Är det ok för skatteverket om jag som privatperson hyr ut ett av mina rum i min bostadsrätt som arbetsrum/kontorsrum för att sköta diverse arbetsuppgifter till mitt eget måleri aktiebolag till marknadsmässig hyra, låt säga 2000 kr i månaden för 10-12 kvm? Finns det andra sätt?
- Stefan Strömgren


Svar av Företagande Redaktionen, Expert inom företagande och entreprenörskap.

Hej,

Följande svar är saxat från Skatteverkets hemsida:

”Om du använder en särskilt inrättad lokal i din bostad för näringsverksamheten får du avdrag för en skälig del av de löpande driftskostnaderna som värme, ström, vatten och förslitning. Du får också göra avdrag för de utgifter som direkt hör till näringsverksamheten, t.ex. utgifter för speciell ventilation. För mer allmänna kostnader får du inte avdrag. Har du t.ex. reparerat och målat om hela husfasaden får du inte dra av någon del av utgifterna i näringsverksamheten.

Om du har betalat räntor och tomträttsavgäld ska du dra av dessa utgifter i inkomstslaget kapital.

Om du bedriver näringsverksamheten i en särskilt inrättad del av en bostad som ägs av din make får du också göra avdrag för skälig del av de löpande driftskostnaderna som värme, ström, vatten och förslitning.

Du kan få göra avdrag för arbetsrum i bostaden även om du inte har inrättat en särskild arbetslokal. Förutsättningen är att du under beskattningsåret arbetat minst 800 timmar i bostaden för verksamhetens räkning. Du får avdrag med 2 000 kronor om arbetsrummet finns i en fastighet som ägs av dig eller din make/registrerade partner. Har du arbetsrummet i en bostadsrätt eller hyresrätt är avdraget 4 000 kronor.

I schablonavdraget ingår samtliga merkostnader för arbetsrum i bostaden som kostnader för värme, vatten el m.m.”

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.