Artikeln avser skattereglerna 2019 och alltså inkomståret 2019, därmed deklarationen 2020.

På denna sida har jag samlat lönegränser och brytpunkter för skatter och avdrag. Det är saker där du enkelt kan påverka skatten på uttagna pengar till dig och andra.

Sidan innehåller följande rubriker:

 • Skattefri bilersättning
 • Bilförmånsberäkning
 • Statlig inkomstskatt för juridiska personer (bolagsskatten)
 • Brytpunkt för statlig inkomstskatt för fysiska personer (marginalskatt)
 • Fastighetsavgift och fastighetsskatt
 • Förseningsavgifter
 • Försäljning av näringsfastighet 
 • Grundavdrag
 • Gränsbelopp vid utdelning enligt 3:12 reglerna för fåmansföretag
 • Gåvor till anställda, skattefria
 • Kost
 • Traktamente
 • Representation
 • Skattetillägg
 • Uppskov med beskattning vid bostadsbyte
 • Vidare läsning – Skatteverkets listor över belopp och procentsatser 2019

Skattefri bilersättning

Egen bil: 18,50 kr/mil

Förmånsbil: diesel 6,50 kr/mil, övrigt drivmedel (till exempel bensin, el eller etanol) 9,50 kr/mil.

Obs! Du kan bara få avdrag för den del av dina utgifter som överstiger 11 000 kr för resor mellan bostad och arbetsplats. Här finns information om reseavdrag avseende olika transportmedel för dig som regelbundet reser mellan din bostad och din arbetsplats.

Bilförmånsberäkning

På SKV kan du beräkna förmånsvärdet på din bil via bilmärket eller via modellkoden. Se här

Missa inte: Tjänstebil eller privatbil, vad är mest förmånligt?

Statlig inkomstskatt för juridiska personer (bolagsskatten)

För juridiska personer är den statliga inkomstskatten 21,4 procent av den beskattningsbara inkomsten (tidigare 22 %). Skattesatsen om 21,4 procent gäller beskattningsår som börjar efter den 31 december 2018. Läs mer på SKV.

Obs! För beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020 kommer den statliga inkomstskatten att vara 20,6 procent.

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för fysiska personer (marginalskatt)

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent), före grundavdrag.

Brytpunkten är 523 200 kronor för dig som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång.

Brytpunkten är 575 500 kronor för dig som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång.

Den övre skiktgränsen (dvs. den s.k. värnskatten om ytterligare 5 % skatteuttag) togs bort den 1 januari 2020, läs mer här.

Fastighetsavgift och fastighetsskatt

Fastighetsavgiften för småhus är 8 349 kronor eller högst 0,75 procent av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift.

Hus som är nybyggda 2011 eller tidigare får hel befrielse från fastighetsavgift de 5 första åren och halv avgift de följande 5 åren.

Hus som är nybyggda 2012 eller senare får hel befrielse från fastighetsavgift i 15 år. Läs mer här på SKV.

Förseningsavgifter

Skattedeklaration: 625 kr och i vissa fall 1 250 kr.

Fastighetsdeklaration: 500 kr och efter den 1 maj 2 000 kr.

Periodisk sammanställning: 1 250 kr

Obs! Inkomstdeklaration lämnad efter deklarationstidpunkten för ett aktiebolag leder till 6250 kr i förseningsavgift och ökar sedan väsentligt i vissa tidsintervall om deklarationen dröjer ytterligare.

Läs vidare här om Skatteverkets förseningsavgifter.

Försäljning av näringsfastighet

När du säljer en privatbostad med vinst beskattas 22/30 delar av vinsten. En förlust är avdragsgill till 50 %. När en privatperson eller ett dödsbo säljer en näringsfastighet med vinst beskattas 90 % av vinsten. En förlust är avdragsgill till 63 %.

Läs Skatteverkets information här om du ska sälja din privatbostad samt använd deras kalkylator.

Ska du sälja din näringsfastighet, läs Skatteverkets information här och här.

Grundavdrag

Grundavdraget är ett avdrag som görs från dina inkomster på lön, arvode eller liknande ersättningar. Om du har en näringsverksamhet beräknas grundavdraget även på inkomster från den verksamheten. Du behöver inte begära grundavdrag, det medges automatiskt.

Grundavdraget för beräkning av kommunal och statlig skatt (för personer som inte fyllt 65 år) är lägst 13 900 kronor och högst 36 500 kronor. Vid låga inkomster är grundavdraget 20 100 kronor.

Se tabellen här på SKV för att se hur mycket du får i grundavdrag i förhållande till din inkomst.

I övrigt kan du läsa vidare om grundavdraget här och här.

Gränsbelopp vid utdelning enligt 3:12 reglerna för fåmansföretag

Gränsbelopp enligt förenklingsregeln vid utdelning på kvalificerade aktier/andelar.Inkomstår 2020: 177 100 kronor (2,75 gånger inkomstbasbeloppet för 2019).

Läs mer om 3:12 reglerna på SKV här och här.

Se även: Hur du beräknar skatt på utdelning enligt 3:12

Gåvor till anställda, skattefria

Julgåva 450 kr inkl. moms (mer om julklappar och julbord)

Jubileumsgåva 1 350 kr inkl. moms

Minnesgåva 15 000 kr inkl. moms

Läs mer på SKV här.

Kost

Fri kost är en skattepliktig förmån för den anställda. Som arbetsgivare ska du göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Det saknar i princip betydelse om anställda får fri kost på den ordinarie arbetsplatsen, vid tjänsteresa eller konferens. Fri kost kan i vissa fall vara skattefri, till exempel vid intern representation som personalkonferens eller personalfest.

Läs vad Skatteverket skriver om kostförmån, personalfester och intern representation här.

Traktamente

Ett traktamente som inte är högre än vissa avdragsgilla schablonbelopp brukar kallas "skattefritt traktamente". Du måste alltid övernatta minst en natt för att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Det krävs också att du reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från din vanliga arbetsplats och mer än 50 kilometer från din bostad.

Traktamente i Sverige för en hel dag inkomståret 2020 är 240 kr. För inkomståret 2019 är det 230 kr. Utlandstraktamenten kan variera i rätt stor utsträckning beroende på vilket land du reser till. Här har du listan på utlandstraktamenten i olika länder.

Om arbetsgivaren betalar för måltiderna under tjänsteresan får den anställde lägre traktamente.

Läs mer om traktamente på hos SKV.

Representation

Representation är ett samlande begrepp på beskattningsområdet för ett antal aktiviteter som görs för att främja företagets verksamhet, t ex kundvård och personalvård. Representationsutgifter är skattemässigt avdragsgilla bara om de har ett omedelbart samband med näringsverksamheten.

Avdragsrätten för representationsmåltider (lunch, middag, supé och annan förtäring) slopades 1 januari 2017. Observera dock! Moms får lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr per person. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde kan dock fortfarande vara avdragsgill. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde är därför avdragsgilla med högst 60 kr + moms per person och tillfälle. Detta gäller vad som motsvarar sådan förtäring som en arbetsgivare kan tillhandahålla sina anställda skattefritt, t ex morgonfika.

Det finns andra möjligheter gällande representation, läs mer på Skatteverkets hemsida här.

Se Skatteverkets kalkylator för vilka kostnader och vilken moms du får dra av vid representation här.

Om du vill fördjupa dig ännu mer kan du läsa Skatteverkets information om representation här. Det finns även böcker i ämnet man kan beställa om man vill fördjupa sig ytterligare. Läs vidare i Skatteverkets rättsliga handledning här.

Skattetillägg

När det gäller slutlig skatt är skattetillägget 40 procent av den skatt som inte skulle ha bestämts om den oriktiga uppgiften hade godtagits. Du kan helt eller delvis befrias från skattetillägg om det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp, se förutsättningar för detta i Skatteverkets information på nedanstående länk. I särskilda fall får vidare skattetillägget inte tas ut – ett sådant särskilt skäl är om du på eget initiativ har rättat den oriktiga uppgiften. Är det däremot så att du har anledning att tro att Skatteverket har upptäckt den oriktiga uppgiften i din deklaration kan skattetillägg tas ut. Exempelvis kan det vara så att Skatteverket har skickat en förfrågan till dig om den aktuella uppgiften.

Läs mer på SKV häroch häroch häroch här.

Uppskov med beskattning vid bostadsbyte

Du som får en vinst när du säljer din bostad och ska köpa en ny har vissa fall möjlighet att skjuta upp beskattningen av hela eller delar av vinsten genom att ansöka om uppskov.

Observera! Du betalar en skatt på cirka 0,5 procent av uppskovsbeloppet årligen. Den tas ut på en schablonintäkt i inkomstslaget kapital så länge du har någon del av uppskovsbeloppet kvar. 

Läs mer här på SKV om reglerna. Läs mer på Skatteverket om den årliga kostnaden för ditt uppskov.

Vidare läsning

Läs hela Skatteverkets lista här över viktiga belopp och procentsatser 2020.

1 kommentarer
2019-02-26 14:18
Nice post
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.