Avdrag #10 uppdaterad för inkomståret 2023

Samtalskostnader och abonnemangskostnader för mobiltelefoner som används i företaget är avdragsgilla rörelsekostnader, på samma sätt som vanliga telefoner.

Mobiltelefoner räknas normalt som förbrukningsinventarier vilket gör att de är direkt avdragsgilla. Så när du köper en mobiltelefon kan du dra av den kostnaden i företaget.

Samma regler gäller aktiebolag och enskild firma.

Se även: Hur du bokför kostnader för mobiltelefoni

Kontantkort eller fast pris på abonnemang

Avdragsrätten för kontantkortstelefoner är svårbedömd. Företaget får avdrag för inköpet av telefonen, förutsatt att den är avsedd att användas i företagets verksamhet. De kan dock vara svårare att bedöma avdragsrätten för de löpande samtalskostnaderna. Har du ett utdrag från samtalslistan, så är det enkelt att fastställa vilka kostnader som är företagets och vilka som är privata.

Genom att ha ett fastpris abonnemang behöver du däremot inte tänka på en sådan samtalslista och dela upp privata och företagets samtal.

Genom att ha ett abonnemang med fria samtal kan du låta företaget betala för dina privatsamtal med tjänstetelefonen, utan att det ger någon skattepliktig förmån för dig privat.

Den anställde ska dock kunna visa att han har behov av telefonen även i arbetet så att den inte bara används privat.

Tänk på att beroende på omständigheterna, kan mobiltelefonen komma att förmånsbeskattas. Läs mer här: (läs i synnerhet de tre kriterierna och Skatteverkets exempel) 

För fördjupad kunskap i ämnet läs Skatteverkets artiklar i deras rättsliga vägledning: ”Mobiltelefon mot fast avgift – arbetsredskap eller förmån?”.

Avdrag #11: Avdrag för reparation och underhåll av fastighet

Se alla 14 avdrag i firma och AB


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.