Avdrag #8

För att en intern kurs eller konferens ska vara avdragsgill måste den vara till nytta och ekonomiskt motiverad för företaget. Det bör finnas ett utarbetat kursprogram för att inga tvivel ska uppstå om att det inte är en ren rekreationsresa. Dessutom måste givetvis kursprogrammet ha följts. Enligt praxis bör den matnyttiga delen av en kurs eller en konferens pågå minst 6 timmar per dag eller ca 30 timmar under en femdagarsvecka för att deltagarna ska slippa förmånsbeskattning. Det ställs dessutom alltid större krav på motivering om kursen eller konferensen har förlagts till ett exklusivt resmål.

En längre och/eller mera allmän utbildning eller en yrkesutbildning är dock inte någon avdragsgill kostnad i enskild firma och handelsbolag. Betalar företaget en sådan kurs för en anställd (till exempel för ägaren till ett aktiebolag) räknas det som en lön till den anställde (som då blir avdragsgill som lönekostnad).

Om du uppfyller principerna för avdrag får du avdrag för själva kurskostnaden plus resa, hotell och ökade levnadskostnader, som erläggs genom s.k. traktamente.

Kommentar om avdraget

Det är vanligt med kurser förlagda utomlands. Avdragsrätten för kurser är därför en fantastisk möjlighet att kombinera arbete och semester! Kontrollera dock de parametrar som är vägledande på området, innan du gör avdrag.

Du kan läsa vad Skatteverket skriver om ämnet i sin rättsliga vägledning här.

Läs mer om konferensresor i vår artikel här: Varningar för dig som är skattebetalare 2019

Avdrag #9: Dra av för kontor hemma

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.