Bokföring Wiki

Compact mode helps you find stories faster

Bokföra inköp av varor och tjänster från länder utanför EU

Normalt betalas dock ingen moms till leverantören utan varan förtullas i Sverige när man köper in varor från momsregistrerade... Läs mer
Redaktionen | 6 minuter
När du handlar internationellt behöver du ett VAT-nummer (Value Added Tax), samma som vi i Sverige kallar moms eller mervärdesskatt

Moms vid handel med utlandet

Vid internationell handel finns det lite olika saker som man bör ta hänsyn till när det gäller moms. Du bör tänka på vissa saker... Läs mer
Redaktionen | 5 minuter

Bokföra inköp av varor och tjänster från annat EU land

När man köper in varor eller tjänster från en momsregistrerad näringsverksamhet i ett annat EU-land än Sverige så gäller... Läs mer
Redaktionen | 7 minuter

Starta egen ideell förening

Registrering av ideella föreningar En ideell förening bildas genom att man enas om vad föreningen ska syfta till och vill man... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter

Starta ekonomisk förening

Ansvar i ekonomiska föreningar Medlemmarna är inte personligen ansvariga för föreningens förpliktelser men det finns en liten... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Starta handelsbolag

Starta handelsbolag

Ansvar i handelsbolag Ett handelsbolag räknas som en juridisk person och består av två eller flera bolagsmän. Det är... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter

Starta enskild näringsverksamhet

Ansvar i enskild näringsverksamhet En enskild näringsidkare räknas inte som en juridisk person med ett organisationsnummer utan... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter

Bokföra årets vinst eller förlust

När resultatet är fastställt och man kan se om företaget gått med vinst eller förlust så ska det disponeras eller fördelas ut... Läs mer
Redaktionen | 14 minuter

Bokföring av reklam och sponsring

Reklam Reklam är när man använder sig av olika aktiviteter eller produkter för att öka sin försäljning. Den som i yrkesmässig... Läs mer
Redaktionen | 8 minuter

Observationskontot

Det finns inget speciellt konto som används som just observationskonto utan det kan du välja lite själv. I exemplet nedan kommer... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter

Bokföra förmån

Förmåner räknas normalt inte som en kostnad för företaget såsom arbetsgivaravgifter gör men det är ändå bra att vara öppen... Läs mer
Redaktionen | 5 minuter

Skatter i aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag

Skatter i aktiebolag och ekonomiska föreningar Alla juridiska personer som är bokföringsskyldiga ska se till att alla... Läs mer
Redaktionen | 14 minuter

Periodisering - hur bokföra vid bokslut

Periodisering innebär att man justerar de belopp som hör till en annan period i resultaträkningen. Utgifterna eller i vissa fall... Läs mer
Redaktionen | 7 minuter

Procentsatser och belopp 2014

Arbetsgivaravgifter 31,42 % för personer födda mellan 1949 och 1987 15,49 % för personer födda mellan 1988 senare 10,21 %... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter

Bokföring av inventarier

Som inventarier räknas utrustning som kan användas på olika hjälpavdelningar och vid administration och är inte sådant som... Läs mer
Redaktionen | 13 minuter