Del #1 i gröna näringar

Går du och drömmer om att starta eget inom någon av de gröna näringarna skog, jordbruk eller djurhållning? I denna artikelserie kommer vi gå igenom olika former av företag inom de gröna verksamheterna och de olika utmaningar man där kan möta. Det är givetvis svårt att täcka in alla svar på de frågor som går runt i huvudet på den som vill eller är i startgroparna att starta sin egna gröna verksamhet, men vi hoppas ändå kunna räta ut åtminstone några frågetecken.

I denna första del kommer vi gå igenom vad du kan behöva tänka på om du vill starta eget inom grönsaksodling.

Att odla i Sverige

Sverige är ett avlångt land och chansen att odla ser givetvis olika ut beroende på var man befinner sig i landet. För att få så stor skördepotential som möjligt måste du givetvis först veta att du har lämplig mark för den gröda du vill odla.

Oavsett vad för gröda och vart du befinner dig är Sverige generellt ett bra land att odla grönsaker i, det kalla klimatet till trots. Vi har inte minst betydligt mindre skadedjur i Sverige än ute på kontinenten. Här är arbetsbördan alltså mindre att hålla borta skadedjur och användandet av bekämpningsmedel kan lätt hållas nere.

Detta är också en av orsakerna till att ekologisk grönsaksodling helt utan kemiska bekämpningsmedel i vårt land nu växer. Ju mindre skadegörare desto lättare att inte behöva använda besprutning helt enkelt. Mellan åren 2012 och 2014 ökade den ekologiskt märkta grönsaksodlingen med hela 20 procent i Sverige.

Och oavsett om du tänker en odling av tomater, gurka, sallad, paprika, kål eller kanske hellre grödor som växer under marken som lök, potatis, morötter eller rödbetor, så finns där en marknad. 

Skapa lönsamhet med din grönsaksodling

Att det är tufft att vara jordbrukare är inget att sticka under stolen med. För det första måste man ha kunskapen och drivet, utan dessa delar kommer man inte långt. Det är hårt slit att vara jordbrukare och man är ju trots allt i händerna på naturen och vädrets makter, och de som klarar sig är de som har det som ett kall. Sedan ska man precis som alla förtagare skaffa sig konkurrensfördelar.

Eftersom de flesta startar i liten eller relativt liten skala finns det flera sätt som man konkurrera med de stora odlarna. Närodlat och ekologiskt kommer på stark front och hör samman med den alltmer ökande miljömedvetenheten. Närodlat och gårdsförsäljning går ofta han i hand, och här säljer man ofta en upplevelse av att köparna får komma ut och besöka din gård och odling. Många medvetna kunder vill veta vart varorna de köper kommer ifrån, och här kan man skapa jättestora konkurrensfördelar som liten odlare.

Ekologisk grönsaksodling

Ekologiska grönsaker råder det hög efterfrågan på. Viktigt att veta är att skördenivåer och kostnaderna för själva produktionen är oftast högre än för konventionell odling, men detta måste du se till att få kompensation för genom den merbetalning du får genom att sälja ekologiskt. Detta gäller nästan alltid vid vilken ekologisk verksamhet du än driver, i vart fall inom någon av de gröna näringarna.

Räkna också med att arbetsinsatsen för att bedriva ekologisk grönsakodling kommersiellt oftast blir högra än vid konventionell odling. Det ställer lite andra krav på skicklighet hos odlaren för den som odlar ekologiskt, och givetvis, du måste ha tillgång till bra mark som lämpar sig för din odling. I all ekologisk odling är det viktigt att hushålla med näringen och att hela tiden se till att föra tillbaka så mycket av näringen till jorden. Det tar cirka två år att bli certifierade och godkänd som ekologisk grönsaksodlare. Även tiden innan man blir certifierad kan man få miljöstöd för sin verksamhet. Det viktiga här är att du påbörjat din ekologiska odling rent tekniskt.

Starta gårdsförsäljning

Ett starkt kort för att locka köpare är som nämnts att ha gårdsförsäljning. Mer närodlat än så här kan det knappast bli. Även om du inte hunnit genom proceduren att bli ekologiskt certifierad, eller inte ansökt att bli certifierad, kan detta vara ett lika lockande alternativ som att vara certfierad för att få köpstarka och medvetna kunder.

Läs även: Gårdsbutik i Skåne var först i Sverige med ekologiska frukt- och grönsakslådor

När du har gårdsförsäljning är det viktigt att ha med sig att man inte bara bedriver odling utan också en form av besöksverksamhet. Det ska givetvis vara trevligt och gemytligt för de kunder som handlar av dig, och här har man som odlare i mindre skala många fördelar. Det är ju trots allt trevligare att besöka en mindre gård som inte har samma stora odlingskomplex på gården.

Ta hjälp!

När du känner dig redo att starta din odlingsverksamhet se över den hjälp och det stöd som finns att få. Det är mycket att tänka på och även om du tycker att du har allt klart för dig finns det alltid något som någon annan kan bättre. Rådgivare finns inom våra Länsstyrelser, men också privat. De kan hjälpa dig att hålla koll på vilka regler som gäller för att just din verksamhet, bland annat regler kring ekologisk certifiering, hur du ska nå lönsamhet och hur produktionen ska gå till.

Utmaningar du bör tänka på

Som jordbrukare möter du flera utmaningar. Här nedan listas och sammanfattas några utmaningar, varav några redan nämnts i texten, som du med stor sannolikhet kommer att möta som grönsaksodlare och som kan vara viktiga att vara medveten om på vägen:

  • Vet vilken gröda som passar bäst att odla där just du har din verksamhet. Alla grödor är inte lämpliga att odla överallt. Här är det mycket att ta hänsyn till i form av klimat och jordmån. Att vara jordbrukare är inte bara hårt slit, det är kunskapsbaserat också.
  • Vill du starta eller ställa om en befintlig grönsaksodling till ekologisk? Kom ihåg, det tar två år från det att du ansöker till att du har din certifiering.
  • Avkastningen per ytenhet är ofta lägre vid ekologisk odling, och på slättbygden är skillnaderna större än i skoglig bygd. 
  • Den lägre avkastningen per ytenhet för ekologisk odling kompenserar man genom att sälja ekologiskt odlade grönsaker till ett högre pris (30-50 procent högre än konventionellt odlade grönsaker).
  • Alla grönsaker kan odlas ekologiskt, men viktigt att tänka på är att visa grödor utsätts lättare än andra för skadedjur och är därför tuffare att odla.
  • Arbetsinsatsen i ekologisk odling ser lite annorlunda ut än vid konventionell odling. Visa saker får man lägga mer tid på, men andra mindre. Exempelvis behöver man inte arbeta alls med kemikalier.
  • Ekologisk odling har högre arbetsinsats på många områden, men här gäller det att vara kreativ. Gör det till sin styrka och medverka med din närmiljö där du saluför fördelarna med ekologiskt och engagera på lokalnivå med andra företagare såsom torghandlare eller livsmedelbutiker.

Referenser: Jordbruksverket

Tips på fler gröna idéer du starta företag inom

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.