Finansiering och företagets kapital


Alla företag, oavsett storlek, bör ha en idé om hur de ska finansiera eventuell tillväxt för att inte behöva fastna när situationen uppstår. Trots detta är det många företag som inte har någon plan för framtiden. Det behöver inte vara en avancerad process att planera den finansiella delen men sunt förnuft och goda förberedelser är viktiga. Här följer några goda råd.

5 tips för finansiell tillväxt

Ha en fullständig och bra affärsplan

En fullständig och bra affärsplan är viktig att ha då det är den som banken och investerare gärna tittar på i en investeringssituation. Här är det viktigt att ha med alla delar såsom företagsberättelse, vision, planer och relevant finansiell information. Affärsplanen är ett levande dokument och det bör underhållas med tiden. Att gå igenom det varje år för att se att den stämmer och göra ändringar är ofta nödvändiga för att den ska vara korrekt.

Hitta rätt finansiell lösning

Matcha dina finansieringsbehov med rätt finansiell lösning. Var noga med att se vilka dina verkliga behov är och anpassa produkten därefter. Fråga dig själv vad du behöver pengarna till och kolla upp vilka olika finansieringslösningar det finns som passar in på just det behovet. En lösning som passar till ett ändamål kanske inte är lika bra till ett annat.

Hantera risker med omsorg

När man belånar sin verksamhet är det av stor vikt att inte belåna mer än vad man har råd att förlora. Gör en analys där du ser vad du har råd med och var gränsen går om du inte skulle ha möjlighet att betala dina skulder. Hur mycket behöver du tjäna för att ha råd med lånet, är det rimligt att företaget kommer tjäna si och så mycket? Vad kommer det betyda för ditt företag, kan du förlora en viktig egendom som är satt som garanti. Titta även på vad det skulle betyda för dig privat om skulden skulle bli för stor för dig att hantera.

Tappa inte kontrollen över ditt företag

För vissa investeringar krävs det att du ger upp en ägarandel i utbyte mot finansiering. Det är då viktigt att se hur mycket av ägandet som du ska behålla och hur stor kontroll du själv vill ha i verksamheten. Hur mycket som är lagom är svårt att säga då det beror på situationen och vad målet med investeringen är. Tänk därför noga igenom var gränsen går så att du inte tappar kontrollen över ditt företag om det inte är så att tanken är att någon annan ska ta över.

Hitta rätt partner

När du söker efter en långivare eller investerare kommer de förvänta sig att de ska få en avkastning på sina pengar men glöm inte att fråga dig vad du får. Att hitta en partner som finansierar din verksamhet och som visar en tydlig förståelse för dina mål är viktigt. Försök även hitta någon som kan ge dig mer än bara pengar. Kunskap och ett nätverk kan även det vara en nyckel till framgång.

Med dessa råd i bagaget är du på god väg till en lysande framtid.

Compact mode helps you find stories faster

Företagslån via bank och hur du går tillväga

Företagslån via bank och hur du går tillväga

Att låna pengar via banklån är för många företag den viktigaste formen av extern finansiering. För att bevilja ett lån ser... Läs mer
Redaktionen | 7 minuter

Låt oss bli bäst i världen på att bygga pengamaskiner

Med aktiemarknadens framväxt förändrades situationen väsentligt. Under de senaste decennierna har den på allvar blivit åtkomlig... Läs mer
Tobias Schildfat | 4 minuter

Tio tips för riskkapital

Jakten på finansiering är en utmaning för nästan alla framgångsrika företagare, vilket också visas i dramatiserad form i den nya... Läs mer

Förnuftsvärdering - Värdering av tillväxtföretag i ett tidigt skede

Åtta av tio investerare anser att bedömningen av tillväxtföretagarenär den avgörande faktorn vid ett beslut om att investera i... Läs mer
Connect Sverige | 1 minuter

Förnuftsvärdering - Sammanfattning

Din affärsidé måste också ha en stor tillväxtpotential för att vara intressant.Investerarnas avkastningskrav på... Läs mer
Connect Sverige | 2 minuter

Avslutande reflexioner

svagt ledarskap tekniska svårigheter marknadsmässiga problem finansiella problem. Dessa orsaker stämmer väl överens... Läs mer
Connect Sverige | 1 minuter

Prioriterande faktorer

Investerarnas intresse för entreprenören är stort i tillväxtföretagets tidiga skede, men minskar när företaget uppnår en... Läs mer
Connect Sverige | 1 minuter

Värdering av tillväxtföretag

Förnuftsvärdering Jämförande värdering Kassaflödesvärdering. FÖRNUFTSVÄRDERING Förnuftsvärdering är sannolikt... Läs mer
Connect Sverige | 4 minuter

Den klassiska tillväxtresan

Nedanstående figur kan tjäna som ett enkelt exempel på hur tillväxtresan kan se ut. Den kan dock variera beroende på typ av... Läs mer
Connect Sverige | 1 minuter
Företagsfinansiering vid uppstart av bolag och tillväxt

Företagsfinansiering vid uppstart av bolag och tillväxt

Det finns en rad olika finansieringsmöjligheter vid start av företag och i regel finansieras företaget genom en kombination av... Läs mer
Redaktionen | 6 minuter

Förnuftsvärdering - Inledning

Skriften kommer inte att analysera eller utvecklavare sig etablerade eller nya värderingsmodeller; dessa kommer endast att... Läs mer
Connect Sverige | 2 minuter

Jämförelse mellan banklån, riskkapital och offentlig finansiering

BANKER FINANSIERINGSGRAD Lån kan vara lämpliga både vid långfristiga och kortfristiga investeringar, samt för att täcka... Läs mer
Connect Sverige | 3 minuter

Presentationsteknik för den som söker kapital

FRAMFÖRANDE Förbered en effektiv inledning Presentationen inleds lämpligen med att Du presenterar Dig själv, företaget och... Läs mer
Connect Sverige | 6 minuter

Finansiering: Information och hjälp

  Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network är ett nätverk av service center för företag, initierat och... Läs mer
Connect Sverige | 3 minuter

Offentlig finansiering från EU och övriga Europa

Också stöden inom den gemensamma regionalpolitiken har ett europeiskt syfte; skillnaderna mellan de olika regionerna är stora,... Läs mer
Connect Sverige | 5 minuter