BANKER

FINANSIERINGSGRAD
Lån kan vara lämpliga både vid långfristiga och kortfristiga investeringar, samt för att täcka variationer i de löpande utgifterna. Storleken på lånet varierar beroende på situationen.

RISKVILLIGHET
Banken kräver alltid någon form av säkerhet. Banken är sällan ett alternativ för företag med osäker återbetalningsförmåga.

UTBUD
Utbudet är stort om investeringen är säker och verksamheten stabil. Utbudet gäller alla typer av företag i alla branscher.
Bankinvesteringar kan vara lämpliga både vid långfristiga och kortfristiga investeringar, samt för att täcka variationer i de löpande utgifterna.

SÄKERHETER
Bankerna tar i stort sett inga risker. Kräver alltid någon form av säkerhet. Har tidigare lån skötts korrekt ökar möjligheterna att låna mer pengar. För nystartade bolag bedöms företagarens privata ekonomiska situation.

ÅTERBETALNING
Lånen ska alltid återbetalas, oavsett vad som händer. Räntorna är i nuläget förhållandevis låga. Räntan kan bli högre om risken värderas som högre.

INFLYTANDE
Bankerna har vanligtvis inga krav på inflytande. Men det är viktigt att hålla sin bankkontakt informerad om vad som händer i företaget.

RISKKAPITALISTER

FINANSIERINGSGRADRiskkapitalbolag satsar i första hand på företag som har stora möjligheter att växa snabbt på en nationell och/eller internationell marknad. De täcker oftast upp 100 procent av kapitalbehovet.

RISKVILLIGHET
Riskkapitalbolagen kan gå in i tidiga utvecklingsskeden när risken är hög.

UTBUD
Finansiering från riskkapitalbolag är endast aktuellt för ett fåtal företag. Riskkapitalbolag satsar endast i aktiebolag.
Privatpersoner kan också investera i företag och kallas då ofta affärsänglar. Kapital från privatpersoner kallas för ”informellt riskkapital”.

SÄKERHETER
Riskkapitalbolag har i stort sett inga krav på säkerhet. I stället går de in som delägare och är aktiva i verksamheten.

ÅTERBETALNING
Riskkapitalbolagen ställer inga krav på återbetalning från företaget. I stället går de in som ägare eller delägare. Fokus ligger på avkastning på investeringar. Det kan t.ex. ske genom att andelar i företaget säljs.

INFLYTANDE
Riskkapitalbolag har höga krav på inflytande. De går in som delägare, oftast med krav på plats i styrelsen.

OFFENTLIGA FINANSIÄRER

FINANSIERINGSGRAD
För företag brukar finansieringsgraden variera mellan 30–50 procent. Lån ges ofta i kombination med andra banklån. Offentliga finansiärer kräver oftast medfinansiering motsvarande 50 procent.

RISKVILLIGHET

Offentlig finansiering är marknadskompletterande. Därför är riskvilligheten relativt hög.

UTBUD
Offentliga medel är marknads-kompletterande och täcker aldrig det fulla finansieringsbehovet. Antalet finansieringsmöjligheter varierar beroende på geografiskt område och typ av projekt.

SÄKERHETER
Vid lån från offentliga finansiärer ställs generellt sett lägre krav på säkerhet än vid lån i bank. Vid bidrag ska dock sökande företag ofta visa att de har ekonomisk stabilitet och uthållighet för att genomföra projektet.

ÅTERBETALNING
Den vanligaste formen av offentlig finansiering är bidrag utan krav på återbetalning. Vid lån ställs generellt sett lägre krav på löpande återbetalning. Räntan kan ibland bli högre än vid lån från affärsbanker.

INFLYTANDE

De offentliga finansiärerna har generellt sett låga krav på inflytande och inga krav som ägare. Däremot ska projekt utföras enligt kontrakt och oftast kan inte större projektändringar göras utan accept från bidragsgivande myndighet.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.