Vad är milersättning?

Milersättning är ett begrepp som ofta används i samband med resor och arbetsrelaterade utgifter. Det refererar till det belopp eller den ersättning som en individ eller anställd får för att täcka kostnaderna för att köra en bil eller andra fordon i samband med arbetsuppgifter eller affärsresor.

Milersättning är vanligt förekommande inom arbetslivet och är en viktig komponent när det gäller att kompensera anställda för deras resor och utgifter vid användning av tjänstebil. Detta kan vara särskilt relevant för yrken där resor är en väsentlig del av arbetsuppgifterna, såsom säljare, budbärare, konsulter och tekniker.

För dig som kör din privata bil när du jobbar i företaget kan ta ut en skattefri reseersättning från ditt bolag. Denna milersättning är för att täcka en del av kostnaderna för drivmedel, värdeminskning, däck, slitage och service.

För att få milersättning måste en individ vanligtvis dokumentera sina resor noggrant, inklusive datum, avstånd och syfte med resan. Denna information används sedan för att beräkna den totala ersättningen som ska betalas ut.

Under många år var beloppen detsamma men nu har de alltså höjts.

Höjd milersättning

Under 2023 höjdes den skattefria milersättningen när man som företagare kör med egen privat bil. Milersättningen hade legat på 18,50 kronor sedan 2009 och många ifrågasatte varför avdraget inte justerats då kostnaderna för tjänstebil har ökat rejält de senaste åren. Men nu har det alltså kommit en höjning av skattefri milersättning - till slut.

De nya beloppen som gäller är att arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kronor per mil.

Det är belopp du kan ta ut skattefritt från företaget.

Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kronor per mil.

Beloppet för förmånsbilar som helt drivs med el, en elbil, ska fortsatt uppgå till 9,50 kronor per mil.

Din milersättning 2024 är alltså:

  • 25 kronor per mil för resor i näringsverksamheten med privat bil.

Om bilen som du använder för resor i din näringsverksamhet är en förmånsbil får du istället avdrag med:

  • 12 kronor per mil för diesel.
  • 12 kronor per mil för annat drivmedel (till exempel bensin eller etanol).
  • 9,50 kronor per mil för förmånsbilar som helt drivs med el. Detta belopp är alltså oförändrat. 

Det går också att betala ut ett större belopp per mil men då beskattar Skatteverket reseersättningen som vanlig lön, vilket gör det mindre intressant. Här hittar du en mall för att fylla i och skicka reseräkning så arbetstagare får sin korrekta ersättning.

På regeringens hemsida kan vi läsa följande om milersättningen:

"Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna har kommit överens om att behålla det nuvarande reseavdraget i stället för att införa en modell med en avståndsbaserad skattereduktion som riksdagen beslutade om i juni. Samtidigt ska det befintliga avdraget stärkas genom höjda schablonbelopp för arbetsresor med bil."

Så det nuvarande reseavdraget behålls men de båda schablonbeloppen i reseavdraget höjs.

Höjningen av milersättningen bedöms sammanlagt minska skatteintäkterna med omkring 1,6 miljarder kronor årligen. Alltså pengar som istället får stanna kvar hos de som skapar dem.

Läs mer om milersättning hos Skatteverket.

Missa inte: Detta gäller avdrag för förmånsbil och tjänstebil

Fördelar och nackdelar med privat bil i jobbet

Här är några saker som är värda att fundera över gällande den skattefria milersättningen.

  • En bil som används minskar i värde. Har du en ny bil med lån är det sällan de 25 kronorna i milersättning täcker bilens värdeminskning. Och då är inte bränslekostnaderna och försäkring inräknade. Det går som nämnt att ta ut högre ersättning men då beskattas milersättningen som vanlig lön.
  • Har du däremot en äldre bil kan reseersättningen täcka kostnaderna och milersättning med de nya schablonbeloppen kan anses vara helt ok.
  • En annan fördel med privat bil i jobbet är att du inte behöver byta bil mellan körningar eller som på vissa företag behöva skriva upp dig för att låna bilen och riskerar att den redan är bokad och upptagen.
  • En nackdel gentemot företagsleasing eller en företagsägd bil är dock att du behöver stå för kostnaderna och en företagsbil kan ofta vara mer bekostad och välutrustad. Dock tillkommer bilförmån om du använder företagsbilen privat. Detta kan Skatteverket anmärka på. Läs mer om tjänstebil eller privat - vad är bäst?
  • Du behöver underlag för att kunna styrka milen du kört och kostnaderna du haft för att kunna plocka ut din milersättning. Tänk på att skriva körjournal eller skaffa en digital körjournal eller en app i din mobiltelefon. Skriver du hellre på papper finns här en mall körjournal för milersättning.

Tänk på att du inte får ta ut den vid körning med din privata bil och samtidigt betala bensin och diesel med företagskortet.

Exempel hur räknar ut och bokför milersättning

Månaden som gick körde Arne 120 mil i tjänsten med den privata bilen. Det skattefria avdraget för milersättning blir då 120 mil x 25 kr = 3000kr. Detta kan tas ut direkt från företagskontot och bokförs på konto 5619.

Om du har enskild firma kan du göra avdrag direkt  i inkomstdeklarationen när du kör din privata bil.

Se även: Så bokför du bilkostnader och inköp av bil


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
3 kommentarer
2022-11-07 13:47
Antar att det blir någon form av karensbelopp. Tidigare har det varit 7000 kr.
Se svar (1)
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.