Företagsekonomi råd

Compact mode helps you find stories faster

Egenföretagare sitter vid datorn och planerar skatten med hjälp av räntefördelning.

Räntefördelning enskild firma - nackdelar och fördelar

Skatteplanering i enskild firma Tips #5 - uppdaterad för inkomstår 2023Genom att göra räntefördelning kan enskilda näringsidkare... Läs mer
Catrine Gugig | 3 minuter
Enskild näringsidkare räknar på jobbskatteavdraget.

Jobbskatteavdrag enskild firma - detta gäller

Skatteplanering i enskild firma Tips #4 - uppdaterad för inkomstår 2023Jobbskatteavdrag är en skattereduktion som ges till personer... Läs mer
Catrine Gugig | 1 minuter
Tärning i trä med procent upp och ner.

Kvittning av underskott i enskild firma

Skatteplanering i enskild firma Tips #3 - uppdaterad för inkomstår 2023Underskott i en enskild näringsverksamhet kan hanteras på... Läs mer
Catrine Gugig | 3 minuter
Egenföretagare är passiv och vilar en stund på sitt kontor.

Aktiv och passiv näringsverksamhet i enskild firma

Skatteplanering i enskild firma Tips #2 - uppdaterad för inkomstår 2023En enskild näringsverksamhet eller verksamhet i ett handels-... Läs mer
Catrine Gugig | 1 minuter
Kvinnlig företagare sitter med miniräknare och beräknar skatt och avdrag i enskild firma.

Viktiga belopp, skatt, brytpunkter och procentsatser för enskild firma

Skatteplanering i enskild firma tips #1 - uppdaterad för inkomstår 2023Beskattningsbar inkomstFastställd förvärvsinkomst minus... Läs mer
Catrine Gugig | 3 minuter
Två skyltar med orden underskott och överskott.

Underskottsavdrag - avdrag för underskott i näringsverksamhet

Avdrag #14 uppdaterad för inkomståret 2023 Får du underskott i en verksamhet kan du dra av underskottet från nästa års... Läs mer
Catrine Gugig | 2 minuter
En företagare ringer en skatterådgivare för att få konsultation och tips för att skatteplanera.

Dra av kostnad för skatterådgivning och deklarationshjälp

Avdrag #13 uppdaterad för inkomståret 2023 Skatteverket anser att vissa utgifter i samband med skatterådgivning är... Läs mer
Catrine Gugig | 1 minuter
Kvinna med ring på fingret slår in telefonnummer i sin mobiltelefon för att ringa en leverantör.

Avdrag köpa mobiltelefon på företaget

Avdrag #10 uppdaterad för inkomståret 2023 Samtalskostnader och abonnemangskostnader för mobiltelefoner som används i företaget... Läs mer
Catrine Gugig | 2 minuter
Bild på ett inrett hemmakontor på vinden hemma hos en egenföretagare.

Avdrag hemmakontor - detta gäller arbetsrum i hemmet

Avdrag #9 uppdaterad för inkomståret 2023 Om du driver företag hemifrån kan du få avdrag för kontor/kontorslokal i din egen... Läs mer
Catrine Gugig | 4 minuter
En man står och borrar och reparerar en vägg i hans fastighet.

Avdrag reparation, renovering och underhåll av byggnad och näringsfastighet

Avdrag #11 uppdaterad för inkomståret 2023 Kostnader för reparation, renovering och underhåll av byggnader,... Läs mer
Catrine Gugig | 2 minuter
Avdrag för konferensresa, kurs, utbildning - detta gäller

Avdrag för konferensresa, kurs, utbildning - detta gäller

Avdrag #8 uppdaterad för inkomståret 2023 En intern kurs, utbildning eller konferens kan vara avdragsgill om den är till nytta och... Läs mer
Catrine Gugig | 2 minuter
Affärsluncher och representation är som regel avdragsgilla

Avdragsgill representation externt och internt - detta gäller

Avdrag #7 uppdaterad för inkomstår 2023 Du får i vissa fall göra avdrag för moms vid representation. Det gäller bland annat om... Läs mer
Catrine Gugig | 4 minuter
Egenföretagare håller en hantel när han tränar på ett gym.

Avdrag för friskvårdsbidrag i företaget

Avdrag #6 Kostnader för de anställdas motion, gym och friskvård är normalt avdragsgilla. Om friskvården är av enklare slag kan... Läs mer
Catrine Gugig | 3 minuter
En hög med facklitteratur som ligger på ett bord på ett företag.

Dra av inköp av facklitteratur, böcker, tidningar till företaget

Avdrag #5 uppdaterat för inkomståret 2023 Kostnader för facklitteratur, det vill säga böcker, tidningar med mera är... Läs mer
Catrine Gugig | 2 minuter
En person sitter och skriver på en surfplatta med digital penna.

Köpa dator på företaget - så fungerar avdrag och avskrivning

Avdrag #4 uppdaterat för inkomståret 2023 En dator kan dras av direkt i företaget om den uppgår till ett värde om max ett halvt... Läs mer
Catrine Gugig | 3 minuter