Startsida
av Redovisningsfirman
Redovisningsfirman
Stockholm
0 foruminlägg
1 artiklar
Julen närmar sig och som företagare är det alltid roligt att kunna visa uppskattning för anställda och kunder. Julgåvor kan exempelvis skapa och behålla goda kundrelationer. Det är även ett sätt att belöna goda prestationer på. Men vad säger skattereglerna egentligen? Vad är avdragsgillt?

Notera: 2020 kan du tillfälligt ge dina anställda en skattefri julgåva på 1450kr

 

Detta bör du tänka på vid utgifter i samband med inköp av julklappar, julbord samt jullunch till anställda och kunder.

Hoppa direkt till avsnitt:

Julklappar/julgåvor till dina anställda

Julklappar/julgåvor till dina kunder

 

Julbord, julfest och jullunch för dina anställda

Julbord för dina kunder

Julklappar till dina anställda

För att julgåvor ska vara skattefria för både den anställde och arbetsgivaren, får julklappen högst kosta 450 kronor inklusive moms och ska lämnas till alla anställda i företaget. Företaget får då lyfta hela momsen samt dra av hela kostnaden som en personalkostnad. Det är alltså priset på julklappen som säljs i affären eller på nätet som inte får överstiga 450 kronor. Fraktkostnader som tillkommer räknas inte med.

 

Gåvor som lämnas i pengar eller gåvor som kan bytas ut mot pengar räknas inte som skattefria julgåvor.

Presentkort som inte kan bytas ut mot pengar fungerar alldeles utmärkt.

Aktier, obligationer samt andra värdepapper kan lämnas som en skattefri julgåva om marknadsvärdet är högst 450 kronor vid tidpunkten då den anställde får tillträde till aktierna.

Väljer man att köpa en dyrare julklapp som överstiger gränsvärdet på 450 kronor blir julklappen skattepliktig från första kronan. Den anställde måste då förmånsbeskattas för julklappens hela värde och företaget måste betala arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet. Kostnaden blir avdragsgill men företaget går miste om att lyfta momsen på inköpet.

Med andra ord är det förmånligt att hålla sig inom ramen för gränsbeloppet 450 kronor.

Missa inte: Corona gåva 2020 och julgåva (450+1000kr skattefritt)

Om företaget väljer att skänka pengar till hjälporganisationer eller välgörenhetsorganisationer som till exempel Rädda barnen, är kostnaden en ej avdragsgill gåva oavsett om pengarna skänks i företagets namn eller i den anställdes namn. Det beror på att gåvan inte anses affärsmässigt betingad.

Du som företagare kan även ge dina anställda möjligheten att välja mellan en julklapp eller att skänka pengar till en hjälp- eller välgörenhetsorganisation. Väljer den anställde att skänka pengar istället för en julklapp, likställs julgåvan med pengar och den anställde ska förmånsbeskattas för hela värdet.

En företagare som är anställd i sitt egna aktiebolag, har rätt att ta emot en julgåva skattefritt. Du som har enskild firma har inte rätt att ta emot en julgåva skattefritt men du kan däremot lämna skattefria julgåvor om du har anställda utöver dig själv.

Eftersom ägare i en enskild firma, handelsbolag samt kommanditbolag inte räknas som anställda, saknas därmed möjligheten att ge sig själva skattefria julgåvor.

Julklappar och gåvor till dina kunder

När det handlar om julklappar till dina kunder, anser Skatteverket att gåvor som lämnas till kunder i samband med olika högtider inte är avdragsgilla i verksamheten. Däremot anses representationsgåvor samt reklamgåvor av mindre värde som lämnas i samband med kundbesök vara affärsmässigt motiverat. Sådana kostnader blir därmed avdragsgilla i företaget.

Med “mindre värde” menar Skatteverket att gränsbeloppet för representationsgåvor och reklamgåvor bör vara 300 kronor exklusive moms per person.

Representationsgåvor vid kundbesök kan vara blommor, en flaska vin eller en flaska glögg. Reklamgåvor bör vara enklare presentartiklar och som vanligtvis ingår i företagets reklamprodukter. Förekommande är anteckningsblock, plastfickor, pennor eller paraplyer med företagets logotyp eller namn på. Det bör alltså inte vara något som företaget specifikt köpt in till kunden som kan anses vara en julgåva.

Julbord, julfest och jullunch för dina anställda

Julbord som utgör en personalfest är en skattefri förmån för anställda. Viktigt att känna till är att personalfester är skattefria upp till två tillfällen per inkomstår.

Efter att de nya reglerna trädde i kraft 1 januari 2017, är utgifter för mat och dryck ej avdragsgilla, företaget får däremot lyfta momsen på utgifterna för mat och dryck upp till 300 kronor exklusive moms per person.

Företaget får även avdrag för kringkostnader såsom lokalhyra, musikunderhållning och andra uppträdanden med upp till 180 kronor exklusive moms per person.

Om julbordet eller julfesten äger rum på annan ort, får företaget fullt avdrag för den anställdes resekostnader samt hotellövernattning. Den anställde förmånsbeskattas inte. Detta gäller endast om det rör sig om en övernattning.

Jullunch räknas inte som intern representation, jullunchen ska därför förmånsbeskattas hos anställda. Företaget redovisar kostnaden som en vanlig personalkostnad.

I en enskild firma saknas möjligheten till avdrag för julbord och andra personalfester.

Julbord för dina kunder

Julbord tillsammans med kunder i syfte att ha en affärsförhandling eller kundmöte, anses utgöra extern representation. Eftersom avdrag för mat och dryck i samband med representation inte längre är avdragsgilla i företaget sedan 1 januari 2017, kan avdrag för julbord med dina kunder inte göras i företagets inkomstdeklaration.

Bjuder man in flera kunder samtidigt på julbord, uppfattas det i regel som att man sannolikt inte haft en affärsförhandling eller ett kundmöte. Man måste alltså kunna uppvisa att man uppfyllt kravet för extern representation i samband med julbordet, annars blir momsen inte avdragsgill. Ju fler kunder som deltar, ju svårare blir det att bevisa ovanstående.

Momsunderlaget uppgår även här till högst 300 kronor exklusive moms per person.

Läs mer om: Avdrag för representation

Kort sammanfattning

  • Utgift för julklapp till anställd är en avdragsgill kostnad om värdet på julklappen inte överstiger 450 kronor inklusive moms.
  • En julklapp som kan bytas ut mot pengar utgör en skattepliktig förmån för den anställde.
  • Gränsbeloppet för representationsgåvor och reklamgåvor är 300 kronor exklusive moms enligt Skatteverkets rekommendation.
  • För julbord är det avdragsgilla momsunderlaget högst 300 kronor exklusive moms.
  • Utgifter för anställdas resa och övernattning vid julbord på annan ort är avdragsgilla i sin helhet för företaget om resan innebär högst en övernattning. Ingen förmånsbeskattning hos den anställde.
  • Kringkostnaderna för en julfest är avdragsgilla med 180 kronor exklusive moms per deltagare.
  • Jullunch anses inte vara intern representation. Den anställde ska förmånsbeskattas.
  • I enskild firma har man inte rätt till avdrag för julbord och personalfester.
  • Julbord tillsammans med kunder ska ha ett direkt samband med verksamheten för att uppfylla kraven för extern representation.

Det finns förstås alltid specialfall och undantag gällande vad som är avdragsgillt eller inte.

Missa inte: 14 avdrag i AB och firma du vill ha koll på


Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.