För att få möjlighet att minska din skatt och spara många tusenlappar, bör du se över ditt löneuttag innan årsskiftet, så att du har tagit ut tillräckligt med lön.

Varje år har du som är ägare i ett fåmansbolag möjlighet att ta en utdelning till låg beskattning med 20 procent med huvudregeln som baseras på löneutbetalningar. Detta kräver dock att du under 2023 har tagit ut en lön på minst 469 264 kr för att få ta del av den lönebaserade utdelningen under 2024. Detta ger ett utdelnings utrymme på 50% av totala lönesumman.

Det är viktigt att komma ihåg att endast är den kontanta lönen som får ingå i löneunderlaget. Lön som har betalats ut i form av förmån som till exempel bilförmån, får inte räknas med i beräkningen.

Om löneuttaget är lägre än 469 264 kr under 2023 kan förenklingsregeln användas. Schablonregeln innebär att utdelnings utrymmet för 2024 är beloppet 204 325 kr, oberoende av löneuttaget.

Är du ägare i flera fåmansbolag kan förenklingsregeln endast användas på ett bolag.  Vid flera delägare fördelas beloppet utifrån ägarandelen i både huvudregeln och schablonregeln.

För att kunna ta utdelning måste det finnas utrymme och även hänsyn ska tas till de bolagsrättsliga kraven för utdelning. Först och främst måste man tänka på att det måste finnas tillräckligt fritt eget kapital i bolaget som är möjligt att dela ut.

Läs mer om skatt och aktieutdelning enligt 3:12 reglerna.

Med utgångspunkt på bolagets resultat och om likviditet finns, bör man i första hand ta ut 613 900 kr i lön under 2023 (brytpunkten för statlig skatt) om du är under 66 år vid årets ingång. Om du vid årets ingång har fyllt 66 år är kan du ta ut lön upp till 683 200 kronor.

Om du funderar på att starta ett aktiebolag kan det vara fördelaktigt att registrera bolaget före årsskiftet. Du måste inneha aktierna i företaget och även ha satt in pengarna på banken före årsskiftet för att kunna tillgodoräkna dig sparat fördelnings utrymme. Det räcker inte med att företaget är registrerat på Bolagsverket.

Här har du fler råd om skatteplanering i aktiebolag


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.