Avdrag #14

Får du underskott i en verksamhet får du dra av underskottet från nästa års inkomst från samma verksamhet. Detta kallas rullning av underskott.

Observera följande:

1. Huvudregeln är att underskottet får dras av nästa år i samma näringsverksamhet. På så sätt kan underskottet kvittas mot överskott det året. Om näringsverksamheten efter avdraget visar underskott får detta rullas till nästa år och så vidare. Rullning av underskott kan göras så länge näringsverksamheten finns kvar.

2. Du får inte rulla in underskottet i någon annan verksamhet. Har underskottet uppkommit i din enskilda näringsverksamhet kan du inte rulla in underskottet i ditt aktiebolag eller ditt handelsbolag. Ett underskott av näringsverksamhet får normalt vidare inte kvittas mot inkomst av tjänst eller kapital.

Men om du har enskild näringsverksamhet eller är delägare i handelsbolag har du rätt att kvitta underskott av aktiv näringsverksamhet mot övriga förvärvsinkomster, t.ex. tjänsteinkomster, som ett allmänt avdrag. Du får göra detta avdrag startåret och de följande fyra åren. Låt säga att du startar ett företag under 2016. Du kan kvitta underskott från verksamheten i deklarationerna 2017-2021, dvs. för beskattningsåren 2016-2020. Avdrag får göras med högst 100 000 kr per år. Om ett underskott överstiger 100 000 kr får överskjutande del sparas och i stället dras av nästkommande år eller utnyttjas mot framtida överskott i näringsverksamheten. Om du någon gång under de senaste fem beskattningsåren före verksamhetens startår, direkt eller indirekt bedrivit en likartad verksamhet, får du dock inte kvitta underskott av den nystartade verksamheten mot övriga förvärvsinkomster.

Obs! I vissa fall går det dock att kvitta ett underskott från en verksamhet mot ett överskott i en annan verksamhet.

Obs! Avdrag för slutligt underskott då en näringsverksamhet upphör medges som kapitalförlust med 70 procent i inkomstslaget kapital. Först året efter det att verksamheten lagts ner kan avdraget göras. Man kan också välja att fördela avdraget på detta år och de följande två åren.

Spärregler för underskott i aktiebolag

Om du köper ett aktiebolag som har ett inrullat underskott, gäller särskilda spärregler som gör att underskottet bara kan nyttjas inom vissa gränser.

Läs mer och fördjupa dig i ämnet på Skatteverket här.

Läs även: 21 tips för att planera skatten i ditt aktiebolag

Driver du enskild firma? 15 tips för att planera skatten

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.