Startsida

Företagsekonomi råd

Hur man likviderar ett Aktiebolag själv, steg-för-steg

Som företagare är man ständigt igång med olika projekt för sin verksamhet, planerar inför framtiden och analyserar det som varit.... Läs mer
av Ageras i Företagsekonomi råd | 3 minuter

Så redovisar du enligt hållbarhets- och miljöregler 2017

I december förra året infördes en ny lag i Sverige gällande obligatorisk hållbarhetsredovisning för medelstora och stora företag... Läs mer
av Ageras i Företagsekonomi råd | 4 minuter

Sammanfattning av avdrag- och skattenyheter 2017 - få koll på vad som berör dig

Tiden flyger fram och nu har snart även år 2016 runnit ut. Året har varit lite oroligt med diskussioner om flyktinginvandring,... Läs mer

Hur kan vi förbättra vår likviditet i företaget?

Vår expert på finansiering och affärsutveckling, Peter Tovman, svarar på en fråga från en av våra medlemmar. Hej Peter, vi är... Läs mer
av Redaktion i Företagsekonomi råd | 1 minuter
1
Vinstmarginalen är till stor nytta när du jämför lönsamheten gentemot företag inom samma bransch. Text av John Knutsson

Räkna ut vinstmarginal

Vinstmarginalen är vinstandelen när resultatet mäts före räntekostnader. På denna nivå har överskottet således belastats med... Läs mer
. Text av John Knutsson

Avkastning på eget kapital

Det här nyckeltalet visar det sammantagna resultatet av årets verksamhet i form av förräntningen av det egna kapitalet. Resultatet... Läs mer
Nyckeltalet "Avkastning på tillgångar" mäter hur effektivt alla resurser har utnyttjats för att skapa vinst

Räkna ut avkastning på tillgångar

Detta är ett av de viktigaste nyckeltalen, alla kategorier. Genom att relatera överskottet till den totala tillgångsmassan mäter... Läs mer
. Text av John Knutsson

Hur du räknar ut skuldsättningsgrad

Nyckeltalet skuldsättningsgrad beräknas genom att man ställer det främmande kapitalet i relation till det egna kapitalet. I... Läs mer
Täckningsbidrag heter contribution margin på engelska. Text av John Knutsson

Täckningsbidrag per anställd

Med nyckeltalet täckningsbidrag per anställd menas nettoomsättningen av sålda varor och tjänster minus kostnader i form av främst... Läs mer
Tar du eller tappar du marknadsandelar?. Text av John Knutsson

Hur du räknar ut nyckeltalet marknadsandel

Marknadsandel är företagets försäljning i procent eller i proportion till den totala försäljningen på den marknad eller det... Läs mer
Soliditet räknas ut genom att dela justerat eget kapital med totala tillgångar. Text av John Knutsson

Soliditet nyckeltal beräkning med formel

Nyckeltalet soliditet är ett etablerat och centralt mått på företagets finansiella styrka och visar hur stor del av de totala... Läs mer
14 vanliga nyckeltal för att förstå ditt företag och hur du beräknar och analyserar dem

14 vanliga nyckeltal för att förstå ditt företag och hur du beräknar och analyserar dem

De är också användbara i situationer för effektivisering och vad som kan förbättras i verksamheten t ex vid lagerhantering,... Läs mer
Offentlig upphandling omfattar alla inköp av varor och tjänster som sker av de offentligt styrda organen i samhället, t ex myndigheter, skolor och vårdhem.

Så fungerar offentlig upphandling i Sverige: Guide i lagar och regler

Den här artikeln är ganska lång, därför lägger vi upp en innehållsförteckning. Expert på upphandling blir du inte, men du blir... Läs mer

Vad du kan beröras av år 2016 som företagare

Tiden går snabbt och nu är snart år 2015 till ända. Slutet av förra året blev lite överraskande med ett nyskapande av en... Läs mer
Provision, fast lön, bonussystem - vad fungerar bäst?

3 olika provisionsbaserade lönesystem och hur de påverkar din organisation

För att utveckla ett provisionsbaserat lönesystem behöver man först se vilken marknad man agerar på. En stabil och långsamt... Läs mer