Skatteplanering i enskild firma Tips #5 - uppdaterad för inkomstår 2023

Genom att göra räntefördelning kan enskilda näringsidkare och handelsbolag få del av inkomsterna beskattade som kapitalinkomster istället för som näringsinkomster, vilket kan leda till lägre skatt.

Systemet med positiv och negativ räntefördelning används av företagare för att justera sin inkomst från enskild näringsverksamhet, handelsbolag och kommanditbolag. Genom systemet kan inkomsten justeras för effekter som egentligen är ränta på företagets kapital, vilket kan leda till lägre skatt. Räntefördelningen gör nämligen att den del av företagets vinst som beror på de inlånade eller satsade medlen och som alltså inte beror på delägarens arbetsinsats, beskattas i inkomstslaget kapital med 30 % kapitalskatt.

Räntefördelningen ska beräknas utifrån tillgångar och skulder vid föregående beskattningsårs utgång. Det finns en hel del tips på hur du får ett så högt kapitalunderlag som möjligt.

Regelverket för räntefördelning varierar mellan olika företagsformer och det finns vissa begränsningar och krav som måste uppfyllas för att det ska vara möjligt att göra räntefördelning. 

Positiv räntefördelning i enskild firma

Genom positiv räntefördelning kan du lägga den del av vinsten i din enskilda firma som anses bero på kapitalet du har satsat som kapitalinkomst istället för som näringsinkomst. Positiv räntefördelning får göras om det finns ett positivt kapital i verksamheten, efter vissa justeringar, på mer än 50 000 kronor. 

För den som väljer att utnyttja positiv räntefördelning är det en fördel att kapitalunderlaget är så stort som möjligt. Räntefördelningsbeloppet beräknas till fördelningsräntan multiplicerat med kapitalunderlaget vid årets början.

När lönar det sig att använda positiv räntefördelning?

Fördelar och nackdelar:

  • För +65-åringar är det bättre att låta bli räntefördelningen.
  • För övriga som inte betalar statlig skatt kan räntefördelningen innebära högre skatt än vid beskattning i näringsverksamheten. Men även om räntefördelningen ger litet lägre skatt kan det ändå vara bättre att låta bli att räntefördela på grund av att du med räntefördelning får en lägre pensions- och sjukpenninggrundande inkomst.
  • För övriga som ligger över brytpunkterna, så att de betalar statlig skatt, lönar det sig att använda räntefördelning.

Negativ räntefördelning i enskild firma

Negativ räntefördelning innebär enkelt uttryckt att du beskattas för en fiktiv ränta som om du lånat pengar från ditt företag. Denna ränta får du avdrag för i inkomstslaget kapital samtidigt som du beskattas för motsvarande belopp i inkomstslaget näringsverksamhet.

När lönar det sig att använda negativ räntefördelning?

Fördelar och nackdelar:

  • För ungdomar och pensionärer är det bra med negativ räntefördelning.
  • För övriga som inte betalar statlig skatt kan negativ räntefördelning innebära lägre skatt. Dessutom får du en högre pensions- och sjukpenninggrundande inkomst.
  • För övriga som ligger över brytpunkterna, så att de betalar statlig skatt, är negativ räntefördelning ofördelaktigt.

Obs! Negativ räntefördelning ska göras om det finns en nettoskuld i näringsverksamheten, efter vissa justeringar, på mer än 50 000 kronor.

Räntesats – beräkning

För att få fram det positiva räntefördelningsbeloppet multiplicerar du kapitalunderlaget med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret plus 6%. Räntesatsen för negativ räntefördelning är statslåneräntan plus en procentenhet.

Obs! Du får spara positiva räntefördelningsbelopp om du vill.

Läs mer om räntefördelning på Skatteverkets hemsida här.

Tips #6: Periodiseringsfond i enskild firma

Se alla 15 tips för skatteplanering i enskild firma


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.