0 st Följer 0 st Följs av

Cospaia

Ett samarbete för fred, frihet och sund ekonomisk teori på Cospaia
INFO
Cospaia är ett samarbete med såväl företagare som arbetare som verkar för fred, frihet och sund ekon Mer..
Aktivitet
 • Antal foruminlägg: inga
 • Antal artiklar: 23 st
 • Antal forum-tack: 0 st
 • Antal gilla: 0 st
Dina Artiklar
Just testing.

Sänkt skatt mot inflation lindrar bara symptomen

Just testing.

Arbetarklassens sanna allierad är inte staten

Just testing.

Kan Bitcoin fungera som pengar enligt österrikisk ekonomi?

Just testing.

Gigekonomin för en mer marknadsmässig och rikare värld

Just testing.

Entreprenörskapets värdeskapande kärnan i marknaden

Just testing.

Vinst i företag: Få förstår vad det innebär

Just testing.

Ekonomi är en process, inte en statisk fabrik

Just testing.

Elkrisen och politikens dilemma

Just testing.

Inflation: Riksbanken gör oss fattigare, handel gör oss rikare

Just testing.

Väljarnas galenskap: politiken orsaken snarare än lösningen

Just testing.

Företag måste få tjäna pengar - också i skolan

Just testing.

Ekonomisk tillväxt är ett resultat av entreprenörskap

Just testing.

Entreprenörer räddar liv

Just testing.

Statens pensionssystem kostar svenskarna hundratals miljarder varje år

Just testing.

Bristen på marknad gör PostNord ännu sämre

Just testing.

Var kommer välstånd ifrån?

Just testing.

5 saker vänstern inte förstår om ekonomin

Just testing.

Hur egenintresset gjorde oss civiliserade

Just testing.

Kan du lita på dina grannar?

Just testing.

När Alexandra Pascalidous hjärta började klappa för entreprenörerna

Det finns för närvarande inget innehåll.
Det finns för närvarande inget innehåll.
Det finns för närvarande inget innehåll.
Information
Cospaia är ett samarbete med såväl företagare som arbetare som verkar för fred, frihet och sund ekonomisk teori. Samarbetet består av skribenter, filosofer, lärare och studenter.

Vi anser att fredlig samvaro (varje människas rätt att få bli lämnad i fred om denne lämnar andra i fred) är ett samhälles viktigaste princip, och att den förloras om det görs avsteg från den. Sverige behöver fler röster som stödjer inställningen att all mänsklig aktivitet måste baseras på frivillighet för att samhället skall må bra.

I Cospaia är vurmen för företagandet stort. Vi har en professor i entreprenörskap, Per Bylund, som en av våra grundare och mest aktiva medlemmar. För företagandet, och därmed för samhället, är den kunskap om ekonomi som hittills samlats livsviktig och den behöver spridas och absorberas i det svenska folkdjupet. Ett samhälle som ignorerar sund ekonomisk teori är ett samhälle som går mot sin undergång.

Vi i samarbetet Cospaia vill ta bort statens inflytande på samhället. Vi anser att staten per sin definition, måste bryta mot principen om fredlig samvaro, och vi anser även att den hindrar samhället från att nå sin fulla potential.

Vi har tagit vårt namn efter den anarkistiska republiken Cospaia. Ett område som åtnjöt frihet och med ett blomstrande företagande byggde välstånd under 385 år, mitt i Europa, omgivet av förtryckande stater.

Vårt motto är Perpetua et Firma Libertas, vilket fritt översatt blir: Frihet, evig och fast.
Aktivitet
 • Antal foruminlägg: inga
 • Antal artiklar: 23 st
 • Antal forum-tack: 0 st
 • Antal gilla: 0 st

Affärer

 • Söker återförsäljare
 • Söker nya kunder och utför uppdrag
 • Säljer bara mot privatpersoner
 • Säljer bara mot företag
 • Söker samarbeten/affärspartners
 • Söker investeringsobjekt
 • Arbetar främst lokalt i/omkring hemorten
 • Arbetar endast inom Sverige
 • Arbetar endast inom EU
 • Arbetar i hela världen