Denna artikelserie är hämtad från min bok ”Finansiering och ägarspridning”.

Fler delar berör:

Tips vid bankfinansiering, banklån och val av bank

Olika typer av företagslån – guide som hjälper dig välja rätt

Hitta och söka riskkapital - guide hur du lyckas

Ägarspridning med eller utan notering

Nu fortsätter artikeln om olika finansieringsformer.

En frågeställning som naturligt infinner sig vid uppstart och expansion, är vilken finansiering och finansieringsform du ska fokusera på i ditt företag.

Mitt svar är att det i hög grad beror på:

1. Din person och vad du vill med ditt företag.

2. Företaget, dess nuläge och hur du bedömer dess framtid.

Låt mig utveckla det hela.

Din person

Här är några aspekter som har med dig som person att göra och som bör påverka ditt val av finansieringsform:

 • Riskbenägenhet - Hur riskbenägen är du som person, är du villig att satsa egna pengar, kanske till och med riskera din bostadsrättslägenhet, villa, sommarhus?
 • Expansivitet - Hur expansiv är du som person? Detta avspeglar sig ju i företagets expansion och därav val av finansieringsform.
 • Mål - Vad har du för mål med företagandet? Kraftig expansion med privatekonomiska risker, expandera i en lugnare takt eller driva företaget som ett levebrödsföretag?
 • Ekonomiska förutsättningar - Vilka privatekonomiska förutsättningar har du för ditt företagande?
 • Social förmåga - Här avser jag dels din förmåga att bygga nätverk, specifikt vilket nätverk du har som kan öppna upp dörrar hos olika finansiärer, dels din förmåga att kommunicera med företrädare för finansiella aktörer.

Företagets situation

Här är några av de faktorer som rör företagets situation och som bör påverka valet av finansiär och finansieringsform. Det finns självfallet även andra faktorer som kan ha betydelse.

 • Lönsamhet - Resultaträkningen (lönsamhet, kostnadsstruktur, m.m). Resultat tidigare år, förändringsbehov, framtidsbedömning.
 • Finansiell stabilitet - Balansräkningen (skuldbörda, egna kapitalets och aktiekapitalets storlek). Kassaflödet.
 • Marknaden - Vikande, expanderande, företagets marknadsandel och position?
 • Erbjudandet - Kommersiell bärkraft hos affärsidén och hos varan/tjänsten? Förändringsbehov?
 • Kapitalbehov - Behövs finansiering för att ta företaget ur en ansträngd finansiell situation eller till expansiva satsningar?

Se även: Hur du hittar rätt typ av finansiering till ditt företag

Aktörer och finansieringsformer

Utifrån din person och företagets situation ska en finansiering utformas, baserad på finansiella aktörer och finansieringsformer:

Finansiella aktörer

 • Affärsänglar
 • Almi
 • Bank
 • Factoringföretag
 • Finansiella aktörer
 • Kreditgarantiföreningen
 • Leasingföretag
 • Riskkapitalföretag

Finansieringsformer

En översikt

Sammanställer vi det som berörts ovan under ”din person”, ”företagets situation”, ”finansiella aktörer” och ”finansieringsformer”, får vi denna översikt:

Din person Företagets
situation
Finansiella
aktörer
Finansierings-
former
Riskbenägenhet
Expansivitet
Mål
Ekonomiska förut-
sättningar
Social förmåga
Lönsamhet
Finansiell stabi-
litet
Marknaden
Erbjudandet
Kapitalbehov
Affärsänglar
Almi
Bank
Factoringföretag
Finansiella råd-
givare
Kreditgaranti-
föreningen
Leasingföretag
Riskkapitalföretag
Factoring
Franchise Förlagslån
Förlagslån med
konverteringsrätt
Kapitalandelslån
Kontokredit
Kreditgaranti
Leasing
Vinstandelslån
Ägarspridning med
notering
Ägarspridning utan
notering


Förutsättningarna måste avgöra

Låt oss återvända till frågan i inledningen av kapitlet, nämligen hur du ska utforma ditt företags finansiering: Som framgår av översikten, åtminstone i teorin, uppstår en mängd möjliga kombinationer av finansiella aktörer och finansieringsformer, baserat på dig som person och företagets situation. Därför lämnar jag över frågan till dig att besvara, utifrån just dina egna och ditt företags förutsättningar.

Ditt eget företag

1. Hur bedömer du din person utifrån bland annat vad som berörts i artikeln?

 • Riskbenägenhet
 • Expansivitet
 • Mål
 • Ekonomiska förutsättningar
 • Social förmåga
 • Annat
 • Att välja finansieringsform

2. Hur bedömer du ditt företags situation utifrån bland annat vad som berörts i artikeln?

 • Lönsamhet
 • Finansiell stabilitet
 • Marknaden
 • Erbjudandet
 • Kapitalbehov
 • Annat

3. Företagets nuvarande finansiella situation – finansieringsformer och finansiella aktörer – är du nöjd med den? Vilka förändringar vill du genomföra, ändra finansieringsformer och/eller finansiella aktörer?

Del 2: Finansiering av uppstart och affärsutveckling på egen hand

Artikeln är hämtad från min bok ”Finansiering och ägarspridning”.

1 kommentarer
2018-02-28 13:03
Förvånansvärt många nystartade företag som lägger en stor del av startkapitalet på utrustning för att sedan inte ha möjlighet att marknadsföra sina tjänster och produkter. Helt vansinnigt såklart.

Försök uppskatta behoven ett par år framåt - leasa utrustningen med dagens låga räntor - bygg upp din verksamhet och marknadsför ditt företag så att du får en kundbas och omsättning att stå stark inför nästa steg.
Se mer...
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.