Jag har en affärsidé och en produkt som jag skulle vilja ta patent på men har hittat en produkt som fyller samma funktion men har ett anorlunda utseende. Jag undrar är hur olika produkterna måste vara för att jag ska få patent på min version? Ex: Samsung tillverkar tv-apparater som är väldigt lika de som LG tillverkar och de fyller samma funktion.
- eas


Svar av Patent- och registreringsverket, Expert på varumärkesskydd och patent.

Hej,

Det går egentligen inte att ge ett svar på hur lik en produkt får vara en annan eftersom det är en bedömning som görs från fall till fall. Det man kan säga som exempel är att ju mindre variation det finns gällande grundutformningen på en produkt desto viktigare blir detaljerna.

Om vi tar tv-apparater och dylikt som exempel - en tv-apparat har i stort sett ett enda möjligt grundutseende dvs. själva formen som behöver vara fyrkantig/kvadratisk. I ett sådant fall är det detaljer så som hur knappar är placerade osv som är det viktiga. I vissa fall kan ett utseende även vara så banalt att det inte är möjligt att skydda utseendet eller att man får ett ytterst begränsat skydd avseende specifika detaljer i utseendet. Observera också att när det gäller utseendeskydd för en produkt är det designskydd det handlar om. Patent avser tekniska lösningar på problem.

Kompletterar svaret med svar utifrån patentperspektiv:

För att få ett patentskydd så måste din uppfinning vara ny, men den måste även skilja sig väsentligt från den kända tekniken (på patentspråk måste uppfinningen ha nyhet och uppfinningshöjd). Hur mycket det måste skilja sig är svårt att svara på generellt eftersom det görs en särskild bedömning för varje patentansökan. Den bedömning som görs bygger på att man tittar på den teknik som ligger närmast den patentansökta uppfinningen och bedömer sedan om det skulle varit närliggande för en fackman på det teknikområdet att komma fram till uppfinningen. Om det bedöms krävas en uppfinnarinsats för att komma fram till uppfinningen är den patenterbar, annars inte.

I fallet med Samsung och LG är det troligtvis inte hela tv-apparaterna (produkten) som är patentskyddad utan specifika lösningar på tekniska problem som är förknippade med exempelvis bildhanteringen, stativet för tv-apparaten eller något annat.

Med vänlig hälsning,
PRV Kundtjänst

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.