Oavsett om du har ett kontor i ditt hem eller om du hyr eller har ett kontor någon annanstans så får du göra avdrag för hela eller delar av kostnaden. Hur mycket du kan dra av för ditt kontor varierar bland annat beroende på var du har kontoret.

Kontor i hemmet

För att få göra avdrag för kontor i hemmet krävs det att du under beskattningsåret arbetat minst 800 timmar i bostaden för verksamhetens räkning. Det spelar ingen roll om du inte inrättat ett särskilt arbetsrum i bostaden utan du kan ändå få göra avdrag för det. Avdragets storlek beror på om du äger eller hyr fastigheten som du har ditt kontor i:

 • Om fastigheten ägs av dig eller din make/registrerade partner så får du göra ett avdrag på 2 000 kronor.
 • Har du däremot ett kontor i en bostadsrätt eller hyresrätt är avdraget 4 000 kronor.

Detta är ett schablonavdrag där man räknar med att samtliga merkostnader för kontoret ingår såsom kostnader för värme, vatten el m.m.

Om du inte har en enskild firma så får du även göra avdrag för den verkliga kostnaden om den är högre än schablonbeloppet. Man kan då dela upp bostadens totalkostnad och dra av den del som går att hänvisas till kontoret eller firmans lagerutrymme. Låt säga att din bostad är på 100 kvadrat och ditt kontor är på 10 kvadrat. Då får du dra av 10 procent av totalkostnaden. Några andra saker som kan vara bra att veta när man har kontor hemma är:

 • Om du skulle utföra reparationer på kontoret är kostnaden i regel avdragsgill även om reparationen medför viss förbättring av lokalen.
 • Om du använder en del i din bostad som kontor så får du inte göra avdrag för mer allmänna kostnader. Hit hör sådana kostnader som ommålning av huset eller nya golv.
 • Betalar du för räntor och tomträttsavgäld så ska dessa dras av som utgifter i inkomstslaget kapital.
 • Utgifterna för kontor bokförs i kontogruppen 51**. Dessa kostnader väntar du med att dra av till årets slut då det är först då som du kommer veta om du uppfyller kraven för avdraget.

Exempel på bokföring av kontor i hemmet

Säg att du arbetar med internet och allt du behöver är din dator. Du väljer då att ha ditt kontor hemma i din hyresrätt. Du har inget speciellt rum som du använder till kontor men arbetar mer än 800 timmar på ett år. Du får då dra av 4000 kronor för kontoret i hemmet enligt följande.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

5100

Fastighetskostnader

4000

 

2018

Övriga egna insättningar

 

4000

Kontorslokal utanför hemmet

Om du hyr en kontorslokal eller ett rum som du behöver i verksamheten så får du dra av hela summan på företaget. Det räknas då som vilken kostnad som helst som du har i företaget. Om du äger en fastighet som helt används till verksamheten så är alla driftskostnader avdragsgilla. Även kostnader för ändrings- och förbättringsarbeten är avdragsgilla i form av antingen värdeminskningsavdrag eller i vissa fall omedelbart som för underhåll och reparation. Av dessa kostnader bokförs följande på egna konton:

 • Tomträttsavgäld, 5110
 • Belysning, 5120
 • Värme, 5130
 • Sotning, 5132
 • Vatten och avlopp, 5140
 • Renhållning och städning, 5160
 • Snöröjning, 5164
 • Reparationer och underhåll, 5170
 • Försäkringspremier, 5192
 • Fastighetsskatt, 5191
 • Övriga fastighetskostnader, 5199

Har du däremot ett bygg eller fastighetsbolag så ska dessa kostnader bokföras i kontaktgruppen 40**.

1 kommentarer
2021-03-21 14:13
Hej!
Jag jobbar över 800 timmar hemifrån och har ett kontor till det.

Ni skriver så här:
"Om fastigheten ägs av dig eller din make/registrerade partner så får du göra ett avdrag på 2 000 kronor."

Fastigheten ägs av mig så jag tänker avdrag på 2000 kr.

Men ni skriver också:
"Om du inte har en enskild firma så får du även göra avdrag för den verkliga kostnaden om den är högre än schablonbeloppet. Man kan då dela upp bostadens totalkostnad och dra av den del som går att hänvisas till kontoret eller firmans lagerutrymme. Låt säga att din bostad är på 100 kvadrat och ditt kontor är på 10 kvadrat. Då får du dra av 10 procent av totalkostnaden."

Och detta är ju med sant, jag har ingen enskild firma.
Jag tar bara uppdrag från kommuner som privatperson. De flesta uppdrag gäller godmanskap och förvaltarskap.

Om jag nu använder 10% av bostaden till kontor, hur stort avdrag får jag göra? Det är väl enkelt om man betalar hyra om det är en lägenhet men om man äger själv som jag gör, vad för kostnader får jag då ta 10% av?

Tack på förhand och bra skriven artikel förresten 🙂
Se mer...
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.