Mer

Compact mode helps you find stories faster

Nätvakten: Gratis-godis från dyre Tom Peters

Ja, det kostar en förmögenhet att lyssna till Tom Peters. Ja, hans konsultarvoden är skyhöga. Men – han hyllar entreprenören... Läs mer
Bengt-Arne Vedin | 1 minuter

Goldmans lag för filmers framgång

Men det är ju så att upplevelse- och kreativa verksamheter som film, konst- och bokproduktion i viktiga avseenden avviker från... Läs mer
Bengt-Arne Vedin | 1 minuter

Nätvakten: Vart bär trenden?

Eller via gratis information, från trendvakter som vill sälja sina tjänster. Det här kommer inte att bli någon recension av de... Läs mer
Bengt-Arne Vedin | 2 minuter

Aumann och folkets teorem

Där spelade en kompromiss som innebar att USA monterade ner missiler i Turkiet en viktig roll för att inte ryssarna skulle förlora... Läs mer
Bengt-Arne Vedin | 1 minuter

Bianconis lag för framgångsrika webbsajter

Effekten hänger samman med att de olika partiklarna saknar individualitet, inte går att numrera utan är oidentifierbara som... Läs mer
Bengt-Arne Vedin | 1 minuter

Are Swedes really that normal?

After all, the Swedish starting point is ‘we are normal’. Indeed, Swedes have a tendency to think they are a little more normal... Läs mer
Colin Moon | 4 minuter

Bartleys varning - två fel tar ut varandra

Man kan sedan fråga sig om kanske Bartley är ett offer för sin egen lag. I vart fall är han ett ytterligare exempel på en person... Läs mer
Bengt-Arne Vedin | 1 minuter

Amdahls lag: Sämst sätter gränsen

Men lagen gäller för alla tekniska system som har flaskhalsar i något avseende. Och inte bara tekniska – vad sägs om företag... Läs mer
Bengt-Arne Vedin | 1 minuter

Harris klagan

Harris söker efter en våning i New York och konstaterar uppgivet: ”Alla de bra är redan upptagna!” Denna klagan har sedan... Läs mer
Bengt-Arne Vedin | 1 minuter

Sturgeons lag: 90 procent av allting är skräp!

Den lag som säger att av varje kategori, vilken den än må vara, så är nio tiondelar skräp formulerade Sturgeon ursprungligen... Läs mer
Bengt-Arne Vedin | 1 minuter

Howes lag - planer som inte fungerar

En svensk associerar annars till den mindre anonyma filmfiguren Sickan i Jönssonligan: ”Jag har en plan”. Eller så kan vi dra... Läs mer
Bengt-Arne Vedin | 1 minuter

Altshullers lag för ideal teknik

(metoden har senare vidareutvecklats för affärsidéer och marknadsföring ävenledes). Via TRIZ har man också upptäckt att... Läs mer
Bengt-Arne Vedin | 1 minuter

Censorernas allusionslag

Filmhistoriker har diskuterat och grävt i huruvida den store ryske filmregissören Eisensteins filmer om Ivan den förskräcklige... Läs mer
Bengt-Arne Vedin | 1 minuter

Coases teorem

1991 fick den amerikanske ekonomen Ronald Coase priset i ekonomi till Nobels minne för en "lag" han utarbetat redan på 30-talet.... Läs mer
Bengt-Arne Vedin | 1 minuter

Från Jante till Hjälte - Om Jantelagen

Jantelagen är på många håll fortfarande stark och tydlig. Den håller tillbaka och trycker ner människor. Men visst finns det... Läs mer
Patrik Nilsson | 2 minuter