Affärsutveckling

Affärsutveckla företaget

Affärsutveckling är kanske det mest spännande ordet inom entreprenörskap och företagande. Det betyder och innefattar allt som får ditt företag att vidareutvecklas och växa. Teori och handling blandas och det innefattar ditt företags vision, mål, strategi och fokuserar på ekonomi, marknad, ledarskap och försäljning. Många skulle nog säga att grunden för företagets utveckling handlar om just försäljning - att lägga fokus på sälj bör därför alla som ska starta och driva eget företag.

Man kan definiera ordet som: ”Affärsutveckling är skapandet av ett långsiktigt värde för en organisation och dess kunder.

11 vassa tips för affärsutveckling av företaget

Se fler artiklar och tips från våra experter längre ner på sidan.

Så här kan du ta ditt företag till nästa nivå:

1. Kontakta dina kunder regelbundet och samla på dig feedback om vad de tycker och vad du möjligen skulle kunna göra bättre. Det ger inte bara värdefull kunskap för att utveckla produkten/tjänsten, du visar också dina kunder att du verkligen bryr dig. Kör gärna om möjligt en variation av personliga besök, telefonsamtal och e-postmeddelanden. Kundundersökningar kan utföras och skötas online om du har många kunder och vill få snabbare respons.

2. Använd din medarbetare om du har personal. Affärsutveckling görs sällan bra egen hand så gör det ihop med de du jobbar med. Få dem delaktiga!

3. Brainstorming är ett sätt att involvera medarbetare där ni tillsammans får fram de bästa idéerna. Tänk på att inte såga någons idé och låt alla komma till tals. Varför inte bjuda in kunder med som du har en bra kontakt med? Tips för affärsutveckling med brainstorming.

4. Bjud in till workshops, luncher, mässor, föreläsningar, etc för att knyta dina kunder, partners och leverantörer närmare. På så sätt kan ni på ett naturligt sätt utbyta erfarenheter och få tips som kan ligga till underlag för företagets utveckling.

5. Se till att rekrytera en bra och erfaren styrelsegrupp. Smart styrelsearbete kan vara skillnaden mellan ett företag som leder på marknaden och ett som går i konkurs. Det gäller dock att hitta rätt personer som driver på affärsutvecklingen!

6. Advisoryboard är ett annat sätt att få in nya idéer och erfarenhet utifrån. Detta kan vara ett alternativ till en styrelse eller ett komplement, det ena utesluter inte det andra. Mer om advisoryboard kan du läsa här

7. Använd den teknik som finns. Det rör på sig snabbt i teknikens värld och på Internet och nya trendiga ord och fraser som ”marketing automation”, ”content marketing”, ”conversion rate”, etc är inte bara tillfälliga modeord. Många av dem ger efter implementering riktiga resultat och kan starkt påverka ett företags försäljning. Att mäta, utvärdera resultat och sedan justera och förbättra är nyckeln, små steg i rätt riktning.

8. Sociala medier är idag självklart, särskilt för den yngre generationen. Kundtjänst och feedback går snabbt och enkelt och direktkontakt med företagets följare/kunder är uppskattat. Facebook är en de mest självklara plattformarna för de flesta företag som det ser ut idag, men det kan ändras framöver.

9. Raka puckar och ärlighet uppskattar alla. Kan du inte leverera något eller vet ett svar, berätta det. Ska du återkomma med mejl eller på telefon en tid eller ett visst datum, se till att göra det. Alla dessa ”små” saker, är skillnaden mellen det mediokra företaget och det som kunderna aldrig lämnar.

10. Anställ rätt människor. Fel medarbetare kostar inte bara tiden för rekrytering och upplärning, de kan även skapa oro och påverka dynamiken i hela företaget. Att rekrytera rätt är dock inte lätt. Läs på eller ta in experthjälp. Mer om personalrekrytering här.

11. Sök samarbete med andra. Rätt samarbetsparter kan lyfta företaget. Det finns många bolag där ni båda kan tjäna på ett samarbete, det gäller bara att vara öppen och våga sätta sig och ner och kolla på vad som kan göras. Känns det inte rätt av någon anledning, förklara det och gå vidare.

Nu går det givetvis att nämna affärsplaner, marknadsplaner, ledarskap och en massa andra saker. Ämnet affärsutveckling kommer aldrig att bli fullt besvarat eller att det på något sätt skulle gå att skriva en manual för hur alla företag ska gå tillväga. Testa er fram och läs vidare – förslagsvis bland artiklarna nedan.

Compact mode helps you find stories faster

Entreprenören Richard Branson

Richard Bransons tips för att få ditt företag att växa

Richard Bransons företag Virgin har under årens lopp startat nya företag på grund av att de haft en frustration över hur företag... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter

Praktisk affärsutveckling - Kontakta kunder och personlig försäljning

Praktisk affärsutveckling består av tre områden. Ett område är det du erbjuder, dvs sortiment. Ett annat område är till dem du... Läs mer
Mikael Eriksson | 2 minuter

Säljkanaler - hur du når nya kunder

Innan man bestämmer sig för vilka kanaler man ska använda behöver man beskriva sitt erbjudande eller sortiment utifrån så kallad... Läs mer
Mikael Eriksson | 2 minuter

10 sätt att få ditt företag att växa

Vilken du väljer är en smaksak – det beror på vilken typ av företag du driver, vilka resurser du har tillgängliga samt hur... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter

Ordlista om offentlig upphandling

Den offentliga upphandlingen i Sverige berör tiotusentals upphandlande myndigheter och enheter och värdet uppskattas till runt 500... Läs mer
Redaktionen | 9 minuter

Hållbar lönsamhet når du genom att identifiera och arbeta med de värdeskapande drivkrafterna i ditt företag

Vägen till framgång är hållbar lönsamhet och du behöver identifiera och arbeta med de värdeskapande drivkrafterna i ditt... Läs mer
Helén Savmyr | 4 minuter

8 utmanande tankar för affärsutveckling

Här är några tankar om bla ledarskap, marknadsföring och kundservice som förhoppninsvis utmanar och uppmuntrar till att... Läs mer
Thomas Lundqvist | 2 minuter

Från 1 miljon kr till 12 miljoner på fyra år

Här är några av principerna vi fokuserade på: Göra mer än kunderna förväntat sig Hålla vad vi lovat (alltid!) Kunden... Läs mer
Krister Maxe | 1 minuter

Kritiska framgångsfaktorer - vilka är dina?

Som chef eller projektledare måste du ha en klar uppfattning om de kritiska framgångsfaktorerna för företaget, projektet eller... Läs mer
Thomas Gut | 1 minuter

Guide - Enskild firma till aktiebolag

Här hittar du information om skatter och avgifter när du ska byta företagsform från enskild firma till aktiebolag. När du... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter

Hur du paketerar din produkt eller tjänst

Jag har under en tid arbetat mycket mot små och medelstora företag. Det jag har upptäckt är att de flesta av dessa företag lägger... Läs mer
Mikael Eriksson | 3 minuter

Öka allmänhetens förtroende för ditt företag

Bankerna måste fortfarande rensa upp i sina balansräkningar och verkligen öka sin utlåning till allmänheten. Bankmän ger på... Läs mer

Skaffa dig och ditt företag konkurrensfördelar genom att inte bara bry dig om marknaden

Ledare som förstår dynamiken på ickemarknaden har däremot goda chanser att skaffa sig, och sina företag, stora... Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete kan gynna affärsutvecklingen, även i mindre nystartade företag

Det första som man kanske förknippar med styrelsearbete är det man läser och hör om på nyheterna gällande de olika börsbolagen... Läs mer
Martin Carlsson | 3 minuter

Corporate Social Responsibility - Ett ansvarsfullt ledarskap

På 2000-talet bedöms inte en ledare bara efter det ekonomiska resultat som de krävande aktieägarna högljutt skriker efter. Det är... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter