Avdrag #7 uppdaterad för inkomstår 2023

Du får i vissa fall göra avdrag för moms vid representation. Det gäller bland annat om kostnaderna går att härleda direkt till verksamheten. Exempel på detta är när representationen ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar eller vid personalvård, personalrepresentation.

Vad får räknas som representation?

Reglerna om representation ändrades den 1 januari 2017. De nya reglerna innebär att om du i samband med representation har kostnader för mat och dryck får du göra avdrag för moms. Detta gäller på ett underlag som får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle.

Se även: Detta gäller avdrag för julbord och julklappar, internt och externt

Observera! Du får inte längre avdrag för måltider utan enbart för momsen. De nya reglerna gäller både vid intern och extern representation. Vid inkomstbeskattningen är utgifter för förtäring inte avdragsgill annat än om det är fråga om förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses som en måltid och som är av mindre värde. Exempel på enklare förtäring är läskande alkoholfri dryck, kaffe, te respektive kakor, bullar, frukt och en enklare smörgås som inte ersätter en måltid. Avdrag för enklare förtäring får uppgå till högst 60 kr.

Om endast alkohol serveras vid något tillfälle är det inte avdragsgillt.

Du får göra avdrag för hela momsen om kostnaden för mat och dryck är högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Om kostnaden överstiger 300 kronor exklusive moms kan avdraget beräknas genom en proportionering utifrån de faktiska kostnaderna eller att du i vissa fall väljer att beräkna avdraget enligt en schablon.

Extern representation

En omkostnad för extern representation kan uppstå när företaget bjuder utomstående, till exempel kunder eller leverantörer på lunch. Detta är alltså inte längre avdragsgillt.

Obs! Att bjuda på dyrbara evenemang kan inte bara vålla problem för den som bjuder. Det är de offentligt anställda i stat, landsting och kommun som löper största risken att åtalas för mutbrott. För att motverka korruption inom det allmänna gäller mycket stränga regler för vad offentliganställda kan ta emot från utomstående. Se vår artikel här om mutor och bestickning.

Intern representation

Som intern representation räknas i förmånssammanhang enligt Skatteverket sådan personalvård som när ett företag betalar kostnaderna för anställdas deltagande vid personalfest, informationsmöten, styrelsemöte, interna kurser, planeringskonferenser etc. Ett annat ord som används är personalrepresentation.

I normalfallet ska de anställda inte få någon skattepliktig förmån för att de fått äta på arbetsgivarens bekostnad vid intern representation. I vissa situationer uppstår dock en kostförmån.

Obs! Avdrag bör enligt Skatteverket inte göras för mer än högst två personalfester om året. Det går naturligtvis att anordna fler personalfester än två, men kostnaderna för dessa blir då inte avdragsgilla alls.

Du kan fortfarande få göra avdrag för följande:

  • Utgifter för demonstrationer och visningar. I samband med demonstrationer och visningar kan du få avdrag för moms på kostnaderna för mat och dryck.
  • Kringkostnader vid personalfest. För kringkostnader vid en personalfest kan du göra avdrag för momsen på underlag om 180 kronor exklusive moms per person och tillfälle.
  • Utgifter för teaterbesök, greenfee vid golfspel och liknande. Du kan få avdrag för moms på ett underlag om 180 kronor exklusive moms per person och tillfälle vid teaterbesök, greenfee och liknande.

På Skatteverkets hemsida kan du räkna ut hur mycket moms du kan dra av för representation i form av lunch, middag och enklare förtäring. Du kan också se vilken kostnad du får dra av i inkomstdeklarationen. Använd Skatteverkets kalkylator här.

Kommentar till avdraget

Obs! Representationen ska ingå som ett naturligt led i affärsförhandlingar, vare sig den är intern gentemot anställda eller extern gentemot kunder, samarbetspartners och leverantörer. Detta är dock ett område som är omfattande och svårtolkat. Eftersom representation ligger så nära privata levnadskostnader finns det en mängd regler som begränsar avdragsrätten. Det finns för övrigt hela böcker som behandlar ämnet. Har du aktiebolag lönar det sig ändå att låta företaget betala de icke avdragsgilla representationskostnaderna (de kostnader som är över det belopp man kan dra av enligt schablon). Bolaget betalar bolagsskatt med 20,6% på beloppet men det är givetvis bättre än att du använder dina egna (beskattade och socialavgiftsbelagda) pengar.

Relaterad läsning: Så bokför du avdrag för representation

Läs mer om representation på SKV här och här.

Avdrag #8: Kurs och konferens

Se alla 14 avdrag för AB och firma


1 kommentarer
2023-09-12 14:33
Staten drar in på avdragen ty kistan deras behöver alltid mer. Men egentligen inte heller ngn big deal då färre och färre representerar. Inte som förr då det var väntat
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.