Avdrag #2 uppdaterad för inkomståret 2023

Avdrag för kostnader och inköp före start av firma kan vara avdragsgilla. Om du har haft utgifter innan verksamheten kommit i gång får du dra av dem förutsatt att:

  • Det gäller inköp under startåret och året före. Om exempelvis verksamheten kom i gång i oktober 2022 och har haft kostnader för t.ex. kontorsmaterial i januari 2021, är dessa avdragsgilla i den första deklarationen för verksamheten. Du får dock i denna situation inte dra av kostnader som du haft före 2021.
  • Det är en sådan kostnad som du skulle få dra av också efter att verksamheten kommit i gång, d.v.s. den behövs för din verksamhet.
  • Du inte dragit av utgiften tidigare t.ex. i en annan verksamhet.
  • Det är fråga om sådana inköp som du skulle få dra av direkt vid köpet, t.ex. förbrukningsartiklar och inventarier av mindre värde.
  • Det inte avser inventarier som du i samband med starten tagit in i verksamheten till ett beräknat anskaffningsvärde.

Registreringsavgifter för att ändra företagets namn (firma) eller styrelse är avdragsgilla eftersom de är kostnader för företagets verksamhet. Även registreringskostnader för att man valt bort revisorn är avdragsgilla. Detsamma bör gälla registreringsavgifter för så kallad bifirma.

Inventarieinköp

Exempel på vanliga inventarieinköp som ofta sker innan uppstarten kan vara:

I 16 kap 36 § inkomstskattelagen står det följande:

"När en fysisk person startar enskild näringsverksamhet ska han det första beskattningsåret dra av även sådana utgifter i verksamheten som han haft före starten. Han ska dra av utgifter som han har haft under det kalenderår som näringsverksamheten påbörjas och det föregående kalenderåret om utgifterna är av det slaget att omedelbart avdrag för dem ska göras i en näringsverksamhet."

Ej avdragsgilla kostnader vid aktiebolagsbildning 

Kostnader för aktiebolagsbildning är inte avdragsgilla. Registreringskostnader som uppkommer vid bildandet av ett företag (oavsett företagsform) är inte avdragsgilla, utan räknas som kostnader för att förvärva verksamheten. Detsamma gäller arvode till bolagsbildare (t.ex. revisorer, advokatkostnader eller företag som specialiserat sig på bolagsbildning).

Kommentar

Samma avdragsrätt gäller för utgifter för tillgångar eller tjänster som har förvärvats i bolagets namn efter det att bolaget har bildats men innan bolaget har registrerats.

Aktiebolagets utgifter är avdragsgilla för bolaget före registrering, om inte annat är särskilt reglerat eller följer av praxis, se Skatteverkets ställningstagande Utgifter innan aktiebolaget har registrerats.

Observera att det är mycket enkelt att starta ett aktiebolag idag. Använd förslagsvis vår guide för att starta aktiebolag.

Läs Skatteverkets information under rubrikerna ”utgifter innan en verksamhet startar” och ”utgifter innan ett aktiebolag har registrerats”.

Avdrag #3: Tjänstebil och bilkostnader

Se alla 14 avdrag i AB och firma här


5 kommentarer
2018-01-06 21:54
Med AB, är det grönt ljus att börja handla så fort bolaget är bildat eller måste man ha f-skatten först?
0
2016-04-06 07:28
Mycket spännande Wogenius!

Skriv gärna här i forumet när du fått svar på frågan hos Skatteverket.

Med vänliga hälsningar

John Knutsson
0
2016-04-06 07:22
Ja, precis, det går ju bra att bolaget köper datorn av ägaren. Och då blir det ett avdrag.

Det tråkiga med detta är att man missar momsavdraget, eftersom det inte kommer att vara nån moms i köpet, utan man får dra av totalsumman. Oftast handlar det dock inte om några stora belopp, men ändå.

En annan sak som jag hävdar borde gå att köpa från ägaren vid start av AB, är eventuell Goodwill. Om ägaren hållit på med en hobbyliknande verksamhet, eller varit anställd och då skapat sig ett stort kontaktnät och gott rykte, så borde detta gå att värdera vid start av eget AB, eftersom det annars är oerhört stora kostnader att dra igång en verksamhet från noll.
Jag har ett pågående ärende hos skatteverket i just en sån fråga. Ska bli intressant att se vad dom säger.
Se mer...
0
2016-04-05 14:54
Hej Wogenius.

Det är onekligen synd och underligt att lagstiftaren har begränsat det till att enbart enskilda näringsidkare får dra av kostnader hänförliga till näringsverksamhet som uppstått före företagsregistreringen.

Ett aktiebolag är en juridisk person. En juridisk person kan ikläda sig egna skyldigheter och förpliktelser såsom en vanlig människa. Aktiebolaget kan således betraktas som en människa i detta avseende. Ägaren säljer helt enkelt datorn till aktiebolaget efter bolagsstarten, så att denna blir ett inventarium i bolaget. Detta förutsatt att datorn faktiskt ska användas i näringsverksamheten och uppfyller de villkor som krävs för att betraktas som en dator för att användas i aktiebolaget. Men vad gäller datorer, vore det tämligen svårt för Skatteverket att visa något annat, så länge du har ett aktiebolag som du driver aktivt.

Annorlunda förhåller det sig om det vore en mobiltelefon. Där finns olika typfall som är beskrivna av Skatteverket. Det kommer en artikel om detta sen i artikelserien om avdrag. Mobiltelefon kan i vissa fall betraktas som en förmån. Här är bevisproblematiken svårare.

Mvh John Knutsson
Se mer...
0
2016-04-05 13:59
Om man startar ett AB och köper in t.ex en dator som ägaren köpt innan bolagsstarten, från ägaren, så måste den ju rimligen vara avdragsgill så länge man håller sig till ett marknadsvärde.
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.