Avdrag #6

Kostnader för de anställdas motion, gym och friskvård är normalt avdragsgilla. Om friskvården är av enklare slag kan den räknas som en personalvårdsförmån som är skattefri för den anställde. Som exempel kan friskvårdsbidrag gälla massage, gym, golf, ridning, skidåkning, segling, dykning och kajakpaddling.

Personalvårdsförmåner som motionsaktiviteter och friskvårdsbidrag är alltså avdragsgillt. Du kan exempelvis köpa ett årskort på ett gym och dra av detta i företaget. Skattefriheten förutsätter dock att förmånerna erbjuds samtliga anställda.

Avdragsgillt belopp för friskvårdsbidrag

Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att ett friskvårdsbidrag på 6 500 kr inte är en skattefri förmån (se Skatteverkets rättsfallskommentar HFD, mål nr 6561-18, skatteplikt för friskvårdsbidrag, HFD 2019 ref. 33). Förmånen anses inte vara av mindre värde och slutsatsen är att beloppet i sin helhet är att jämställa med skattepliktig lön. Detta gäller oavsett om de aktiviteter som bidraget bekostar i sig kan anses vara enklare slag av motion och annan friskvård. Domen innebär ingen ändring av Skatteverkets tillämpning att ett skattefritt friskvårdsbidrag som högst kan uppgår till 5 000 kr per år. Om friskvårdsbidraget överstiger 5 000 kr är beloppet skattepliktigt i sin helhet och det är inte möjligt att dela upp friskvårdsbidraget mellan skattefri respektive skattepliktig del.

Obs! Friskvårdsbidrag för enklare slag av motion och friskvård om 5000 kr inklusive moms, gäller givetvis per år och per anställd.

Friskvårdsbidrag gäller ej enskild firma och handelsbolag

Du som ägare av ett aktiebolag räknas som anställd och kan därför göra dessa avdrag för friskvård utan problem.

Observera dock att friskvårdsbidrag inte är avdragsgillt för enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare, eftersom de inte räknas som anställda. Detta är en nackdel med företagsformerna enskild firma och handelsbolag jämfört med aktiebolag.

Dock går det som enskild näringsidkare att dra av vissa aktiviteter som normalt ingår i friskvårdsbidraget, men de måste ske i rehabiliterande och förebyggande syfte och anses vara nödvändiga för att företagaren ska kunna fortsätta att driva verksamheten. Exempel på detta skulle kunna vara massage.

Debatt: Dags att friskvårdsbidrag även gäller enskild firma

Kommentar om friskvårdsbidrag

Om du istället hade köpt ditt årskort på gymmet med din egen lön, hade du först fått betala kommunalskatt och arbetsgivaravgifter innan du betalar gymkortet. Nu slipper du det givetvis genom att medlemskortet är avdragsgillt i företaget. På så sätt kan du lyxa till det och köpa ett årskort på ett dyrt gym och du betalar i praktiken inte mer än ungefär hälften med dina privata pengar jämfört med om du betalat gymkortet med lön.

Här är en lista på Skatteverkets hemsida om vilka friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag som är avdragsgilla respektive inte avdragsgilla.

Obs #1! Om en arbetsgivare tillhandahåller flera motions- och friskvårdsförmåner som tillsammans kan anses överstiga mindre värde ska förmånerna anses skattepliktiga i sin helhet. Skatteverket skulle alltså kunna ifrågasätta om en medarbetare får friskvårdsbidrag för en rad olika aktivitet.

Obs #2! Skatteverket anser att en motions- eller friskvårdsaktivitet som kostar mer än 1 000 kr inklusive moms för ett enstaka tillfälle normalt inte kan anses som en aktivitet av enklare slag och mindre värde.

Du kan läsa en fördjupning i ämnet friskvårdsbidrag i Skatteverkets rättsliga vägledning, läs här.

Avdrag #7: Representation

Se alla 14 avdrag för firma och aktiebolag


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
2 kommentarer
2023-08-17 12:55
Bra information beträffande förmåner för personal. Intressant att ta del av vilka förmåner jag som ägare utan anställda har i ett aktiebolag?
Se svar (1)
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.