Finansiera företagsstarten

Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk och räkna på vad du behöver från början och hur mycket det kommer att kosta. Var beredd att satsa egna medel i ditt företag, det ger dig ökade möjligheter att få andra att våga ta risken att bidra till ditt företags finansiering.

Fundera på olika alternativ att finansiera just ditt företag med.

Är det nödvändigt att låna pengar?

Hur mycket pengar är nödvändiga nu och hur ser behoven ut framöver?

Grunden vid företagsfinansiering är att den största ekonomiska risken ska bäras av företagets ägare. Ju större andel eget kapital ett företag har desto mer ökar företagets överlevnadschanser. På lång sikt är det dina kunder som ska finansiera företagets verksamhet, men det kan ta tid att bygga upp ett lönsamt företag och för att täcka företagets behov av kapital finns olika former av finansiering.

Missa inte: 10 frågor du bör ställa innan du söker efter kapital till bolaget

De vanligaste sätten att finansiera företagsstarten på är genom:

  • Egna medel/Intern finansiering
  • Lån från bank/ALMI
  • Krediter från leverantörer
  • Förskott från kunder
  • Rörelsekredit i bank

Det finns inga generella bidrag för att starta företag. Räkna inte med att kunna få hela företagsstarten finansierad av någon myndighet eller organisation. Starta eget-bidrag finns för att säkra den personliga försörjningen och för att kunna få tillgång till det krävs bland annat att den som söker ska ha fyllt 20 år och är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Missa inte: Allt om starta eget bidraget

Intern finansiering

Det vanligaste sättet att täcka företagets kapitalbehov är genom intern finansiering med egna medel. Egna medel kan vara bland annat privata medel som skjuts in i företaget ellervinst som genererats i verksamheten. Intern finansiering medför att det bara är du och eventuella kompanjoner som har hela inflytandet över företaget. Tänk också på att hållanere kostnaderna så mycket som möjligt, för att på det sättet frigöra så mycket medel som möjligt till de kostnader som är mest nödvändiga.

Krediter och lån

Du kan ansöka om krediter till ditt företag. För att kunna bedöma risken i din affärsidé kommer bank och kreditgivare att förutsätta att du kan visa upp en affärsplan för företaget. Den uppskattade risken i affärsidén avgör hur mycket pengar du kan låna och vilken säkerhet de vill ha för att bevilja lånet. Ytterligare en möjlighet till finansiering kan vara genom att leasa eller hyra maskiner eller annan utrustning istället för att köpa.

Banklån är en utav de vanligaste formerna för att finansiera företagsstart och utveckling. Banklån är särskilt lämpligt när du ska investera i materiella tillgångar, som går att sälja på en andrahandsmarknad. På så sätt kan banken som långivare få ytterligare en säkerhet på att de kommer att kunna få sina pengar tillbaka. Det finns olika former av banklån sompassar olika typer av investeringsbehov. Som långivare vill banken vara säker på att den
kommer att få de utlånade pengarna tillbaka och utöver att banken bedömer affärsplanen som rimlig och lönsam vill de också ha ytterligare säkerheter. Det kan handla om till exempel inteckning i företagets varulager och maskiner eller i fast egendom.

Goda relationer med kunder och leverantörer kan vara ytterligare en möjlig väg till finansiering. Dina kunder kan till exempel göra förskottsbetalningar som förbättrar din betalningsförmåga. I andra änden kan du avtala med leverantörer att få förlängd tid att betala. På det sättet frigörs pengar och företagets likviditet och betalningsförmåga på kortsikt förbättras.

Riskkapital som finansiering

För företag med hög tillväxtpotential och goda vinstmöjligheter kan det vara möjligt att skaffa finansiering från riskkapitalbolag och affärsänglar. Att ta in riskkapital innebär i de allra flesta fall också att riskkapitalbolaget blir delägare i företaget. Riskkapitalet kan möjliggöra att företaget har möjlighet att växa och utvecklas snabbare. Det kan vara svårt för många tillväxtbolag att i början få finansiering genom till exempel banklån och då kan riskkapital i olika former vara ett bra alternativ. För riskkapitalbolaget är det av yttersta vikt att de bedömer att ditt företag har möjlighet att växa och bli lönsamt och då gärna på en internationell marknad.

Texten är från Drivhusets "Finansiera företagsstarten".

2 kommentarer
Patrik Andreasson
2019-12-17 22:45
Den enklaste formen av finansiering oavsett bolagsform för nystartade företag är troligtvis att hitta en kreditgivare som nischat sig mot enbart företagslån och som explicit är öppna mot nystartade företag. Tittar man på till exempel alla de kreditgivare som erbjuder lån till företag finns det en uppsjö av alternativ. Se till exempel alla kreditgivare på https://www.svenskaforetagslan.com/ Se mer...
0
2019-03-24 17:33
Bra genomgång, men att lyckas få låna kapital från banken som nystartat företag i Sverige 2019 är oftast inte någon enkel uppgift.

Flera undersökningar /reportage skvallrar om småföretagare som tvingas låna av vänner och bekanta då de inte får lån från någon bank.

Att det nu finns över 49 st olika företagslån i Sverige (https://bit.ly/2UT3RjJ) där de absolut flesta är någon typ av motsvarighet till blancolån fast för företag, är ett tydligt bevis på hur restriktiva bankerna blivit när de väljer ut vem de skall låna ut till.

Sen kommer det bli intressant att följa utvecklingen med gräsrotsfinansiering/crowdlending, redan nu är det många entreprenörer som drar ingång sina startups via crowdfunding portaler som Kickstarter (https://bit.ly/1n3d0h1) .

Dessa finansieringsmetoder kommer sannolikt att bli vanligare och vanligare så länge bankerna väljer att prioritera bort små till medelstora företagskunder.
Se mer...
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.