Del #5 i gröna näringar

I denna femte del av gröna näringar kommer vi ta upp lite vad du kan behöva veta för att starta upp en svampodling i kommersiell skala. Artikeln har givetvis inte svar på allt, men är tänkt som en god fingervisning och en guide kring vad du kan behöva ha med dig på vägen. Se fler gröna affärsidéer om biodling, industrihampaodling, humleodling och fisk och musselodling.

Allmänt om svampodling

Svamp som föda är i Sverige en relativt ny företeelse. Länge ansågs svamp vara ovärdig som människoföda i vårt land, och det dröjde ända fram till modern tid innan svamp för oss blev intressant som föda. I andra delar av världen, inte minst i asiatiska länder som Japan och Kina, har svampen i hundratals år ingått som en stor del i matkulturen. Men man behöver inte röra sig geografiskt alltför långt för att finna matkulturer som använt svamp som ingrediens i sin matlagning under längre tid. I exempelvis det franska köket har svamp varit en självklar del i maten sedan flera århundraden tillbaka.

Konsumtionen ökar

I våra dagar är svamp mycket populärt i vårt land när det kommer till matlagning. Intresset att använda både plockad och odlad svamp i maten är verkligen på topp, och svampplockning kan i det närmaste anses vara en folksport där folk får en chans att kombinera både natur- och matlagningsintresse. Både våra egna inhemska svampar och importerade svampsorter är högintressanta både för matlagning i våra hem och på restauranger. Konsumtionen i Sverige ligger för närvarande på ungefär 2 kg svamp per person och år.

Vilka sorter odlas och äts?

Odling av svamp sker både på hobby- och kommersiell nivå. Vanliga svampsorter som odlas i kommersiell skala är ostronskivling och eksskivling (Shiitake). Den absolut mest odlade svampen är dock champinjonen. Av de 2 kg som konsumeras per person och år är hela 1 kg just champinjoner.

Champinjoner finns i många olika sorter men de vanligaste är den vita champinjonen och den bruna skogschampinjonen. På hyllan i butiken är det även vanligt med Portabella som egentligen bara är en fullt utvuxen skogschampinjonen (ibland även kallad kastanjechampinjon).

Svampodling Champinjoner

Hur går det då till att odla svamp?

För att bli en framgångsrik svampodlare krävs det goda och gedigna kunskaper i mykologi (läran/vetenskapen om svamparna). Här kommer nu presenteras lite grundläggande kunskap i detta intressanta ämne.

Svampar är mer än bara själva svampkropparna. Hos många svampar är själva svampkroppen egentligen en mycket liten del. Svampar består nämligen också av mycelet, det vill säga svampkropparnas rotsystem som växer i marken och samlar näring. Svampkroppar är resultatet av att mycelet samlat på sig näring och kunnat växa upp i form av svampkroppar. För att nya svampar ska kunna bildas släpper svampkropparna ifrån sig sporer som färdas med luften för att slå ned i marken och bilda nytt mycel i marken som kan ta upp näring och på så viss växa upp och bli nya svampkroppar.

Viktigt att veta är att svampar inte är växter. Svampar är en egen typ av organismer och liknar på många sätt mer djur än växter. Växter frodas med hjälp av vatten, solljus, näring. Svampar förbrukar snarare den näringsenergi som växter lagrat upp i jorden, och de är inte som växter beroende av ljus för att växa.

När du odlar svamp medvetet ordnar du på konstgjord väg den miljö och de förhållanden som just den svampsort du ska odla behöver.

Organisk odling av svamp i en källare

Att tänka på för dig som vill starta en kommersiell odling

Hur går det då till att medvetet odla svamp? Och på kommersiell nivå? Har du aldrig odlat svamp tidigare är det givetvis en smart sak att börja på hobbynivå. Det finns färdiga små kit att köpa på nätet med allt du behöver i form av odlingslåda, näring och mycel för den svampsort du vill odla.

Nu lite närmre om vad du kan behöva tänka på om du vill gå hela vägen och bli en kommersiell svampodlare:

1.) Ha alla kalkyler och planering färdig innan du sätter i gång! I kalkylen och planeringen ska du se över sådant som hur mycket utrymme du behöver, vilka odlingssystem ska använda, vilka odlingsscheman och vilken mängd arbetskraft som du behöver och har tillgänglig. Den mesta svamp som odlas i Sverige kommersiellt är champinjoner, och de odlas nästan uteslutande i lådor. Andra svampsorter odlas oftast i säckar.

2.) Det är mycket viktigt att sanera ordentligt efter hand som du odlar svampen. Se därför alltid till att ha en ren och en smutsig utgång där du odlar svampen. I den rena ingången sker komposthantering och i den smutsiga sker själva plockningen. Viktigt är också att givetvis ha så rent som möjligt när du börjar din odling. Svampar är känsliga för exempelvis andra organismer som kan kontaminera din odling.

3.) En annan viktig sak är att se till att isolera din odling. Detta är både enkelt och svårt. Enkelt därför att svampodling sker inomhus, men det kan också vara svårt, speciellt för en nybörjare, att få till den rätta luftfuktigheten som krävs. Just att få till rätt klimat för din odling är en av de kunskapsdelar man måste sätta sig in i mest för att bli duktig svampodlare.

4.) Ha rätt ljus där du odlar svampen. Svampar behöver inget ljus för att växa, men du behöver ljus för att arbeta med din odling. Du ska se till att ha tillräckligt med ljus för att kunna arbeta vid din odling, men det får samtidigt inte innebära att växter kan börja gro i odlingen som kan förstöra för svampens uppväxtmiljö. Se noga över just vad för slags ljusanläggning du och din svampodling behöver för att bli så lyckad som möjligt.

5.) Skydda din odlingsbyggnad från fukt. Ja, man vill ju inte riskera att fuktskada sin fastighet, och svampodling avger en hel del fukt. Vanligt här är att använda byggplastfolie som läggs på insida väggar och tak i byggnaden där själva odlingen är.

6.) Ha rätt byggnad för uppgiften. Planera denna del noga. En svampodling och verksamheten runt omkring den sliter mer än man kanske kan tro, och byggnaden ska vara lätt att rengöra. Här kan man ha olika behov. Har man tänkt starta en stor odling kanske man behöver använda truck, och då ställer det ju givetvis mycket höga krav på kvalitet på golv.

Se även: Gröna näringar och idéer du kan starta företag med

Utmaningar du bör tänka på

Ja, ovanstående tog upp lite av det du kan behöva veta för att starta en svampodling. Låt oss sammanfatta några av de stora utmaningar som med största sannolikhet kommer möta den som känner sig manad att bli svampbonde.

  • Kunskap! Ja, helst ska du nog vara rent av besatt av svamp för att lyckas. Svampar är komplicerade organismer och har du inte tillräckligt med mykologisk kunskap kommer du stötta på problem.
  • Vad ska du välja för svampsort? Det här är kanske lättare än vad man först kan tro. Champinjoner är väl dock ett säkert kort? Eller? Det finns redan en mängd med svampodlare som odlar champinjoner redan, så konkurrensen är därför möjligen benhård. Du kanske därför ska satsa på någon mer exklusiv svamp som shiitake? Eller nån svamp som just nu är trendig inom matlagningen? Eller så odlar du helt enkelt den du tycker bäst om? 
  • Kommer du bli lönsam? Svamp är i dag het inom matlagning. Svamp tycks också användas allt mer både när vi lagar mat hemma men också inte minst i våra restauranger, så efterfrågan på svamp finns definitivt. Men det är också hårt arbete som krävs, inte minst fysiskt vid plockning, och priset på svamp pressas ständigt nedåt. Precis som med all annan affärsverksamhet är det en stor ekonomisk risk att bli svampodlare.

Källor:
http://www.tullander.se/svampodling/bygga-for-svampodling/
http://www.svampodlarna.org/literature.php

Läs vidare: Hur du kommer igång med räk-, tång- och fiskodling

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.