En viktig egenskap hos företagare och entreprenörer är ekonomiskt sinne - att kunna göra en starta eget budget för företaget vid uppstarten av företaget. Budgeten är inte bara en ekonomisk plan utan en målsättning för hur mycket företaget ska sälja för, planerade utgifter, investeringar och hur mycket vinst företaget kan gå med. Ja även för att kunna förhindra konkurs och i värsta fall personlig ekonomiskt kris.

Företagsbudgeten avslöjar även om företaget behöver extern finansiering vid uppstartsfasen.

Så även om ordet budget låter lite trist så är det grunden i en bra affärsplan och ett sätt att se hur livskraftigt ditt företag kommer att vara den närmsta framtiden.

Att göra en budget är faktiskt ganska roligt när man väl sätter igång.

Budgeten är enkel att få ihop

Genom att räkna ut kostnader som är förenade med att starta och driva verksamheten de tre första månaderna, ges till att börja med en god bild av vilka medel som krävs för att få igång företagandet. Den första budgeten är ganska enkel och ska baseras på driften av verksamheten de första månaderna och eventuella investeringar du behöver göra. Ibland är det lämpligt med en sexmånadersbudget.

En del experter menar på att man ska göra en budget på 12-24 månader direkt. Man får då ett mer långsiktigt perspektiv på försäljningen men även ett tankesätt där man har lättare att hålla nere på utgifterna. Stora inkomster kompenserar stora utgifter men varför inte hålla nere på utgifterna med? Väldigt många går i fällan att man ska köpa massa prylar inför starten av företaget. Det kan även vara smart att göra tre olika budgetar; en trolig starta eget budget, en där du kommer att sälja mer än förväntat och en negativ starta eget budget, där försäljningen inte går som planerat.

Det som behövs för att göra budgeten korrekt är noggrannhet och inlevelseförmåga. Nu är det helt enkelt dags att fantisera och tänka dig fram till hur mycket du kommer att kunna sälja. Ta reda på de faktiska kostnaderna inför budgetarbetet och vrid och vänd ett par varv på investeringsbehoven. Vad behövs egentligen? Behöver du köpa nya saker eller räcker det med begagnat till att börja med?

En bra lagd startbudget ger i sin tur möjligheter att komma igång på rätt sätt, utan obehagliga överraskningar.

Två olika: Resultatbudget och Likviditetsbudget

Det finns två olika sorters budgetar du behöver ha i åtanke.

Likviditetsbudgeten kommer tala om för dig om dina pengar räcker till, att du kommer ha likvida medel att kunna betala räkningar, hyra, lön och andra potentiella utgifter. Företagets planerade inbetalningar och utbetalningar sammanställs därför helt enkelt i en likviditetsbudget.

Resultatbudgeten är viktig då den visar på företagets långsiktiga överlevnad. I den sammanställs företagets beräknade intäkter, den försäljning du räknar med och de kostnader du kommer ha det kommande verksamhetsåret. Siffrorna i budgeten är exklusive moms.

Om siffrorna blir röda i någon av dina budgetar är det läge att fundera ut hur du ska lösa detta, innan det är för sent.

Utgifter

Det är viktigt att hålla nere utgifterna när du ska starta eget. Lokaler, varor, marknadsföring, löpande administration, telefon, dator, är bara några av de utgifterna en nyföretagare ofta har. Och även om du själv gärna arbetar för en billig penning blir den egna lönen en ganska stor kostnad. Sociala avgifter och skatter läggs på.

Här kan det också vara bra att tänka igenom vad som kan leasas och vad som verkligen behöver köpas in. Och varför inte begagnat? Det sparar både miljön och kassan. Stora investeringar kan göra det svårt att starta upp företaget. Som tur väl går det mesta att hyra in – till en början i alla fall.

Det är inte alltid heller så att det går att förutse alla utgifter. Därför rekommenderar många att lägga på tio, tjugo procent på den framräknade slutsumman i budgeten. Då har du gjort ännu en ”försäkring” för att inte få slut på pengar i kassan.

Checklista utgifter i budgeten:

 • lokalkostnad inklusive eventuell ombyggnation
 • telefon och fraktkostnader 
 • skatter och avgifter 
 • löner och sociala avgifter 
 • inköp av varor
 • förbrukningsmaterial 
 • försäkringsavgifter
 • kostnader för marknadsföring inklusive till exempel visitkort, hemsida, annonser etc. 
 • konsulthjälp
 • kostnad för administration 
 • inköp av datorer och andra teknisk apparatur samt programvara 
 • inköp av möbler för kontoret
 • övrigt – ofta specifikt för branschen
 • oförutsedda utgifter (Det är inte så lätt att förutse det oförutsägbara men saker och ting inträffar - tänk på det när du gör din budget.)

Inkomster

Inkomsterna är den roliga biten i en startbudget. Men det gäller att inte låta fantasin flyga iväg helt fritt. Det tar tid att arbeta in kunder. Det tar än längre tid att sedan också hinna fakturera för arbetet eller varorna samt att få in fakturabetalningarna.

Det kan dock redan finnas en del inkomster till en början. Kanske finns en kund, eller så är ett avtal redan klart. Det ger så klart inkomster. Men räkna enbart in dessa om de är helt säkra, annars faller budgeten snabbt. Det är viktigt att vara ärlig mot sig själv i sin budget för att inte skapa problem längre fram.

Även satsning i form av eget kapital ska räknas in i startbudgeten. Sedan dras dessa inkomster av mot utgifterna. Resterande del är det belopp som behövs utifrån för att komma igång.

Svårare än så är det faktiskt inte!

Behövs extra kapital?

För att få ihop budgeten utan röda siffror så behövs ibland någon form av kapital utifrån. Ett företagslån av bank, Almi företagspartner, en riskkapitalist eller affärsängel kan vara beredda att gå in med den finansiering som behövs. För att få lån eller knyta till sig en riskkapitalist krävs en bra affärsplan, en årsbudget liksom en likviditetsbudget som är realistisk. Till det kommer behovet av en intressant affärsidé som är möjlig att genomföra. Du som person är också en mycket viktig faktor och personliga relationer blir avgörande för om kapitalet kommer företaget till del eller om du nekas lån. Affärsänglar och riskkapitalister begär också en del av företaget som gengäld för insatsen och ställer oftast ännu större krav på dig.

Skjuta på betalningar

Den som inte vill eller får banklån till sin företagsstart kan pröva andra sätt för att skjuta på kostnaderna. Det gäller även företagare med lån, som kan behöva mindre startkapital genom att fördela inkomster och utgifter smart. Krediter hos leverantörer är ett vanligt fenomen som ger andrum, särskilt i ett nytt skede.

Men tänk alltid på att allt kapital förr eller senare behöver betalas tillbaka. Det kostar också pengar att låna pengar och att få krediter. Däremot kan det vara klokt att ta krediter för att kunna satsa helhjärtat på företaget och inte gå på halvfart och missa chansen. En balansgång helt enkelt.

Som vanligt, ta hjälp när det behövs i stället för att gissa.

Lycka till med din starta eget budget!

Tips på budgetmall: Här kan du gratis ladda ner en mall för budgetering


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.