Funderar du på att starta eget företag inom en grön näring? Det finns en rad olika verksamheter och affärsmöjligheter inom detta område och framtiden är spännande.

Definition av grön näring

En grön näring syftar på arbete och kommersiell drift inom jordbruk, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Det kan till exempel vara mjölk- och köttproduktion, skogsbruk, bi- och växtodling, trädgård och turism.

En grön näring behöver inte vara ekologisk men trenden är att fler väljer att starta så eller att ställa om sin befintliga verksamhet till ekologisk.

7 exempel på gröna affärsidéer

Här är några idéer på hur du kan starta igång en grön näringsverksamhet.

Fler tips på affärsidéer.

Några vanliga frågor och svar rörande ekologisk verksamhet:

Har du förutsättningar för att ställa om till ekologiskt?

Om du ska köpa eller omvandla din gröna verksamhet till ekologisk måste du först ta reda på om just din gård, odling, betesmark etc. har de naturliga förutsättningar som krävs för att skapa förutsättningar eller att ställa om till ekologiskt. För en redan befintlig verksamhet kan det vara särskilt svårt att ställa om till ekologiskt, speciellt om man har gjort stora investeringar i sådant som inte passar in i den ekologiska produktionen.

Är det lönsamt med ekologisk näringsverksamhet?

Kollar man mjölkproduktion eller odling så talar siffrorna sitt tydliga språk, det är här generellt mer lönsamt med ekologiskt än med konventionell produktion. En tumregel är dock att du får lägre avkastning per hektar. Tröstande här är att efterfrågan på ekologiskt producerade varor är ofta större än tillgången. Frukt, grönsaker och mjölk är sådana varor, men trenden med en ökande miljömedvetenhet talar också för att efterfrågan på ekologiska varor överlag är stor.

Krävs det mer arbete?

Det här är nog en fråga som många ställer sig när det gäller ekologiska verksamheter. Åter igen, det beror på vilka de naturliga förutsättningarna är. Har du redan exempelvis redan investerat i sådant som inte passar den ekologiska produktionen kan du få bygga om och/eller bygga till för att möta kraven som ställs. Vid odling krävs det andra och fler arbetsinsatser att hålla borta ogräs då du inte får använda dig av kemiska bekämpnings- och växtskyddsmedel. Å andra sida, det är mycket arbete du här också slipper när du inte behöver köpa in och använda kemiska medel.

Måste man certifiera sig?

Du kan alltid givetvis rent teknisk producera ekologiskt men du kan inte bara starta en ekologisk produktion godtyckligt och sedan inom försäljningen kalla dina produkter för ekologiska. Du måste certifiera dina produkter, det vill säga få dem godkända som ekologiska av ett kontrollorgan, innan du saluför dem som ekologiska. Det tar ett tag att bli certifierad, men redan vid anslutning till ett kontrollorgan så har du rätt att söka och få miljöersättning. Tänk bara på att ansluta dig i god tid innan din produktion eller odlingssäsong börjar, samt att för att du ska få ut fullständig miljöersättning måste du ha anslutit dig till ett kontrollorgan innan den sista dagen för när du sökt ersättning. Kiwa, SMAK och HS Certifiering är de tre befintliga certifieringsorganen som finns i dag i Sverige.

När du känner dig redo att starta din gröna näring, oavsett om du väljer ekologisk verksamhet eller inte, se över den hjälp och det stöd som finns att få. Det är mycket att tänka på och även om du tycker att du har allt klart för dig finns det alltid något som någon annan kan bättre. Rådgivare finns inom våra Länsstyrelser, men också privat. De kan hjälpa dig att hålla koll på vilka regler som gäller för att just din verksamhet, hur du ska nå lönsamhet, hur produktionen ska gå till. Varför inte göra studiebesök på några gårdar?

Många gröna och ekologiska verksamheter har en ljus framtid till mötes. Det finns hinder men trenden och det sunda förnuftet börja hitta tillbaka.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.