Avdrag #7

Du får göra avdrag för moms vid representation om kostnaderna har ett omedelbart samband med verksamheten som när representationen ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar eller vid personalvård.

Reglerna om representation ändrades den 1 januari 2017. Reglerna innebär i sammanfattning enligt följande. Om du i samband med representation har kostnader för mat och dryck får du göra avdrag för moms på ett underlag som får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle.

  • Om kostnaden för mat och dryck eller enbart dryck är högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle, får du göra avdrag för hela momsen.
  • Om kostnaden överstiger 300 kronor exklusive moms och gäller både mat och alkoholdrycker, ska avdraget beräknas genom en proportionering utifrån de faktiska kostnaderna exklusive moms för mat respektive alkohol. I vissa fall kan du istället välja att beräkna avdraget enligt en schablon.

Observera! Du får inte avdrag för måltider längre, enbart momsen på så sätt som beskrivits ovan. De nya reglerna gäller både vid intern och extern representation. Vid inkomstbeskattningen är utgifter för förtäring inte avdragsgilla numera annat än om det är fråga om förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses som en måltid och som är av mindre värde. Exempel på enklare förtäring som inte kan anses som en måltid och som är av mindre värde är läskande alkoholfri dryck, kaffe, te respektive kakor, bullar, frukt och en enklare smörgås som inte ersätter en måltid. Avdrag för enklare förtäring får uppgå till högst 60 kr.

Reglerna gäller för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016. Har företaget ett räkenskapsår som börjat före 2017 gäller de gamla reglerna fram till räkenskapsårets slut.

Du kan dock fortfarande få avdrag för följande:

  • Utgifter för demonstrationer och visningar. Du kan få avdrag för moms på kostnader för förtäring i samband med demonstrationer och visningar. Underlaget får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle.
  • Kringkostnader vid personalfest. För kringkostnader vid personalfest, till exempel hyra av bord och stolar eller utgifter för musikunderhållning, kan du få avdrag med högst momsen på ett underlag om 180 kronor exklusive moms per person och tillfälle.
  • Utgifter för teaterbesök, greenfee vid golfspel och liknande. Du kan få avdrag för moms på utgifter för teaterbesök, greenfee och liknande med högst momsen på ett underlag om 180 kronor exklusive moms per person och tillfälle.

På Skatteverkets hemsida kan du räkna ut hur mycket moms du kan dra av för representation i form av lunch, middag och enklare förtäring. Du kan också se vilken kostnad du får dra av i inkomstdeklarationen. Använd Skatteverkets kalkylator här.

Mer om extern och intern representation, detta gäller ditt företag

Kommentar om avdraget

Obs! Representationen ska ingå som ett naturligt led i affärsförhandlingar, vare sig den är intern gentemot anställda eller extern gentemot kunder, samarbetspartners och leverantörer. Detta är dock ett område som är omfattande och svårtolkat. Eftersom representation ligger så nära privata levnadskostnader finns det en mängd regler som begränsar avdragsrätten. Det finns för övrigt hela böcker som behandlar ämnet. Har du aktiebolag lönar det sig ändå att låta företaget betala de icke avdragsgilla representationskostnaderna, det vill säga de ”överskjutande representationskostnaderna” (de kostnader som är över det belopp man kan dra av enligt schablon). Bolaget betalar bolagsskatt med 22 % på beloppet men det är givetvis bättre än att du använder dina egna (beskattade och socialavgiftsbelagda) pengar.

HÄR kan du se hur du bokför representation.

Ytterligare principer för att representationen ska vara avdragsgill kan dock nämnas enligt följande: Det måste finnas ett omedelbart samband mellan representationen och den verksamhet som företaget bedriver för att kostnader för representation ska få dras av. Det gäller både tidpunkten och platsen för representationen och vilka personer den riktar sig mot.

Läs mer om representation på SKV här och här.

Avdrag #8: Kurs och konferens

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.