Avdrag #5

Kostnader för facklitteratur, dvs. böcker, tidningar m.m. är avdragsgilla. Vad som räknas som avdragsgill facklitteratur varierar från yrke till yrke. Grundregeln för avdragsrätt är att facklitteraturen ska vara nödvändig för verksamheten.

Skatteverket säger följande om ämnet: Du får inte göra avdrag för en vanlig dags- eller kvällstidning. Denna kostnad räknas som en privat levnadskostnad. Du får bara avdrag för dina utgifter för en sådan tidning eller facklitteratur som anses nödvändig för att du ska kunna sköta ditt arbete. Domstolspraxis är hård inom området. Avdrag för allmänna uppslagsverk eller för litteratur som köps av personer som inte tillhör någon speciell yrkesgrupp, bör inte komma ifråga.

När Skatteverket går djupare in på ämnet yttrar de sig enligt följande:

Krav för avdrag:

  • Speciallitteratur som du skaffat för tjänsten och som du behöver för att kunna upprätthålla tjänsten, d.v.s. har karaktären av arbetsredskap.
  • Utredning om varför respektive inköpt bok är nödvändig, hur den används i tjänsten och möjligheterna att få nödvändig litteratur via arbetsgivaren.
  • Kvitton som styrker inköpen. Dessa bör vara specificerade.

Avdrag medges för

  • Faktisk kostnad /skälig kostnad.

Kategorier som medgetts avdrag av Högsta Förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) är lärare, läkare, präst och jurist.

Inget avdrag (ej avdragsgillt) medges för

  • Litteratur för studiesyfte eller vidareutbildning, allmänna uppslagsverk eller litteratur som läses av en bredare krets.
  • Dagstidningar och vanliga veckotidningar där visst privat värde finns.
  • Obs! Skönlitteratur är knappast avdragsgillt, möjligen dock för kulturarbetare (t.ex. författare), lärare och journalister.

Kommentar om avdraget

Köp inte facklitteratur om det inte är absolut nödvändigt! Låna.

Avdrag #6: Motion, gymkort och friskvård

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.