Affärsänglar

En affärsängel investerare

En affärsängel kan definieras som en privatperson som investerar/satsar kapital och kunskap om entreprenörskap och affärer i onoterade företag med tillväxtpotential. Företaget eller entreprenören får tillgång till pengar, kompetens och kontakter via affärsängelns eget nätverk och denna investering kan hjälpa företaget att utvecklas till en nivå där företaget blir intressant för riskkapitalbolag och andra investerare. Då har affärsängeln chans att få tillbaka sitt satsade kapital med avkastning.

Affärsänglar fungerar som ett komplement till formellt riskkapital genom att de oftast går in i tidigare skeden av företags tillväxtfaser än riskkapitalinvesterarna. Privata investerare kan vanligtvis ta snabbare investeringsbeslut eftersom de enbart ansvarar för sina egna pengar och investerar betydligt lägre belopp än riskkapitalbolagen samtidigt som de engagerar sig personligen i företagen.

Se även: Här hittar du allt om riskkapital

Affärsänglar investerar ofta i företag i den region där de är verksamma och i en bransch och i affärsidéer där de har sina kunskaper och erfarenheter.

Affärsänglar investerar antingen ensamma eller tillsammans (syndikerar) med andra affärsänglar i ett företag. I det senare fallet utses ofta en av affärsänglarna med betydande erfarenhet och kunskap inom det aktuella företagets affärsområde att vara ansvarig för utvärderingen och förhandlingarna med företaget. Vanligtvis kommer även denna affärsängel att ingå i företagets styrelse när investeringen är gjord. Genom att syndikera med andra affärsänglar minskar affärsänglarna sina egna risker och får möjlighet att delta i betydligt större investeringar. Mer och mer vanligt är också att grupper av affärsänglar gör initialinvesteringar i mognare faser av företagens utveckling.

Varför bli affärsängel?

Vad finns det då för incitament att bli affärsängel? Flera studier har visat att affärsänglar investerar av olika skäl, även om den finansiella vinningen är den viktigaste. De främsta anledningarna är:

 • Förväntad hög avkastning
 • Att spela en roll i entreprenörsprocessen
 • Att vara engagerad i företag är roligt och tillfredsställande
 • Att skapa ett jobb för sig själv genom att vara aktiv ägare
 • Samhällsengagemang, dvs att medverka till nya arbetstillfällen och regionens utveckling
 • Portföljdiversifiering

Hur stora belopp?

Det är av naturliga skäl svårt att få fram tillförlitlig statistik över hur många och stora affärsängelinvesteringar som görs varje år, men man kan anta att det rör sig om cirka 2 miljarder kronor om året, dvs ungefär hälften av venture capital-företagens nivå. Antalet aktiva affärsänglar uppskattas ligga någonstans mellan 3000 och 5000.

En typisk affärsängelinvestering är på en halv miljon kronor, men både mindre och större belopp kan förekomma. Venture capital-bolagens typiska initialinvesteringar ligger på drygt det dubbla i sådd- och start-up-faserna.

Vad är ett affärsängelnätverk?

Det är vanligt att affärsänglar väljer att investera genom affärsängelnätverk (Business Angel Network/BAN). Nätverkens syfte är att fungera som en förmedlare mellan projekt som söker kapital och affärsänglarna. Det finns idag ett antal officiella affärsängelnätverk i Sverige (mer information på "Affärsängelnätverk"). Utöver dessa finns det också ett antal mer informella sammanslutningar av privata investerare.

Fördelar med att investera genom nätverk:

 • En offentlig kontaktpunkt (person) ger ökat flöde av förslag
 • Investeringsförslagen får en inledande granskning och olämpliga sållas bort
 • Gemensam utvärdering av investeringsförslagen
 • Enklare att marknadsföra nätverket med gemensamma kostnader
 • Expertis inom olika områden och branscher kan finnas representerad inom nätverket
 • Man kan dela de enskilda änglarnas kontaktnät som gemensam resurs
 • Möjlighet till intern utbildning
 • Gemensamt agerande och gemensamma etiska regler
 • Större möjlighet att genomföra följdinvesteringar
 • Social samvaro gör det hela roligare

UTVÄRDERA OCH VÄRDERA ETT FÖRETAG

Affärsänglar arbetar i många avseenden på ett liknande sätt som riskkapitalister när de väljer ut företag att investera i och hur de arbetar med företaget. En genomarbetad affärsplan är nödvändig för att en affärsängel ska kunna göra en utvärdering av företaget, marknaden, riskerna och exit-möjligheterna. Viktiga moment av en utvärdering är:

Människorna i och runt företaget

 • Entreprenör/en/erna
 • Teamet
 • Andra intressenter

Affärsmöjligheten

 • Kunder
 • Affärsmodell
 • Tillfälle och timing
 • Affärens storlek

Omgivningen

 • Allmän konjunktur
 • Teknologi
 • Konkurrenssituation
 • Lagar och normer etc.

När affärsängeln har fått tillfredsställande svar på momenten av utvärderingen från entreprenören behöver en värdering av företaget göras. Hur värderingen görs varierar på företagets situation (t.ex. fas i utvecklingen) och på affärsängelns erfarenheter från andra liknande investeringar. En beskrivning av olika utvärderingsmetoder finns i CONNECT-skriften Förnuftsvärdering (IVA-R 432).

INVESTERINGEN

När utvärderingen är gjord och affärsängeln tillsammans med entreprenören är överrens om värderingen av företaget vidtar förhandlingar om hur investeringen ska struktureras. Frågor som parterna måste vara överens om är t.ex. affärsängelns inflytande i företaget, vilket engagemang affärsängeln ska ha i företaget, hur investeringen ska göras (typ av värdepapper) och hur en exit ska planeras. Därefter vidtar det rent praktiska genomförandet av investeringen med att få formalia korrekt och registrera emissionen.

KONTAKTER MED AFFÄRSÄNGLAR

Personer som arbetar som affärsänglar vill oftast inte vara publika då risken då är stor att de får många investeringspropåer från entreprenörer och företag. Kontakter med dessa personer sker oftast genom att någon i bekantskapskretsen känner någon affärsängel eller någon person som i sin tur känner en affärsängel. Entreprenörens bank kan också vara en källa till personer som arbetar som affärsänglar.

Många affärsänglar väljer att arbeta i nätverk av affärsänglar. Nätverken fungerar som en förmedlare mellan investeringsprojekt och affärsänglar. Ett stort antal nätverk har startats under de senaste åren i Sverige och för närvarande (juni 2005) finns ett drygt 20-tal affärsängelnätverk5.

Samtliga CONNECT-nätverk i Sverige har initierat affärsängelnätverk i sina regioner. Unga tillväxtföretag, som har deltagit i CONNECT:s aktiviteter och där blivit investeringsfärdiga med hjälp av experter, har möjlighet att presentera sina investeringspropåer för affärsänglar i dessa nätverk.

Källa: Peter Helle, Affärsänglar – Att investera i tillväxtföretag och Connect Sverige.

Läs mer om affärsänglar

Svenska Riskkapitalföreningen har nätverk och kontakter

Connect Sverige och deras nätverk med änglar och investerare

Entreprenören och investeraren Helena Sulieman.

Så gör du för att resa kapital i osäkra tider - 10 tips

Är det helt och hållet kört för start-ups och andra bolag som behöver ta in kapital?Jag vill hävda att trots det mindre gynnsamma... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter
Joanna Törngren Redebrant är affärsängel. Sitter på en soffa under intervjun.

Så blev hon affärsängel

Från början var det nog nyfikenheten på entreprenörskap och företagande som ledde Joanna in på området affärsängelskap. Detta... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Två affärskollegor, man och kvinna, diskuterar och skriver ner sina tankar och idéer i det som ska bli ett aktieägaravtal.

Aktieägaravtal mall: 8 anledningar att skriva ett aktieavtal

Förutom genom bolagsordningen, som är ett offentligt dokument som måste skickas till Bolagsverket, och som i princip brukar vara... Läs mer
Redaktionen | 6 minuter
Man i kostym skriver på ett avtal för att ingå ett samarbete med en kompanjon.

Kompanjonsavtal, samarbetsavtal

Ett samarbetsavtal, (benämns även som kompanjonsavtal, samverkansavtal eller partnerskapsavtal) kan ingås mellan... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter
De bygger bolag i dödsdalen

De bygger bolag i dödsdalen

November 2019 startades blq invest, en investeringsfond som fokuserar på techbolag som befinner sig i dödsdalen. blq invest blir en... Läs mer
Redaktionen | 16 minuter
En man skapar en plan för en alternativ Investeringsstrategi.

7 alternativa sätt att investera pengar istället för börsen

Målet med att investera är att få så hög avkastning som möjligt. Ofta är hög risk kopplat till högre avkastning, men det... Läs mer
Redaktionen | 9 minuter
Att ta in kapital, hur, när och varför?

Att ta in kapital, hur, när och varför?

Till att börja med, är det rätt att ta in kapital? Behöver du det och om det behövs - är det rätt läge för verksamheten?Det... Läs mer
William Larsson | 6 minuter
En unicorn (enhörning på svenska) är ett bolag som värderas till över en miljard dollar.

Innovation: Unicorns vs Trist traditionell industri

Om Sverige ska fortsätta utveckla stora, starka företag, måste vi förstå hur de uppstår. Vi kan och ska fortsätta glädja oss... Läs mer
Örjan Strandberg | 5 minuter
Tre svenska uppfinningar: Blixtlåset, skiftnyckeln och kylskåpet.

Sverige som cirkulär innovationsekonomi

”Innovation” = ”Uppfinning som nått marknad”.Det torde inte vara någon större intellektuell utmaning för beslutsfattare att... Läs mer
Örjan Strandberg | 3 minuter
Olika typer av företagslån – guide som hjälper dig välja rätt

Olika typer av företagslån – guide som hjälper dig välja rätt

Det finns en rad olika typer av lån som kan beviljas till företag för att öka kapitalet i verksamheten. I denna artikel kommer vi... Läs mer
Redaktionen | 5 minuter
Entreprenören Patrick Bet-David tipsar om hur du ska tänka innan du lägger tid på att skaffa kapital till företaget. Bilden är hämtat från Patrick Bet-Davids Youtube-kanal Valuetainment

Hitta investerare – 10 frågor du bör ställa först

Entreprenören Patrick Bet-David emigrerade med sin familj från Iran till USA när han var tio år. Idag tillhör han en av de mest... Läs mer
Patrik Nilsson | 5 minuter
Andreas Jansson, entreprenör och privat investerare.Text av Carin Andrén

Crowdfunding – ett sätt att finansiera ditt projekt?

Andreas Jansson arbetar som privat investerare. Han undervisar också i ämnet investeringsfilosofi. Upprinnelsen till hans stora... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter

Tumregel för investering

Det är lätt att gå vilse i alla de investeringskalkyler som ekonomer svänger sig med och ibland kan det kännas lättare att... Läs mer
Henrik Hansson | 4 minuter

Ta in riskkapitalbolag som delägare, vad ska vi tänka på?

Vår expert på finansiering och affärsutveckling, Peter Tovman, svarar på en fråga från en av våra medlemmar. Hej Peter,Vi står... Läs mer
Redaktion | 2 minuter

Trots ägarmajoritet kan minoritetsägande finansiär få inflytande över beslut

Vår expert på finansiering och affärsutveckling, Peter Tovman, svarar på en fråga från en av våra medlemmar. Du nämnde i ditt... Läs mer
Redaktion | 2 minuter