Varje år kan du som arbetsgivare erbjuda dina anställda olika personalförmåner för att skapa trivsel och välmående på arbetsplatsen. Personalvårdsförmåner som till exempel friskvård är skattefria för de anställda och avdragsgilla för arbetsgivaren och inga arbetsgivaravgifter betalas på dessa förmåner. För att förmåner ska räknas som personalvårdsförmån ska de riktas till samtliga anställda, vara av mindre värde och inte vara utbytbara mot kontanter.

Exempel på personalvårdsförmåner
  • Friskvårdsbidrag upp till 5 000 kronor per år
  • Motionsaktiviteter eller gymkort som arbetsgivaren bestämmer och betalar för
  • Kaffe, frukt och annan enklare förtäring i samband med arbete
  • Trivselutflykter

Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidrag är en typ av personalvårdsförmån som ger den anställda möjlighet till viss ersättning för aktiviteter och behandlingar som bidrar till välmående. Exakt vilka aktiviteter som är godkända framgår inte i lagtexten, men vissa kriterier ska vara uppfyllda. För att friskvårdsbidrag ska kunna betalas ut skattefritt ska det användas till aktiviteter som innehåller motion eller friskvård som anses avstressande eller avslappnande. Det kan även användas för att bekosta tävlingar med inslag av motion. Däremot får det inte användas för att betala medlemsavgifter, utrustning, teorikurser, diplom, hälsovård, sjukvård eller skönhetsvård. Vilken summa bidraget ska utgöra avgör du som arbetsgivare men maxbeloppet är på 5000 kronor för att falla inom de tillåtna ramarna och räknas som “ett mindre värde”.

Friskvårdsbidrag kan betalas ut till de anställda vid flera tillfällen under året. Dock endast upp till maxgränsen på 5000 kronor, eller lägre om företaget valt ett annat maxbelopp. Kvittot redovisas under det beskattningsår som det är betalat. Undantag kan göras vid årsskifte där hänsyn tas till lönerutiner som ofta stängs i början av december. Kvitton inlämnade i december kan ersättas av arbetsgivaren nästkommande år och friskvårdsbidraget tas då med i underlaget för år 2. Bra för både arbetsgivare och anställda att känna till så att bidraget faller inom rätt räkenskapsår.

Naturaförmån

En naturaförmån är en typ av personalvårdsförmån som arbetsgivaren väljer ut och bekostar. Dessa förmåner är skattefria om de är av enklare slag och om de utgör ett mindre värde. Till skillnad mot friskvårdsbidraget finns ingen fast beloppsgräns på vad som räknas som ett mindre värde. Man gör en bedömning i varje enskilt fall. Exempel på naturaförmåner är om ni på arbetsplatsen har tillgång till ett gym eller om det finns möjlighet för alla anställda att få massage på arbetsplatsen. Har du har anställda på flera orter måste motsvarande förmån erbjudas på samtliga orter.

Kombination av naturaförmån och friskvårdsbidrag

Det går att kombinera naturaförmåner och friskvårdsbidrag. Förutsättningen är att alla anställda kan ta del av aktiviteterna som naturaförmånen erbjuder samt tillgång till friskvårdsbidraget för att använda till valfria aktiviteter utanför arbetsplatsen.

Arbetsgivaren avgör förmånspolicyn

Det är helt upp till dig som arbetsgivare att bestämma om du vill erbjuda de anställda personalvårdsförmåner i form av motion eller annan friskvård. Du avgör också om det ska ske genom så kallade naturaförmåner eller genom friskvårdsbidrag. Likaså är det upp till dig att bestämma vilka aktiviteter du vill godkänna, så länge de är inom ramarna för lagstiftningen. Genom att erbjuda dina medarbetare möjlighet till motion och annan friskvård kan du som arbetsgivare bidra till att de anställda mår bättre, samtidigt som du skapar förutsättningar för en produktiv arbetsmiljö. Sedan är det frivilligt för arbetstagare att utnyttja bidraget. För att åstadkomma en mer hälsosam livsstil på ett företag krävs engagemang på ledningsnivå, och inställningen att friskvård är viktigt.

För enskilda näringsidkare gäller andra regler kring friskvårdsbidrag.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.