Jag har designat en del produkter (inredning och möbler) och är intresserad av att hitta företag som vill tillverka och/eller sälja dessa. Vad bör jag tänka på och hur går jag vidare när det gäller designskydd? Finns risken att min design blir stulen om jag presenterar den för ett företag eller är den redan skyddad genom att jag är upphovsman?
- Ragatan


Svar av Patent- och registreringsverket, Expert på varumärkesskydd och patent.

Hej,

Du kan skydda designen på dina produkter genom mönsteransökningar hos PRV, om de är nya, har särprägel och inte offentliggjorda längre tillbaka än 12 månader.

Din nya design kan också automatiskt vara skyddad genom upphovsrätt, t.ex. om det kan anses vara ett konstnärligt verk som har verkshöjd. Det registrerar man inte hos någopn myndighet, men det kan vara bra att säkerställa tiden för designens uppkomst vid eventuellt intrång på upphovsrätten.

Numera kan du också få ett begränsat designskydd utan att ansöka om det. Från och med den 6:e mars 2002 gäller inom EU en förordning om gemenskapsformgivning (nr 6/2002). Förordningen innebär bland annat att du kan få ett visst begränsat skydd för formgivningen utan att behöva göra annat än att offentliggöra din formgivning. Skyddet gäller endast i tre år.

Innan du gör en ansökan är det viktigt att du först kontrollerar om det finns några liknande produkter som har designskyddats. Det kan också vara bra att veta det innan du börjar tillverka och sälja dina produkter, vilket kan vara förenat med stora kostnader.

Du kan själv göra sökningar i våra designdatabaser på vår hemsida www.prv.se/sv/Design/e-tjanster/

Om du pratar med något företag innan du ansöker om designskydd kan det vara klokt att skriva ett sekretessavtal, så att de inte tar din design eller offentliggör den om du vill hålla din produkt hemlig tills du fått ditt designskydd.

Din ansökan är en offentlig handling när du har lämnat in den.

Du kan begära att bildmaterialet eller modellen som visar din design ska hållas hemligt en viss tid - högst 6 månader från att du lämnat in din designansökan. Hemlighållandet kan vara av stor betydelse, till exempel om din designade produkt avser en modevara som du inte vill ska bli offentliggjord förrän produkten kommer ut på marknaden.

Har du offentliggjort din design innan du ansöker om ett designskydd har du 12 månader på dig att lämna in ansökan hos oss. Detta kallar vi för en nyhetsfrist. Därför är det viktigt att du säkerställer bevisning för tiden då din design offentliggjordes.

Kostnad för mönsterskydd

Ansökningsavgift för registrering av mönster är 1900 kronor. För varje bild utöver den första tillkommer en kostnad på 200 kronor per bild.

Det kan tillkomma en samregistreringsavgift på 1400 kronor per samregistrerat mönster i samma ansökan.

Observera! Om du vill att din design ska hållas hemlig måste du skriva detta redan i din ansökan. Du kan aldrig begära sekretess efter att du har lämnat in din ansökan. Tänker du skicka in bildmaterialet via e-post och din ansökningshandling via vanlig post är det viktigt att du i din e-post anger att din design ska hållas hemlig och hur länge.

Blanketter och informationsmaterial finns på www.prv.se/sv/Design/

Med vänliga hälsningar
PRV Kundtjänst

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.