Pensionsmyndigheten har beräknat vilket inkomstbasbelopp som ska gälla nästa år.

Inkomstbasbeloppet för år 2024 blir 76 200 kr, en höjning med 2,6 % eller 1 900 kr från 2023 års inkomstbasbelopp på 74 300 kr.

Beräkning i oktober, beslut i november 2023 av inkomstbasbeloppet för 2024.

Pensionsmyndigheten publicerar i slutet av oktober varje år sin beräkning av inkomstbasbeloppet.

Regeringen fastställer formellt beräkningen i november, men deras beslut brukar följa beräkningen från Pensionsmyndigheten.

Ökat PGI-tak och ökad schablonutdelning

Pensionsmyndigheten gör beräkningen av inkomstbasbeloppet för 2024 utifrån förändringen av genomsnittsinkomsten mellan 2023 och 2022. Det nya beloppet är avrundat till närmaste hundratal kronor.

Inkomstbasbeloppet används bland annat vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst (PGI-taket) och vid beskattning av utdelningar och vinster från kvalificerade aktier i fåmansaktiebolag (där ägaren arbetar själv i företaget).

Vi har en heltäckande beskrivning av hur basbeloppen fungerar. Där berättar vi berättar bland annat om vilka effekter basbeloppen har på gränser för pensionsgrundande inkomst (PGI), skattefritt traktamente, skattepliktig kostförmån och mycket mera.

Först publicerad på redovisningshuset.se


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.