Vad är ”rullande 12″?

”Rullande 12″ betyder att visa omsättning, lönsamhet eller andra resultat som ett årsresultat tom den senaste månaden. Istället för att löpande bara visa förra månadens omsättning och en gång om året visa ett helårsresultat, så kan du med ”rullande 12″ få ett nytt årsresultat varje månad.

När är ”rullande 12″ ett bra sätt att följa upp sin verksamhet?

”Rullande 12″ passar alla verksamheter som vill förstå hur mycket man omsätter per år utan att behöva vänta tolv månader till nästa uppdatering. ”Rullande 12″ är framförallt relevant för verksamheter vars intäkter och kostnader varierar från en månad till en annan. Med ”rullande 12″ får ni en tydligare bild av er grundläggande omsättning eller lönsamhet och slipper utfall som hoppar upp och ned.

Hur beräknar man ”rullande 12″?

”12” betyder summan av den senaste tolv månderna t ex november 2012 tom oktober 2013. ”Rullande” betyder att utfallet uppdateras varje månad dvs nästa utfall visar december 2012 tom november 2013. Med andra ord visar varje utfall vad verksamheten har omsatt de senaste tolv månderna.

För den vetgirige…

Skillnaden mellan två efterföljande rullande 12 utfall, t ex omsättning r12 augusti 2013 jämfört med juli 2013, är helt enkelt skillnaden mellan omsättningen augusti 2013 och omsättningen augusti 2012. Så skillnaden mellan de två senaste utfallen visar hur mycket bättre eller sämre vi presterat i augusti i år jämfört med augusti förra året! Se exemplet nedan:

Omsättning rullande tolv

2 kommentarer
2014-10-29 09:19
Ja, månadsuppföljning kräver ofta lite ändring i rutiner t ex kring periodiseringar. Oavsett om man tittar på ufall för senaste månaden, summan av de senaste 3 månaderna eller summan av senaste 12 är relevant periodisering av intäkter och kostnader lika viktigt. Ett tips är anpassa ambitionsnivån och tydliggöra vilka konton och därmed vilka resultat som har (korrekta) månatligen avstämningar och periodiseringar. Det är en bättre investering att tiden läggs på ett fåtal affärsnära konton och mått som visar samma resultat oavsett årsbokslut eller månadsuppföljning än att sträva efter en traditionell resultaträkning varje månad. Se mer...
0
Erik Granqvist
2014-10-29 08:15
Håller med om artikeln - 12 månaders rullande är ofta ett bra sätt att visa företags redovisning. Det finns dock några tillfällen där det kan bli missvisande:
Vid bokslut, och framförallt för vissa som använder bokslutsmetoden i sin redovisning kan det se lite konstigt ut i själva resultatraden. Samma sak gäller för mindre företag som inte använder periodiseringar månad för månad i någon större utsträckning.
Man behöver därför titta på både intäkter och kostnader för att få en rättvisande bild.
Det ställer också krav på mig som redovisningsekonom att förklara den 12 månaders rullande på ett bra sätt för mina kunder, och förklara fördelarna jämfört med att bara titta på förra månadens resultatrapport.
Se mer...
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.