningar från individer och företag som vill hjälpa till och bidra till vårt uppdrag. Vi ser fram emot att arbeta med dig för att skapa en bättre framtid tillsammans.

Bli volontär
handsup
Early Warning hjälper ekonomiskt stressade företag att undvika konkurs. Organisationen drivs av Företagande.se som har fått förtroendet av det internationella nätverket Early Warning Europe, som redan finns i 13 länder. Vår erfarenhet, nätverk och fortlöpande utbildningar gör att vi med hjälp av frivilliga donationer kan erbjuda en kostnadsfri tjänst som skapar stor samhällsnytta genom att rädda företag på bästa och mest kostnadseffektiva sätt.

Systemet bygger på tidigt ingripande av konsulter och mentorer där ekonomiskt nödställda företag får kostnadsfri rådgivning och stöd. Systemet är detsamma som Early Warning Europe använder; ett redan etablerat system som lanserats i samarbete med Europeiska kommissionen.

För de flesta företag som kontaktar oss är krisen akut, ofta med en hotande konkurs i horisonten. Det innebär att tiden är avgörande och vi försöker reagera så snabbt som möjligt:

1. En kontakt från ett företag besvaras inom en dag via telefon. Genom att göra detta får vi en känsla av problemens karaktär och omfattning. Ägaren upplever även en tröstande känsla.

2. EW-konsulten ber företagets ägare att skicka relevant information.

3. En granskning av företaget sker.

4. Beroende på det enskilda fallet sker en uppföljning inom 1-5 dagar.

5. Under mötet får EW-konsulten en bättre uppfattning om situationen och tillsammans med ägaren fastställs huvudpunkter för en handlingsplan.

6. Här klargörs också vilka åtgärder ägaren kan och bör göra här och nu.

7. Volontärkonsulter med spetskompetens kopplas ofta in i fall där EW-konsulten bedömer att det med rätt insats finns en möjlighet att rädda företaget.

8. Arbetet fortgår och företaget räddas, sätts i konkurs, läggs ner eller ombildas.

Det finns många varianter för den ovan nämnda processen beroende på situation. Det krävs att våra EW-konsulter har en bred och lång erfarenhet.

Vi hjälper främst småföretag, 0-49 anställda, som hamnat fel, begått misstag i sin verksamhet eller utsatts för utomstående problem som var svåra att förutse. Insatsen omfattar inte ekonomiskt stöd till klienterna och vi godkänner endast företag som skött sin verksamhet enligt lagar och regler och där det inte förekommit några missförhållanden.
Pengarna går huvudsakligen till arbetet med att hjälpa så många företag som möjligt att undvika konkurs. Vi tar vid behov in experthjälp i form av jurister, revisorer och affärsutvecklare. Pengarna går aldrig till att betala det krisdrabbade företagets skulder.
Vi behöver dels ekonomiska resurser för att möjliggöra projektet. Ett annat viktigt element för framgång med Early Warning Sverige är volontärarbete där mentorer och experter bistår med sin tid utan ersättning. Vi söker människor som förstår vikten och nyttan av att hjälpa landets företagare.