Affärsutveckling

Affärsutveckla företaget

Affärsutveckling är kanske det mest spännande ordet inom entreprenörskap och företagande. Det innefattar allt som får ditt företag att vidareutvecklas och växa. Teori och handling blandas och det innefattar ditt företags vision, mål, strategi och fokuserar på ekonomi, marknad, ledarskap och försäljning. Många skulle nog säga att grunden för företagets utveckling handlar om just försäljning - att lägga fokus på sälj bör därför alla som ska starta och driva eget företag.

Vad betyder affärsutveckling? Man kan definiera ordet på följande vis: ”Affärsutveckling är skapandet av ett långsiktigt värde för en organisation och dess kunder.

11 tips för affärsutveckling av företaget

Se fler artiklar och tips från våra experter längre ner på sidan.

Så här kan du ta ditt företag till nästa nivå:

1. Kontakta dina kunder regelbundet

Samla på dig feedback om vad de tycker och vad du möjligen skulle kunna göra bättre. Det ger inte bara värdefull kunskap för att utveckla produkten/tjänsten, du visar också dina kunder att du verkligen bryr dig. Kör gärna om möjligt en variation av personliga besök, telefonsamtal och e-postmeddelanden. Kundundersökningar kan utföras och skötas online om du har många kunder och vill få snabbare respons.

2. Använd din medarbetare

Ha bra kontakt med och använd medarbetarna om du har personal. Affärsutveckling görs sällan bra egen hand så gör det ihop med de du jobbar med. Få dem delaktiga!

3. Hitta kreativa lösningar

Brainstorming är ett sätt att involvera medarbetare där ni tillsammans får fram de bästa idéerna. Tänk på att inte såga någons idé och låt alla komma till tals. Varför inte bjuda in kunder med som du har en bra kontakt med? Tips för affärsutveckling med brainstorming.

4. Bjud in till workshops, lunch, mässor, föreläsningar

Skapa möjligheter för nätverksträffar för att knyta dina kunder, partners och leverantörer närmare. På så sätt kan ni på ett naturligt sätt utbyta erfarenheter och få tips som kan ligga till underlag för företagets utveckling.

5. En styrelse kan ta utvecklingen framåt

Se till att rekrytera en bra och erfaren styrelsegrupp. Smart styrelsearbete kan vara skillnaden mellan ett företag som leder på marknaden och ett som går i konkurs. Det gäller dock att hitta rätt personer som driver på affärsutvecklingen!

6. Advisoryboard 

Advisoryboard är ett annat sätt att få in nya idéer och erfarenhet utifrån. Detta kan vara ett alternativ till en styrelse eller ett komplement, det ena utesluter inte det andra. Mer om advisoryboard kan du läsa här.

7. Använd den teknik som finns

Det rör på sig snabbt i teknikens värld och på Internet och nya trendiga ord och fraser som ”marketing automation”, ”content marketing”, ”conversion rate”, etc är inte bara tillfälliga modeord. Många av dem ger efter implementering riktiga resultat och kan starkt påverka ett företags försäljning. Att mäta, utvärdera resultat och sedan justera och förbättra är nyckeln. Små steg i rätt riktning och ständiga förbättringar leder till affärsutveckling.

8. Styrkan i sociala medier

Sociala medier är idag självklart, särskilt för den yngre generationen. Kundtjänst och feedback går snabbt och enkelt och direktkontakt med företagets följare/kunder är uppskattat. Facebook är en de mest självklara plattformarna för de flesta företag som det ser ut idag, men det kan ändras framöver.

9. Affärsmannaskap

Raka puckar och ärlighet uppskattar alla. Kan du inte leverera något eller inte har svar på en fråga, berätta det. Ska du återkomma med mejl eller på telefon en tid eller ett visst datum, se till att du gör det. Alla dessa ”små” saker är skillnaden mellan det mediokra företaget och det företaget som kunderna aldrig lämnar.

10. Anställ rätt människor

Fel medarbetare kostar inte bara tiden för rekrytering och upplärning, de kan även skapa oro och påverka dynamiken i hela företaget. Att rekrytera rätt är dock inte lätt. Läs på eller ta in experthjälp.

11. Sök samarbete med andra

Rätt samarbetsparter kan lyfta företaget. Det finns många möjliga samarbeten där ni båda kan tjäna på det, det gäller bara att vara öppen och tydlig med vad alla parter vill ha ut och efter det kolla på vad som kan göras. Känns det inte rätt av någon anledning, förklara det och gå vidare.

Nu går det givetvis att nämna affärsplaner, marknadsplaner, ledarskap och en massa andra saker. Ämnet affärsutveckling kommer aldrig att bli fullt besvarat eller att det på något sätt skulle gå att skriva en manual för hur alla företag ska gå tillväga. Testa er fram och läs vidare – förslagsvis bland artiklarna nedan.

Compact mode helps you find stories faster

Corporate Social Responsibility - Ett ansvarsfullt ledarskap

På 2000-talet bedöms inte en ledare bara efter det ekonomiska resultat som de krävande aktieägarna högljutt skriker efter. Det är... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter

En ideell strategi för reglerade marknader

Men att bibehålla dessa höga standarder är kostsamt, vilket i sin tur gör det svårt att konkurrera med företag baserade i... Läs mer

Prissättning av andelar i företag

Vi har tidigare understrukit hur viktig den personliga relationen mellan tillväxtföretagaren och investeraren är. Värderingen av... Läs mer
Connect Sverige | 3 minuter

God affärsutveckling med personalen som grund

Affärsutveckling handlar om att ta nästa steg. T ex uppgraderingar av redan existerande produkter, en utökning av fler... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter

Sustainable Group skapade lönsamhet åt både sig själva och miljön

Det är inte många som har hört talas om Brad Hole. ”Brad vem då?”. Jag kan erkänna att jag faktiskt inte heller hade hört... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter

På rull mot framtiden

Det finns de bland oss som har en idé om att ta fram en tjänst eller en produkt på ett helt eget och nytt sätt - utan att vara... Läs mer
Örjan Nilsson | 2 minuter

Hur utnyttjar du dina marknadsmöjligheter?

Hur du hittar dina framgångsrutor framgår av följande modeller. Att ta sig igenom detta är alltid tidskrävande och ibland också... Läs mer
Peter Forsberg | 2 minuter

Mobilt arbete ställer andra krav

Antalet tjänster som innebär mobilt arbete ökar alltmer. Fler och fler anställda tar med sig arbete hem, arbetar viss del hemifrån... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter

Positionering - En betraktelse vid kajkanten

En äldre dam står där och matar fåglar. Där finns svanar, änder, kråkor och i luften några måsar. Plötsligt slänger damen en... Läs mer
Peter Forsberg | 2 minuter

Värdefullt med CSR

Att driva ett etiskt företag handlar om att ta ett större ansvar för omgivningen än att enbart följa de lagar och riktlinjer som... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter

Strategi för tillväxt

Någotdera av dessa två alternativ bör du välja för företaget. Om Du inte gör det, så kommer företaget på sikt inte att kunna... Läs mer
Connect Sverige | 3 minuter

Företagets framgång - elva råd

Nedanstående råd kan ses som självklara, men en blick i företagsvärlden visar att de trots allt inte är så givna. Det... Läs mer
Connect Sverige | 1 minuter

Att starta och driva tillväxtföretag

Många företag har en potential för tillväxt – det kan vara en lysande affärsidé eller en slumrande marknad – men ofta blir... Läs mer
Connect Sverige | 3 minuter
Fusioner mellan företag, några goda råd

Fusioner mellan företag, några goda råd

Åt transplantationer ägnar sig gudskelov endast sakkunniga läkare. Åt fusioner tvingas långt många fler ägna sig, som oftast... Läs mer
Peter Forsberg | 5 minuter

Tre nycklar till företagets framgång

Att skapa verklig framgång för sitt företag är egentligen inte mer märkvärdigt än att äta en hamburgare! En liten tugga åt... Läs mer
Jan Blomström | 3 minuter