Avdrag #10

Samtals- och abonnemangskostnader för mobiltelefoner som används i företaget är avdragsgilla rörelsekostnader, på samma sätt som vanliga telefoner. Mobiltelefoner räknas normalt som förbrukningsinventarier vilket gör att de är direkt avdragsgilla.

Emellertid, beroende på omständigheterna, kan mobiltelefonen komma att förmånsbeskattas (läs i synnerhet de tre kriterierna och Skatteverkets exempel)

Kontantkort och fast pris på abonnemang

Avdragsrätten för kontantkortstelefoner är svårbedömd. Företaget får avdrag för inköpet av telefonen, förutsatt att den är avsedd att användas i företagets verksamhet, men det är svårare att bedöma avdragsrätten för de löpande samtalskostnaderna. Har du ett utdrag från samtalslistan, så är det emellertid enkelt att fastställa.

Detta löser du emellertid genom att ha ett fastpris abonnemang. Genom ett fast pris abonnemang kan du låta företaget betala för dina privatsamtal med tjänstetelefonen, utan att det ger någon skattepliktig förmån för dig privat. Så blir det om du ser till att skaffa företaget ett abonnemang där företaget betalar ett fast pris för en abonnemangsperiod oavsett hur många samtal som rings. Den anställde ska dock kunna visa att han har behov av telefonen i arbetet.

Observera dock att eventuell förmånsbeskattning kan vara för handen. Jämför din situation med Skatteverkets exempel i länken ovan.

För fördjupad kunskap i ämnet läs Skatteverkets artiklar i deras rättsliga vägledning: ”Mobiltelefon mot fast avgift – arbetsredskap eller förmån?”.

Avdrag #11: Avdrag för reparation och underhåll av fastighet

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.