Avdrag #13

Kostnader för skatterådgivning är normalt inte avdragsgilla. Du får inte heller dra av kostnader för deklarationshjälp. Enligt Skatteverket bör ändå vissa utgifter i samband med skatterådgivning kunna bli avdragsgilla.

Skillnader kan beskrivas med följande exempel:

  • Om ett företag t.ex. i samband med en omstrukturering av verksamheten, t.ex. ett byte av företagsform, har utgifter för skattekonsultationer i samband med omstruktureringen, bör utgifterna bli avdragsgilla.
  • Om utgifterna istället hör till en bolagsbildning blir de inte avdragsgilla, annat än vid en eventuell försäljning av andelarna i det nybildade företaget.
  • Skatteverket anser att utgifter som uppkommer i samband med en ansökan om ett förhandsbesked i en viss fråga, torde vara avdragsgilla.
  • När det gäller deklarationsbiträde och biträde vid skatteprocesser (förutom momsrelaterade ärenden) konstaterar Skatteverket att rättspraxis säger att avdrag inte medges för dessa utgifter.
  • Avdrag medges inte heller för utgifter i samband med svar på Skatteverkets frågor eller i samband med taxeringsrevision, omprövning, överklagande eller en efterföljande process.
  • Skatteverket anser avslutningsvis även att avdrag inte kan medges för kostnader som kan sägas utgöra mycket avancerad skatteplanering.

Vill ni läsa vad Skatteverket har skrivit kan ni läsa det här och här.

Avdrag #14: Avdrag vid underskott i verksamhet

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.