Bokföring Wiki

Compact mode helps you find stories faster

Vid hög vinst, sänk skatten genom att låta bolaget vila i fem år

Vid hög vinst, sänk skatten genom att låta bolaget vila i fem år

Att beskatta bolagets kapitalvinst till 25 % efter att bolaget legat i träda i 5 år är ingen enkel match. Det ställs många krav... Läs mer
John Knutsson | 6 minuter
Bokföra traktamenten

Bokföra traktamenten

Skatteregler för traktamente När man ska hantera traktamenten är det viktigt att tänka på att det finns både skattefria och... Läs mer
Redaktionen | 10 minuter
En låg räntetäckningsgrad och en låg soliditet innebär att företaget är i fara.Text av John Knutsson

Räkna ut räntetäckningsgrad

Detta nyckeltal är ett mått på företagets förmåga att betala sina räntekostnader. Måttet beräknas genom att man relaterar det... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Hur du beräknar Kassalikviditet och Balanslikviditet med formel. Text av John Knutsson

Kassalikviditet och balanslikviditet

Nyckeltalet kassalikviditet definieras som kvoten mellan omsättningstillgångar exklusive varulager och kortfristiga... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter

Bokföra inköp, förvaltning och försäljning av fastigheter med exempel

För att redovisa rätt olika affärshändelser som berör fastigheterna måste man dela in sina förmögenhetstillgångar i fast... Läs mer
Redaktionen | 8 minuter

Hur bokföra factoring, belånade fakturor och avgiften plus exempel

Factoring innebär försäljning eller belåning av kundfordringar och det redovisas utifrån de överenskomna villkoren. Factorings... Läs mer
Redaktionen | 14 minuter

Hur du bokför eget kapital i aktiebolag med exempel

Löpande affärshändelser bokförs på samma sätt i alla företagsformer. Kontoplanen för ett aktiebolag skiljer sig från enskild... Läs mer
Redaktionen | 11 minuter

Vill du vara med och skapa Sveriges främsta lexikon om ekonomi och redovisning?

Bokföringen är det som många småföretagare anser vara det svåraste med att starta och driva företag. Så ska det ju inte behöva... Läs mer
Patrik Nilsson | 1 minuter

Hur man rättar felaktiga verifikationer

Den manuella bokföringen rättar men genom att dra ett streck över det som är fel och skriva det rätta vid sidan av. Rättelsen... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter

Olika budgetar och deras syften

Startbudget eller investeringsbudget Innan du bestämmer dig för att starta ett företag eller precis när det är nystartat kan... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter

Olika principer i bokföringen

Enhetsprincipen Enhetsprincipen innebär att en redovisningsenhet ska vara skild från andra enheter. I en enskild firma innebär... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter

Bokföring av mobiltelefon och fast telefon

Kostnader för telefon klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som kostnader för telekommunikation i... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter

Bokföring av internet

Oavsett vilken sorts internetanslutning man har så ska det bokföras. Utgifterna för bredbandet är oftast fasta och faktureras... Läs mer
Redaktionen | 5 minuter

Bokföra försäljning av varor och tjänster utanför EU

Säljer du en vara eller tjänst till ett land utanför EU kallas det export. När man exporterar varor till andra länder utanför EU... Läs mer
Redaktionen | 6 minuter

Bokföra försäljning av varor och tjänster inom EU

Det blir idag allt vanligare att man säljer varor och tjänster över gränserna och när man gör det inom EU kan man räkna med att... Läs mer
Redaktionen | 6 minuter