Avdrag #14 uppdaterad för inkomståret 2023

Får du underskott i en verksamhet kan du dra av underskottet från nästa års överskott. Detta kallas rullning av underskott.

Huvudregeln är ett underskottet ena året får dras av nästa år i samma näringsverksamhet. På så sätt kan underskottet kvittas mot överskott det året. Om näringsverksamheten efter avdraget visar underskott får detta rullas till nästa år och så vidare. Rullning av underskott kan göras så länge näringsverksamheten finns kvar.

Du får inte rulla in underskottet i någon annan verksamhet. Har underskottet uppkommit i din enskilda näringsverksamhet kan du inte rulla in underskottet i ditt aktiebolag eller ditt handelsbolag. Ett underskott av näringsverksamhet i aktiebolag får normalt inte kvittas mot inkomst av tjänst eller kapital.

Kvitta underskott i enskild firma

Om du däremot har enskild näringsverksamhet eller är delägare i ett handelsbolag har du rätt att kvitta underskott av aktiv näringsverksamhet mot övriga förvärvsinkomster så som inkomst av tjänst. Det här är ett avdrag som du får göra under startåret och de följande fyra åren efter att företaget bildats.

Låt som exempel säga att du startat ett företag under 2022. Då kan du kvitta underskott från verksamheten i deklarationerna under åren 2023-2027, det vill säga för beskattningsåren 2022-2026. Avdrag får göras med högst 100 000 kr per år. Om ett underskott överstiger 100 000 kr får överskjutande del sparas och i stället dras av nästkommande år eller utnyttjas mot framtida överskott i näringsverksamheten.

Om du någon gång under de senaste fem beskattningsåren före verksamhetens startår, direkt eller indirekt bedrivit en likartad verksamhet, får du inte kvitta underskott av den nystartade verksamheten mot övriga förvärvsinkomster.

Obs! I vissa fall går det dock att kvitta ett underskott från en verksamhet mot ett överskott i en annan verksamhet. Kolla med en skatterådgivare eller revisor vilka regler som gäller i ditt fall.

Obs! Avdrag för slutligt underskott då en näringsverksamhet upphör medges som kapitalförlust med 70 procent i inkomstslaget kapital. Först året efter det att verksamheten lagts ner kan avdraget göras. Man kan också välja att fördela avdraget på detta år och de följande två åren.

Spärregler för underskott i aktiebolag

Om du köper ett aktiebolag som har ett inrullat underskott, gäller särskilda spärregler som gör att underskottet bara kan nyttjas inom vissa gränser. Läs mer på Skatteverket i ett ställningstagande gällande spärregler och underskottsavdrag.

Läs mer och fördjupa dig i ämnet underskott av näringsverksamhet på Skatteverket. Här kan du läsa om underskott i firma och här om underskott i aktiebolag.

Läs även: Råd för att planera skatten i ditt aktiebolag

Missa inte: 15 tips för att planera skatten i enskild firman

Se alla 14 avdrag du kan göra i aktiebolag och firma


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.