Avdrag #13 uppdaterad för inkomståret 2023

Skatteverket anser att vissa utgifter i samband med skatterådgivning är avdragsgilla.

Kostnader för skatterådgivning är normalt inte avdragsgilla.

Du får inte heller dra av kostnader för deklarationshjälp.

Skillnader kan beskrivas med följande exempel:

  • Om ett företag i samband med en omstrukturering av verksamheten, till exempel ett byte av företagsform, har utgifter för skattekonsultationer i samband med omstruktureringen, bör utgifterna bli avdragsgilla.
  • Om utgifterna istället hör till en bolagsbildning blir de inte avdragsgilla, annat än vid en eventuell försäljning av andelarna i det nybildade företaget.
  • Skatteverket anser att utgifter som uppkommer i samband med en ansökan om ett förhandsbesked i en viss fråga, kan vara avdragsgilla.
  • När det gäller deklarationsbiträde och biträde vid skatteprocesser (förutom momsrelaterade ärenden - momsrådgivning) konstaterar Skatteverket att rättspraxis säger att avdrag inte medges för dessa utgifter.
  • Avdrag medges inte heller för utgifter för skattekonsultation i samband med svar på Skatteverkets frågor i beskattningsärende eller i samband med taxeringsrevision, omprövning, överklagande eller till exempel för biträde vid en skatterevision och efterföljande process.
  • Skatteverket anser avslutningsvis även att avdrag inte kan medges för kostnader som kan sägas utgöra mycket avancerad skatteplanering.

När det gäller avdrag i arbetet med din skatteplanering är det alltså extra viktigt att läsa på vad som gäller så att du gör avdrag för rätt saker. Vill ni läsa vad Skatteverket har skrivit kan ni läsa det här och här.

Avdrag #14: Avdrag vid underskott i verksamhet

Se alla 14 avdrag här


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.