Avdrag #11

Kostnader för reparation och underhåll av byggnader, markanläggning och näringsfastighet i aktiebolag är direkt avdragsgillt. Kostnader för förbättringar (ny-, till- och ombyggnader) ska däremot sättas upp på avskrivningsplan och dras av genom värdeminskningsavdrag.

Som reparation räknas sådant arbete som görs för att återställa en byggnad eller markanläggning i det skick den var då den var ny- eller ombyggd. Åtgärderna ska:

  • vara nödvändiga för att återställa eller behålla byggnaden i ursprungligt skick
  • omfatta byggnadsdelar och detaljer som normalt behöver bytas en eller flera gånger under en byggnads livslängd.
  • förhindra att en byggnad förslits snabbare än den normala försämring som motsvaras av värdeminskningsavdragen.

Om det samtidigt blir en viss förbättring när du reparerar, behöver det inte innebära att du tappar rätten till direktavdrag. Du får dock bara direktavdrag med det belopp som motsvarar ett tänkt utbyte med ursprungsmaterialet.

Detta område är dock omfattande och det finns särskilda regler i olika situationer och beroende på exakt vad du bygger samt regler för underlag som visar vilka utgifter Du har haft. Du bör alltid ha kontakt med en skattejurist när du utför reparationer, förändringsarbeten eller uppför någon typ av tillbyggnad. Området är omfattande eftersom vilken kategori något tillhör får avgöras från fall till fall. Dessutom bör man göra en genomsökning av varje åtgärd i förhållande till ROT-avdrag, eftersom det finns specialregler här.

Om du vill fördjupa dig i reparationer och förbättringsutgifter finns information på Skatteverkets hemsida.

Avdrag #12: Skadestånd är avdragsgillt med vissa undantag

1 kommentarer
2020-04-01 07:13
Undrar lite kring inköp av näringsfastighet i form av tomt. Har lite överskott i mitt AB och vill gärna förbruka den genom köp av mark där planen är att bygga hus och sälja så småningom (alltså ej privat till mig).

Är det möjligt och i så fall hur förbrukar man bäst obeskattad vinst genom markköp?
Se mer...
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.